CZ / ENG

► Bude se konat netradiční konference Místa pozitivního střetu. Sraz je mezi kostmi a rostlinami. Buďme v kontaktu

Ve čtvrtek 27. září 2018 se uskuteční netradiční (ne)konference VKontaktu: Místa pozitivního střetu. „Musíme vytvořit prostor, v němž by se mohly setkávat zcela rozdílné druhy vědění a praxe,“ napsal americký filozof McKenzie Wark. Organizátoři si jeho větu vetknuli jako motto své akce, která se uskuteční v odpoledních a večerních hodinách v Praze na Albertově v Chlupáčově muzeu historie Země a ve skleníku experimentální biologie rostlin.

Událost se má stát místem pozitivního střetu, při kterém dojde ke kontaktu, ze kterého podle očekávání organizátorů mohou vzejít kvality schopné podněcovat vznik nových forem organizace vědění. Mezioborovou alternativní konferenci organizují studentky a studenti Filozofické univerzity Karlovy univerzity v Praze (FF UK), kteří jsou sdruženi ve spolku Divná místa.

„Přírodovědecká fakulta (PřF UK) byla až do roku 1920 součástí Fakulty filozofické. Dnes se může zdát, že spolu přírodní vědy a filozofie nemají příliš společného,“ říká Jiří Širůček, jeden z organizátorů. „I fyzickým vstupem na půdu Přírodovědecké fakulty usilujeme o vytvoření momentu vzájemného promýšlení vztahu přírodovědných a humanitních oborů, jejichž propojování se dnes jeví vzhledem k řadě komplexních globálních problémů jako nejen žádoucí, ale i nezbytné,“ vysvětluje spoluorganizátorka akce Noemi Purkrábková. Podle jejích slov nejde formálně ani tak o konferenci, jako spíš o performanci. „Neklademe si za cíl vyřešit konkrétní otázku,“ říká a dodává: „Chceme vytvořit mnohovrstevnatou událost setkávání, narušování a doplňování vstupů z oblasti biologie, filozofie, geografie, uměnovědy a hudebního i vizuálního umění.“

Obě místa, na nichž se konference odehraje, se nacházejí v prostorách pražského kampusu Albertov. Mluvený program se odehraje přímo ve výstavním prostoru muzea. Kosti a fosilie doplní dvě instalace, od Adély Choré a Maxe Lysáčka. Chorá vystaví syntetické horniny plastiglomeráty, které vznikají při střetu přírodních sil s průmyslovou produkcí. Lysáček zase prostřednictvím fiktivního muzejního artefaktu Důkazy kanibalismu nabídne spekulativní pohled do budoucnosti lidských dějin.

V 17:00 setkání zahájí filozof Palo Fabuš přednáškou s titulem Za filozofii pro bohaté. V následujícím příspěvkovém bloku (18:10 až 20:00) promluví Jana Švorcová z Katedry filozofie a dějin přírodních věd PřF UK. Švorcová bude hovořit o strojové metafoře v biologii. Příspěvek Adély Choré z pražské VŠUP se bude vztahovat k vystaveným plastiglomerátům. Svůj příspěvek si připravuje i Vít Bohal z teoretické jednotky Diffractions Collective. Michal Pitoňák ze spolku Queer Geography se bude zabývat tím, jak spolu souvisejí (sexuální) normy a prostor.

Po osmé hodině večerní se program přesune do skleníku spadajícího pod Katedru experimentální biologie rostlin PřF, kde proběhne audiovizuální performance projektu McLaren Surface, který zkombinuje biomechanické zvukové krajiny s generickými abstraktními projekcemi rozmístěnými mezi masožravkami.

Den před konferencí, ve středu 26. září, je možné se zúčastnit komentované vycházky po Albertově, povede ji Petr Zeman z projektu Prázdné domy. Vstup na všechny body programu je zdarma. „Výrazně upozorňujeme, že oba prostory mají omezenou kapacitu. Doporučujeme tedy přijít dříve už na otevření výstavy a na místě se registrovat. Muzeum pojme maximálně čtyřicet lidí,“ upozorňují organizátoři s tím, že je třeba zachovat dinosauří kosti pro další generace. Letošní (Ne)konference VKontaktu: Místa pozitivního střetu navazuje na dva předchozí ročníky, které nesly titul MÍSTO MĚSTA a PSÁT MĚSTO.

Text: Tereza Lišková, foto: archiv Divná místa

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.