CZ / ENG

► Autorské polštáře do knihoven, kde se daří komunitnímu životu

► Autorské polštáře do knihoven, kde se daří komunitnímu životu Ocenění Bibliotheca inspirans

Foto: Jana Hájková

Celkem 11 knihoven napříč Českem získalo v úterý 12. září na konferenci Knihovny současnosti 2023 ocenění Bibliotheca inspirans, které letos propojilo tvůrčí svět designu se sílou sociálních podniků a knihoven. Ocenění patří všem knihovnám, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti upevňování místních komunit. Letos byly knihovny kromě mikrograntů v hodnotě 10 nebo 20 tisíc korun oceněny také 3D diplomem v podobě polštáře, na kterém spolupracovalo designové Studio GEOMETR, chráněná dílna Barevný svět Třebíčsko a platforma na podporu sociálních podniků Breakfaststory. Toto ocenění uděluje Nadace OSF spolu s Českou spořitelnou. Letošní 3D diplom dle organizátorů symbolizuje roli knihovny jako obýváku obce –⁠ komunitního centra, kde se mohou potkat zkrátka všichni.

Foto: Jana Hájková

Autorskou textilii a návrh polštáře pro knihovny vytvořilo Studio GEOMETR. Textilie s ruční malbou vznikla na tkalcovském stroji v tradiční Tkalcovně Kubák ve Strmilově, se kterou zakladatelky studia Linda Kaplanová a Klára Spišková dlouhodobě spolupracují. „Polštář je prvek, který může mít v interiéru jak estetický, tak funkční význam, což knihovny jistě ocení. Formát je zvolen mírně větších rozměrů, aby mohl být využit nejen jako měkké opěradlo, ale i sedák. Každý polštář má jiný dezén, který vzniká malbou na osnovu přímo v dílnách rodinné Tkalcovny Kubák, kde barevnou kompozici následně protkávají barevnými poli útku,“ vysvětlují Linda Kaplanová a Klára Spišková, v jejichž portfoliu najdeme také tapiserie nebo závěsné textilní obrazy.

„Spolupráce občanského sektoru s kulturní a uměleckou sférou, s apelem na udržitelnost a sociální zodpovědnost, mi přijde nosná. A myslím si, že by mohla být mnohem častější. Věřím, že naše společnost potřebuje právě podporu tvůrčí energie, která stojí na pevných hodnotových základech. A tam ostatně stojí i veřejné knihovny, jako instituce otevřené všem bez rozdílu,“ popisuje Tereza Lišková z Nadace OSF důvody, které vedly ke vzniku originální sady polštářů.

Foto: Jana Hájková

Jak naznačuje Lišková, trojrozměrný diplom v podobě polštáře vznikl jako výsledek propojení byznysu s organizacemi občanské společnosti. Lucie Hyblerová, zakladatelka Breakfaststory, platformy na podporu sociálních podniků, která výrobu polštářů koordinovala, považuje propojení světa kreativy se sociálními dílnami za nesmírně inspirativní. Dle Hyblerové má spolupráce sociálních podniků s tvůrčím světem designérů, firemního sektoru či státu neuvěřitelnou sílu z mnoha důvodů. Za stěžejní považuje legitimizaci práce znevýhodněných osob na trhu práce. 

„Tito lidé získávají sebevědomí a v tom nejlepším případě se jim dostává i respektu k jejich práci. Ono vědomí, že je o jejich práci zájem a dokážou konkurovat ‚standardním‘ dodavatelům, je pro ně velká hodnota – a teď nemluvím o té finanční, ale o lidské důstojnosti, kterou musíme jako společnost pěstovat a pečovat o to, aby se vztahy ve společnosti kultivovaly, i právě ve vztazích obchodních na rovině klient‑zadavatel. A taková propojení proto budou mít dlouhodobý smysl a dokážou přetvářet naši společnost, nemluvě o ekonomickém dopadu na konkrétní menší dídílny na trhu,“ dodává Hyblerová.

Ušití a vyšití zajistila chráněná dílna sociálního podniku Barevný svět Třebíčsko, který poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením. Zakázku na tvorbu polštářů shrnují v dílně stručně s tím, že vidí se své práci a výsledném produktu přidanou hodnotu. Výsledkem je jedenáct unikátních 3D diplomů v podobě polštářů ušitých na míru, včetně vyšitého věnování od organizátorů, Nadace OSF a České spořitelny. „Líbil se nám motiv knihoven jako sousedských obýváků, kam polštáře patří. Dlouhodobě spolupracujeme s Breakfaststory a oceňujeme, jak zvedají sociálním podnikům sebevědomí,“ komentuje volbu diplomu v podobě polštáře Andrea Studihradová z České spořitelny.

Foto: Jana Hájková

Knihovnice a knihovníci, kteří za své aktivity letos získali ocenění Bibliotheca inspirans, vytváří z knihoven komunitní centra. Například ve Statenicích a Velkých Karlovicích vytvořili z knihoven obývák vesnice, odkud se návštěvníkům často nechce domů. V obci Mokré pořádá místní knihovnice ročně přes 40 akcí, ačkoliv v obci žije jen 170 obyvatel a ona je vymýšlí tak, aby zaujaly publikum od dvou let do sta. Oceněné aktivity se věnují dětem i dospělým, angažují obyvatele vařením, šifrovacími hrami, přednáškami o ekologii, zapojováním teenagerů do dobrovolnictví nebo swapy oblečení. „Mám radost, že se nám ve spolupráci s Českou spořitelnou, Geometrem, Breakfaststory a třebíčskou dílnou podařilo vytvořit symbol, který dost přesně vystihuje jednu z klíčových rolí knihoven, tu komunitní. Polštář jako součást obecního obýváku, kde může být lidem spolu dobře,“ reflektuje ocenění Tereza Lišková z Nadace OSF.

O Bibliotheca inspirans:

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky komunitní práci září na mapě Česka. Letos ho získalo 11 knihoven: Knihovna J. M. Hovorky, Statenice; Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz; Knihovna Třinec; Knihovna U Mokřinky Mokré; Knihovna Ústeckého kraje, Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Městská knihovna Beroun; Knihovna města Hradce Králové; Městská knihovna Litvínov; Městská knihovna Mikulov; Místní knihovna Velké Karlovice. Příběhy jednotlivých knihoven si můžete přečíst zde.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. Tématem ocenění Bibliotheca inspirans v roce 2024 bude péče o pohodu a rozvoj zaměstnanců knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2023 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.