CZ / ENG

► Dernisáž výstavy Dan Zollmann: Minjan 28. 8. 2022 v 16 hodin

Společná výstava Galerie Středočeského kraje GASK a galerie arto.to v Uhelném mlýně představuje tvorbu vlámského fotografa Dana Zollmanna.

Výstava dovolí návštěvníkům nahlédnout do jedinečného světa největší evropské ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jde o jakýsi „svět ve světě“, ve kterém velká část obyvatel stále zachovává původní tradice a pravidla a žije v určité uzavřenosti, stranou většinové západní společnosti. Výstava je první zahraniční výstavou rodáka z Antverp Dana Zollmanna, který z místní židovské komunity pochází, a tak díky důvěrné znalosti prostředí, osob a zvyků dokáže podat neuvěřitelně osobité svědectví o běžném životě v ní. Smyslem výstavy je poukázat na téma respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti – obzvlášť v kontextu událostí dneška. Termín „minjan“ pochází z hebrejštiny a označuje společenství deseti dospělých mužů, nejmenší možný počet, který je nutné shromáždit ke společné veřejné modlitbě. Minjan je zároveň název pro dvojici výstav fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, tichého kronikáře ortodoxní židovské komunity v Antverpách.

Výstavní projekt Minjan je rozdělen do dvou tematických celků. V Uhelném mlýně se představuje téma kontrastů, vznikajících často jaksi mimochodem, pouhým vstupem viditelně odlišné tradice do kulis pulzujícího západního velkoměsta. V GASK to je pohled zblízka do intimity rodiny, duchovního společenství, školy i života jednotlivce. Oba soubory vedou dialog o vizuální odlišnosti i setkávání, prolínání a vzájemném ovlivňování. Zároveň seznamují ve faktografické rovině se základními informacemi o historii, ale hlavně o současnosti komunity, jejíž příslušníci přišli do Antverp po druhé světové válce převážně ze střední a východní Evropy – z Polska, Ukrajiny, Maďarska i z Československa. Minjan je do třetice i titul nové knihy spisovatelky a novinářky Margot Vanderstraeten, autorky knižního bestselleru Mazl tov, vydaného v roce 2020 i v Čechách. Jedním z hrdinů nové knihy, kterou na konci května vydává opět nakladatelství Garamond, je právě fotograf Dan Zollmann. Kreslíř a grafik Jaromír Hárovník vytvořil pro výstavu pracovní list, který hravou formou seznamuje návštěvníky s některými důležitými pojmy židovské kultury a spojuje je s vystavenými fotografiemi.

Arto.to - Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou

GASK - Kutná Hora
Kurátorky: Andrea Hoffman Nečasová, Vanda Skálová

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.