CZ / ENG

► Festival m3 / Umění v prostoru

Podtitul: Neviditelné město

Tisková zpráva


Místo: Rajská zahrada a okolí (Praha 14)

Trvání festivalu: 20. 6. – 30. 9. 2024

Vernisáž: 20. 6. 2024, sraz ve 14:00 u vchodu do metra Rajská Zahrada

Pořadatelé: Studio Bubec ve spolupráci s Institutem úzkosti

Záštitu nad Festivalem m3 / Umění v prostoru převzal radní Prahy 14, Josef Kutmon. 


Festival m3 / Umění v prostoru se stal velkou a prestižní kulturní událostí na území Prahy. Pořádá ho Studio Bubec specializující se na kultivaci veřejného prostoru ve spolupráci s odborníky z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy a Vysoké školy umělecko-průmyslové. Od roku 2017 se na něm podílelo více než pět desítek předních českých i zahraničních umělců.

K přípravě současného ročníku byly osloveny kurátorky z Institutu úzkosti, který založily tři umělkyně, performerky a kurátorky Barbora Kleinhamlová, Eva Koťátková a Edith Jeřábková. Jedná se o platformu, která se skrze participativní umělecké a společenskokritické formáty zabývá tématem úzkosti ve společnosti a hledáním jejích systémových příčin.

Institut úzkosti připravil festival na téma „Neviditelné město“, který má za cíl oživit prostor Rajské zahrady a okolí, zkvalitnit život jeho obyvatel a také upozornit návštěvníky na tuto lokalitu a její specifika. Motivací byl samotný název, ale především sociální, urbanistická a krajinná skladba této městské části s pozůstatkem vesnického jádra, panelovou zástavbou, plánovanou příměstskou přírodou i divočinou, situovaná na okraji metropole s novodobými developerskými vizemi a přísliby.

Festival Neviditelné město vytváří viditelný prostor pro ty, se kterými se běžně nepočítá, nebo zůstávají neviditelnými a nevyslyšenými – umělci a umělkyně, lidé s psychickými či zdravotními problémy, bez práce, bez domova, lidé v neproduktivním věku – děti, mládež a senioři, minority genderové a národnostní, „škůdci“, „plevel“ a další neprivilegovaní obyvatelé měst. Neviditelné město nemá být o nich, ale s nimi. Chce odvážně, vážně i divoce utvářet prostor pro všechny.

V rámci festivalu proběhnou architektonické procházky po různých lokalitách městské části (mobilní architektonická kancelář MAK!), hudební workshopy pro mládež (sdružení Synth Library), sociálně motivované akce pro občany bez domova (Kolektiv Prádelna) a další obyvatele Prahy 14 (Tereza Silon), pikniky a umělecká setkání. Festival bude obsahovat krátkodobé performativní akce (dočasný objekt na rybníku Aloisov – Anny Ročňové a Jana Boháče) i projekty dlouhodobě kultivující veřejný prostor (malba na trafostanici na rohu ulic Bouřilova a Bojčenkova, Praha 14 – Martiny Drozd Smutné a Elišky Fialové). Od současného ročníku probíhá festival ve formě bienále, a proto již na podzim loňského roku měli návštěvníci možnost seznámit se s několika projekty v rámci akce Chodit spolu rajským městem.

Letošní pokračování – hlavní program festivalu - se bude odehrávat ve dvou oddělených částech v termínu od 20. 6. do 30. 9. 2024. Podrobný program naleznete také na webu www.festivalm3.cz a sociálních sítích festivalu. 

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.