CZ / ENG

O nás

Obsah magazínu Material Times vychází ze snahy propojit tvůrčí svět architektury, výtvarného umění, designu a řemeslné výroby se světem nových materiálů a technologií. Informujeme čtenáře o aktuálních událostech, představujeme díla a myšlenky známých osobností i začínajících tvůrců.

Přinášíme informace a názory, které zajímají nejen tvůrce, v jejichž rukou nové či tradiční materiály ožívají, nýbrž i spotřebitele. Zaměřuje se na čtenáře, kteří se rádi inspirují novinkami, stejně jako na ty, kteří se zamýšlejí nad společenskými a environmentálními důsledky jejich výroby, užívání a zániku. Redakce časopisu sídlí na pražském Břevnově v knihovně materiálů matériO Prague, se kterou také spolupracuje. 

On-line verze magazínu vznikla v roce 2013, od roku 2016 vychází magazín i jednou ročně v tištěné podobě. Od roku 2014 redakce produkuje seriál Pod rukama.

Za redakci 

šéfredaktorka Tereza Lišková

       

Magazín Material Times vydává společnost Happy Materials, s.r.o., za kterou stojí Lucie Havlová a Tomáš Hendrych už více než deset let. Jejich dlouhodobý zájem o materiály vyústil v založení knihovny materiálů matériO Prague, které bylo podpořeno grantem EU. Ze zázemí knihovny v roce 2013  vzešel i samotný magazín, který představuje možnosti symbiózy tradice s inovací. Material Times objevují nové materiály a technologie, zajímají se o svět, kde se s nimi – či naopak bez nich –  žije, pracuje a tvoří. 

ISSN 2336-5102 (on-line magazín), ISSN 2464-742X (tištěný magazín)

Redakce: Tereza Lišková (šéfredaktorka), Lucie Havlová (vydavatelka, redaktorka), Tomáš Hendrych (vydavatel, fotograf), Kateřina Ducháč (redaktorka), Tomáš Princ (fotograf, video), Kateřina Přidalová (redaktorka), Tomáš Rubín (foto), Nela Kýrová (redaktorka), Lucie Tomanová (redaktorka), Barbora Vrablíková (redaktorka, Ptáme se), Kateřina Zvelebilová (redaktorka), Barbora Tögel (ilustrace), Taja Spasskova (ilustrace), Milena Svačinová (korektorka), Petr Holman (korektor)

Tereza Anderlová, sklářka a designérka, přispívá do Material Times od léta 2016. Absolvovala magisterský program v ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Svoji doktorandskou práci zaměřuje na sklo v architektuře, jeho vizuální východiska, komparace a vize. V matériO Prague působí jako managerka odborná konzultantka a její hlavní oblastní zájmu je sklo a materiály pro prototypování.

 

 

 

 

Kateřina Ducháč (Hendrychová) je externí redaktorkou Material Times. S časopisem spolupracuje od roku 2013. Věnuje se především tématům spjatým se současnou zahraniční architekturou, tvůrčím rozvojem měst a českým ateliérovým sklem. Je členkou neziskové organizace Fair Art, která pomáhá umělcům a kulturním organizacím zorientovat se v právním prostředí a usiluje o rozšíření povědomí o právu duševního vlastnictví. Vystudovala Filozofickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zajímá o propojení umění a nových technologií.

 

 

Lucie Havlová je vydavatelka a redaktorka Material Times. Je absolventkou VŠCHT Praha. Patnáct let pracovala pro britskou společnost ICI v oblasti prodeje technických polymerů ve střední Evropě. V roce 2004 s Tomášem Hendrychem založila společnost Happy Materials, která zastupuje veletrhy Messe Frankfurt a veletrh Achema. Happy Materials provozuje i českou knihovnu materiálů matériO Prague, Galerii Kuzebauch a Šumnou bibliotéku. Vše pod jednou střechou, v domě z dvacátých let na pražském Břevnově.

 

Tomáš Hendrych vystudoval pantomimu na HAMU a poté se léta věnoval herectví a choreografii. Později pracoval jako ředitel televizní produkce v  reklamní agentuře, režíroval krátké filmy, televizní a rozhlasové spoty. Od založení firmy Happy Materials (2004) směřuje většinu aktivit na spolupráci s kreativní sférou. Byl kurátorem a producentem několika putovních výstav (například „Šumná a bezbranná“), věnuje se výstavám ateliérového skla. V Happy Materials působí jako kreativní a finanční ředitel. V Material Times působí jako vydavatel a příležitostný fotograf.

 

 

Petr Holman je literární historik, editor, redaktor, vydavatel samizdatu, orientalista. UK (český jazyk a literatura, hudba, indologie – sanskrt, tamilština). Do roku 1989 dělnická a jiná „povolání“, později vyučující na FF UK (česká literatura a literární věda), vědecký pracovník Ústavu české literatury AV ČR a Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Doktorát z oboru matematická lingvistika. Stáže, výuka, přednášky, práce v archivech: Praha a další místa v ČR i jinde ve světě, mimo jiné Krakov, Paříž, Bonn, Heidelberg, Oxford, Cambridge, Stanford, Hawaii Islands, New Delhi. Převažující zájmy: česká a světová literatura, symbolismus, Otokar Březina, Indie, hudba, sklo. Čestný předseda Společnosti Otokara Březiny, člen Společnosti Anny Pammrové. Z ocenění např. Magnesia Litera (2005) či Cena Toma Stopparda (2016).      

 

Eliška Knotková pracuje v matériO Prague jako konzultantka se zaměřením na textil, udržitelnost a cirkulární ekonomiku v oblasti designu a materiálových aplikací. Ve své designérské činnosti se věnuje navrhování veganské obuvi a módních doplňů. Do Material Times přispívá od roku 2017.

 

 

 

 

Tereza Lišková je šéfredaktorkou Material Times od roku 2014, kdy navázala na práci zakládajícího týmu matériO Prague. Je členkou skupiny CANCEL – od svých čtyřiadvaceti let vaří HotKarot&OpenSouce. Je členkou kolektivu ArtIn Atelier, se kterým se vydala na plenéry na Sibiř a do Mongolska. Magisterské studium Nových médií na Filozofické fakultě UK v Praze uzavřela v roce 2013. Bakalářské studium absolvovala na Fakultě humanitních studií UK a Fakultě sociálních věd MUNI v Brně. Je spoluautorkou konceptu seriálu Pod rukama, zabývá se především tématy spojujícími tradiční způsoby výroby s novými technologiemi.

 

Tomáš Princ rozšiřuje svůj zájem o autentické výpovědi lidí ve spolupráci s Material Times od roku 2014. Absolvoval Vyšší odbornou školu publicistiky a Fakultu humanitních studií UK v Praze. Po studiu pracoval jako dobrovolník v Jižní Koreji a Nairobi v Keni. Za svůj blog Humans of Prague získal v soutěži Magnesia Litera 2016 ocenění za blog roku. S důrazem na výtvarnou stránku věci natáčí a fotí seriál Pod rukama. 
 
 
 
Kateřina Přidalová je publicistka, novinářka, lektorka a projektová manažerka se zaměřením na design a další kreativní odvětví. Pravidelně píše pro portál kreativnicesko.cz a Material Times, edituje knihovnu textů designreader.org, věnuje se projektovému vedení, copywritingu, redakční činnosti a spolupracuje s grafickými studii. Spolu s Helenou Šantavou vede od podzimu 2017 kurzy grafického designu na Scholastice. Přispívá do časopisů a on-line magazínů (Host, Bulletin Moravské galerie, h7o.cz, Marketing & Media, Flash Art a další). V letech 2014 až 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design.
 

Lucie Tomanová Je nezávislá publicistka. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu (Agrobiologie) a žurnalistiku na FSV UK. Píše do časopisů (Reflex, Instinkt, Xantypa), novin (MF Dnes, Literární noviny). Pohybuje se i v televizi (TV Nova / Na vlastní oči, Jak se stát kyborgem / dokumentární film na ČT). Věnuje se zejména popularizaci vědy a zkoumání rozličných společenských jevů. Jejími vzory jsou Nikola Tesla, HOLLY 6000 a Dr. Zoidberg. S Material Times spoluprace od roku 2014.

 

 

Barbora Tydlitátová píše pro magazín Material Times v rámci spolupráce redakce a knihovny matériO Prague. Absolvovala obor Návrhářství skla a šperku na TUL  a Hutní tvarování skla v atelieru Martina Hlubučka na SUPŠS Železný Brod. Zabývá se současným autorským šperkem a z materiálů má nejblíže ke sklům a jiným silikátům, kovům, dřevu a textiliím. 

 

 

Kateřina Zvelebilová díky bohaté šíři svých zájmů působí v redakci od roku 2014. Specializuje na témata spjatá s řemeslnou výrobou a přírodními materiály. Absolvovala studium Managementu v umění na VŠE v Praze, poté se vydala do zahraničí, kde se setkala s různými řemeslníky. Následně se vyučila uměleckým truhlářem a jako dobrovolnice pracovala na dřevostavbách ve Francii, Anglii i v Česku. Vysokoškolské vzdělání jí pomáhá dívat se na tuto oblast lidské činnosti komplexně a reálně, z pohledu výrobce i zákazníka.

 

► Taja Spasskova studuje na plzeňské Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara magisterský obor Ilustrace a grafika. Zabývá se ilustrací, kresbou, malbou, grafikou, fotografickými projekty a konceptuálním uměním. Spolupracuje s několika časopisy, s poetickým smyslem pro vidění situace ilustruje články v Material Times od roku 2014. 

► Barbora Tögel je ilustrátorka a grafická designérka se svébytným rukopisem a smyslem pro humor. Pro Material Times vytváří ilustrace a koláže od roku 2014. Podílí se na tvorbě časopisu Fůd, věnuje se tetování a studuje grafický design na Fakultě umění a designu na UJEP v Ústí nad Labem.

 Tomáš  Rubín je absolventem fotografických studií na VOŠG Hellichova v Praze a ITF v Opavě. Jako fotograf na volné noze se zabývá reklamní a propagač ní tvorbou. Od roku 2007 se aktivně podílel na pořádání několika kulturních akcí jako například Freeze Fest, Unigeo festival nebo Galerie Ducato. Aktuálně se věnuje projektu Architektura 489. S Material Times spolupracuje od roku 2016.

► Nela Kýrová působí v redakci od roku 2015. Její texty a témata vycházejí především ze zkušeností, které získává během studia oboru Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví na VŠCHT v Praze. Technikami krajkářství, tkaní a šití se zabývá teoreticky i manuálně. Zároveň hraje na klavír a kreslí.
 
► Lucie Hlavsová je absolventka FA ČVUT v Praze. Nyní žije a pracuje jako architektka v Kodani. Od roku 2014 externě přispívá do Material Times. Píše zejména o architektuře, texty doplňuje autorskými fotografiemi. Společ ně s přáteli se věnuje rozvoji studia Unicorn/Unicron, v jehož rámci se podílí na navrhování betonových skateparků. Studio prosazuje ideu zač leňování skateboardingu do veřejného prostoru, vidí ji jako alternativu k monofunkč ním betonovým džunglím.
 
► Anna Puobišová do Material Times externě přispívá od roku 2015. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK a arteterapii na MUNI v Brně. Jejím nejoblíbenějším materiálem je lidské tělo. Tuto oblibu realizuje provozováním masáží v Praze. 
 
► Michala Bradová je absolventkou VŠE v Praze, hned po škole se začala živit jako copywriterka v několika PR agenturách a redaktorka v magazínech zaměřených na lifestyle a design. Do Material Times externě přispívá od roku 2019.  


© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.