CZ / ENG

O nás

Obsah magazínu Material Times vychází ze snahy propojit tvůrčí svět architektury, výtvarného umění, designu a řemeslné výroby se světem nových materiálů a technologií. Informujeme čtenáře o aktuálních událostech, představujeme díla a myšlenky známých osobností i začínajících tvůrců.

Přinášíme informace a názory, které zajímají nejen tvůrce, v jejichž rukou nové či tradiční materiály ožívají, nýbrž i spotřebitele. Zaměřuje se na čtenáře, kteří se rádi inspirují novinkami, stejně jako na ty, kteří se zamýšlejí nad společenskými a environmentálními důsledky jejich výroby, užívání a zániku. Redakce časopisu sídlí na pražském Břevnově v knihovně materiálů matériO Prague, se kterou také spolupracuje. 

Za redakci přeje příjemné čtení

šéfredaktorka Tereza Lišková

       

Magazín Material Times vydává společnost Happy Materials, s.r.o., za kterou stojí Lucie Havlová a Tomáš Hendrych už více než deset let. Jejich dlouhodobý zájem o materiály vyústil v založení knihovny materiálů matériO Prague, které bylo podpořeno grantem EU. Ze zázemí knihovny v roce 2013  vzešel i samotný magazín, který představuje možnosti symbiózy tradice s inovací. Material Times objevují nové materiály a technologie, zajímají se o svět, kde se s nimi – či naopak bez nich –  žije, pracuje a tvoří. V květnu 2016 vychází první tištěné vydání magazínu, jehož další obsah je zároveň volně dostupný na webu. 

ISSN 2336-5102 (on-line magazín), ISSN 2464-742X (tištěný magazín)

Redakce: Tereza Lišková (šéfredaktorka), Lucie Havlová (vydavatelka, redaktorka), Tomáš Hendrych (vydavatel, fotograf), Tomáš Tesař (obrazový redaktor), Anna Špuláková Beránková (odborné konzultace), Eliška Svobodová (redaktorka), Tomáš Princ (fotograf, video), Nela Kýrová (redaktorka), Lucie Tomanová (redaktorka), Barbora Vrablíková (redaktorka, Ptáme se) Kateřina Zvelebilová (redaktorka), Barbora Tögel (ilustrace), Taja Spasskova (ilustrace), Milena Svačinová (korektorka), Petr Holman (fotograf, korektor)

Tereza Anderlová, sklářka a designérka, přispívá do Material Times od léta 2016. Absolvovala magisterský program v ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svoji doktorandskou práci zaměřuje na sklo v architektuře, jeho vizuální východiska, komparace a vize. V matériO Prague působí jako odborná konzultantka a její hlavní oblastní zájmu je sklo a materiály pro prototypování.

 

 

Lucie Havlová je vydavatelka a redaktorka Material Times. Je absolventkou VŠCHT Praha. Patnáct let pracovala pro britskou společnost ICI v oblasti prodeje technických polymerů ve střední Evropě. V roce 2004 s Tomášem Hendrychem založila společnost Happy Materials, která zastupuje veletrhy Messe Frankfurt a veletrh Achema. Happy Materials provozuje i českou knihovnu materiálů matériO Prague, Galerii Kuzebauch a Šumnou bibliotéku. Vše pod jednou střechou, v domě z dvacátých let na pražském Břevnově.

 

Tomáš Hendrych vystudoval pantomimu na HAMU a poté se léta věnoval herectví a choreografii. Později pracoval jako ředitel televizní produkce v  reklamní agentuře, režíroval krátké filmy, televizní a rozhlasové spoty. Od založení firmy Happy Materials (2004) směřuje většinu aktivit na spolupráci s kreativní sférou. Byl kurátorem a producentem několika putovních výstav (například „Šumná a bezbranná“), věnuje se výstavám ateliérového skla. V Happy Materials působí jako kreativní a finanční ředitel. V Material Times působí jako vydavatel a příležitostný fotograf.

 

Kateřina Hendrychová je externí redaktorkou Material Times. S časopisem spolupracuje od roku 2013. Věnuje se především tématům spjatým se současnou zahraniční architekturou, tvůrčím rozvojem měst a českým ateliérovým sklem. Je členkou neziskové organizace Fair Art, která pomáhá umělcům a kulturním organizacím zorientovat se v právním prostředí a usiluje o rozšíření povědomí o právu duševního vlastnictví. Vystudovala Filozofickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zajímá o propojení umění a nových technologií.

 

Petr Holman je literární historik, editor, redaktor, vydavatel samizdatu, orientalista. UK (český jazyk a literatura, hudba, indologie – sanskrt, tamilština). Do roku 1989 dělnická a jiná „povolání“, později vyučující na FF UK (česká literatura a literární věda), vědecký pracovník Ústavu české literatury AV ČR a Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Doktorát z oboru matematická lingvistika. Stáže, výuka, přednášky, práce v archivech: Praha a další místa v ČR i jinde ve světě, mimo jiné Krakov, Paříž, Bonn, Heidelberg, Oxford, Cambridge, Stanford, Hawaii Islands, New Delhi. Převažující zájmy: česká a světová literatura, symbolismus, Otokar Březina, Indie, hudba, sklo. Čestný předseda Společnosti Otokara Březiny, člen Společnosti Anny Pammrové. Z ocenění např. Magnesia Litera (2005) či Cena Toma Stopparda (2016).      

Pavlína Jochcová je absolventkou oboru Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Dnes působí v knihovně materiálů matériO Prague, kde má kromě lektorské a poradenské činnosti v oblasti inovativních materiálů a souvisejících technologií na starosti také vedení knihovny. Na obsahu Material Times se podílí ve formě odborných konzultací.

 

 

Tereza Lišková je šéfredaktorkou Material Times od roku 2014, kdy navázala na práci zakládajícího týmu matériO Prague. Je členkou skupiny CANCEL – od svých čtyřiadvaceti let vaří HotKarot&OpenSouce. Je členkou kolektivu ArtIn Atelier, se kterým se vydala na plenéry na Sibiř a do Mongolska. Magisterské studium Nových médií na Filozofické fakultě UK v Praze uzavřela v roce 2013. Bakalářské studium absolvovala na Fakultě humanitních studií UK a Fakultě sociálních věd MUNI v Brně. Je spoluautorkou konceptu seriálu Pod rukama, zabývá se především tématy spojujícími tradiční způsoby výroby s novými technologiemi.

 

Jan Petrš se od roku 2014 v redakci Material Times specializuje na témata z oblasti parametrického navrhování, inovativních materiálů a technologií. Působí jako doktorand v ateliéru Miloše Floriána na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Je externím konzultantem knihovny materiálů matériO Prague. Ve své disertační práci se zabývá autonomními stavebními robotickými systémy. Je spoluzakladatelem skupiny Archistroj, která pracuje s parametrickým designem a současnými přístupy k navrhování.

 

Tomáš Princ rozšiřuje svůj zájem o autentické výpovědi lidí ve spolupráci s Material Times od roku 2014. Absolvoval Vyšší odbornou školu publicistiky a Fakultu humanitních studií UK v Praze. Po studiu pracoval jako dobrovolník v Jižní Koreji a Nairobi v Keni. Za svůj blog Humans of Prague získal v soutěži Magnesia Litera 2016 ocenění za blog roku. S důrazem na výtvarnou stránku věci natáčí a fotí seriál Pod rukama. 
 
 
 

Eliška Svobodová se díky citu pro mluvené slovo a kompozici věnuje především rozhovorům a tématům týkajícím se tvůrčí práce s materiály. S Material Times spolupracuje od roku 2014. Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2011 působí v Českém rozhlase. Je lektorkou hry na klavír ve Studiu Dobeška a kapelnicí kinder-jazzové skupiny Fanfán Tulipán. 

 

Anna Špuláková Beránková se o materiály a to, jak věci vznikají, intenzivně zajímá od studií na střední průmyslové škole sklářské. Své znalosti prohlubovala v ateliéru Přírodní materiály na ústecké FUD. Takřka od počátku se podílela na projektu matériO Prague, kterou až do svého nástupu na mateřskou dovolenou vedla. Jako redaktorka a odborná konzultantka se podílí na podobě magazínu Material Times od jeho vzniku.

 

Tomáš Tesař spojuje cit zkušeného fotografa a řemeslníka. Je absolventem  SPŠ v oboru Strojírenská technologie. Později působil na různých pozicích v českých médiích, například v týdenících Reflex a Respekt. Nyní spolupracuje s vydavatelstvím Economia a věnuje se tradičnímu soustružení dřeva. Je spoluzakladatelem Jizerského filmového spolku. Pro Material Times příležitostně fotí od roku 2015.

 

 

Barbora Tydlitátová píše pro magazín Material Times v rámci spolupráce redakce a knihovny matériO Prague. Absolvovala obor Návrhářství skla a šperku na TUL  a momentálně  studuje Hutní tvarování skla v atelieru Martina Hlubučka na SUPŠS Železný Brod. Zabývá se současným autorským šperkem a z materiálů má nejblíže ke sklům a jiným silikátům, kovům, dřevu a textiliím. V matériO Prague je na stáži.

 

 

Kateřina Zvelebilová díky bohaté šíři svých zájmů působí v redakci od roku 2014. Specializuje na témata spjatá s řemeslnou výrobou a přírodními materiály. Absolvovala studium Managementu v umění na VŠE v Praze, poté se vydala do zahraničí, kde se setkala s různými řemeslníky. Následně se vyučila uměleckým truhlářem a jako dobrovolnice pracovala na dřevostavbách ve Francii, Anglii i v Česku. Vysokoškolské vzdělání jí pomáhá dívat se na tuto oblast lidské činnosti komplexně a reálně, z pohledu výrobce i zákazníka.

 

► Taja Spasskova studuje na plzeňské Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara magisterský obor Ilustrace a grafika. Zabývá se ilustrací, kresbou, malbou, grafikou, fotografickými projekty a konceptuálním uměním. Spolupracuje s několika časopisy, s poetickým smyslem pro vidění situace ilustruje články v Material Times od roku 2014. 

► Barbora Tögel je ilustrátorka a grafická designérka se svébytným rukopisem a smyslem pro humor. Pro Material Times vytváří ilustrace a koláže od roku 2014. Podílí se na tvorbě časopisu Fůd, věnuje se tetování a studuje grafický design na Fakultě umění a designu na UJEP v Ústí nad Labem.

► Nela Kýrová působí v redakci od roku 2015. Její texty a témata vycházejí především ze zkušeností, které získává během studia oboru Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví na VŠCHT v Praze. Technikami krajkářství, tkaní a šití se zabývá teoreticky i manuálně. Zároveň hraje na klavír a kreslí.
 
► Anna Puobišová do Material Times externě přispívá od roku 2015. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK a arteterapii na MUNI v Brně. Jejím nejoblíbenějším materiálem je lidské tělo. Tuto oblibu realizuje provozováním masáží v Praze. 
 
►► Napsali o nás :: CzechDesign, Mediář


© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.