CZ / ENG

► Galerie Jaroslava Fragnera znovu otevřena

 ► Galerie Jaroslava Fragnera znovu otevřena Galerie Jaroslava Fragnera, kterou v roce 2020 zakoupilo ČVUT v Praze a od roku 2023 funguje pod novým dramaturgickým vedením Karolíny Pláškové, se po krátké pauze opět otevřela veřejnosti.

Ředitelka galerie v pondělí představila svou koncepci – galerie architektury se zaměří na témata přesahující architekturu a urbanismus, bude chtít prezentovat progresivní a kritické myšlenky, aktuální ve světě architektury.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) zakoupilo objekt galerie od Nadace české architektury v roce 2020 a ještě dva roky dobíhala smlouva s původním provozovatelem galerie. Na jaře 2022 vypsalo ČVUT výběrové řízení na nového/ou ředitele/ku galerie, ve kterém porota vybrala Karolínu Pláškovou. Galerie nyní spadá přímo pod Rektorát ČVUT a měla by nadále sloužit veřejnosti, dramaturgicky nezávisle na ČVUT – tzn. primárním cílem není vystavovat projekty akademické obce. Galerie je financována z ČVUT (provoz objektu) a pomocí kulturních grantů od Ministerstva kultury České republiky, Hlavního města Prahy, Nadace české architektury a Státního fondu kultury.

Nový tým galerie chce zprostředkovávat architekturu v jejím společenském, kulturním, ekonomickém i právním rozměru. Fyzická expozice by neměla být postavena na panelech s fotografiemi či modely a hutnými texty (tzn. reprodukcemi staveb), měla by spíše fungovat jako tematický a prostorový rámec pro živý doprovodný program a setkávání – budování komunity.

GJF zaměří se na prezentaci témat, která jsou v architektuře aktuální či ji mohou nějak obohatit. S ohledem na možnosti financování a personální a ekologickou udržitelnost se chce galerie zaměřit na pořádání dlouhodobějších výstav Bohatý doprovodný program tak bude nezbytnou součástí dramaturgie. V rámci možností bude tým usilovat o co největší inkluzivitu těchto akcí – vstup zdarma, zajištění hlídání dětí pro pečující rodiče, zajištění audiovizuálního záznamu akce či přímo živého vysílání, časem i skrze investice do fyzické přístupnosti galerie.

Kritický přístup by se měl propsat nejen do koncepce výstavního programu, ale i do způsobu fungování galerie. To mimo jiné znamená, že galerie bude:

– zviditelňovat a oceňovat (často neviditelné) různé typy péče, organizovat program a fungování tak, aby byl dostupný co nejširšímu publiku (lidé s handicapem, lidé s dětmi apod.);

– fungovat udržitelně, dávat přednost kvalitě před kvantitou, vzájemným vztahům nad výkonem, péči a spolupráci před soutěží atd.

České vysoké učení technické v Praze jako majitel muselo před „znovuotevřením“ galerie provést nezbytné údržbové práce (výmalba, broušení podlah, hygienické zázemí), aby prostor dobře sloužil novým potřebám. Ředitelka galerie vypsala opencall, v rámci kterého hledá kreativní lidi, kteří by se na zabydlování podíleli. Cílem je z areálu Betlémské kaple vytvořit kulturně-komunitní prostor v historickém centru Prahy pro setkávání.

V galerii se budou prodávat i odborné publikace a v přízemí by měl začít fungovat studentský klub s kavárnou, sedací mobiliář, vybavení studovny, police na knihy a časopisy či dětský koutek.© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.