CZ / ENG

► Kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám

Kurz proběhne online formou na platformě Google Classroom. Zahrnuje celkem 5 velkých tematických bloků (k dispozici budou záznamy pro případ nepřítomnosti účastníků). Bloky se uskuteční každý měsíc od ledna do června, vždy poslední týden v měsíci, ve dnech čtvrtek a pátek dopoledne (podrobný rozpis níže). Součástí tohoto kurzu budou i dvě osobní setkání na začátku a na konci kurzu. Účastníci kurzu mají možnost se zapojit do exkurzí, které budou v rámci Cirkulární akademie realizovány během celého roku.

Hlavními tématy jsou materiály, voda, energetika, odpady, provoz v budovách a kancelářích, cirkulární nákupy a tendry, interní a externí komunikace a greenwashing. Důraz je kladen na aktuální trendy přicházející v podobě unijní legislativy, ESG reportingu, digitalizace, dekarbonizace, které se prolínají napříč všemi tematickými bloky. Kurz je určený především pro experty a zájemce o hlubší poznání fungování cirkulární ekonomiky v praxi a v provozu.

Účastníci se budou moct zároveň zúčastnit i prezenčních workshopů s experty, které budou na některá témata navazovat. Každý tematický webinář bude zaměřený na teoretickou část (legislativní okénko, souvislost s taxonomií a ESG) a část věnovanou příkladům dobré praxe. Kurz bude zakončen osobním setkáním účastníků v Kampusu Hybernská.

Kurz je vhodný pro manažery CSR, ESG a udržitelnosti, zaměstnance z oddělení nákupů nebo provozu, státní zaměstnance a jednotlivce se zájmem o udržitelnost a aktuální trendy.

Termíny kurzů:
Slavnostní spuštění Cirkulární akademie – osobní setkání (10. 1. 2023, 15 – 17 hod. v Kampusu Hybernská)

1. BLOK (26. – 27. 1.2023, 8:30 – 11:00)
Úvod do cirkulární ekonomiky & Materiály, suroviny, design (online)
Lektoři: Albert Schandl (CIRAA), Adam Havel (MatériO'), Barbora Kotoun (IKEA), Lubomír Krupa (Paletky)
Vodní hospodářství a biodiverzita (online)
Lektoři: Dagmar Milerová Prášková (CIRAA), Jakub Med (H2Ospodař!), Karel Plotěný (ASIO), Klára Hálová (Mattoni)


2. BLOK (online 23. – 24. 2.2023, 8:30 – 11:00)
Energetika a cirkulární ekonomika (online)
Lektoři: Laura Mitrolisová (CIRAA), Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky), Ondráš Přibyla (Fakta o klimatu), Jaroslav Nutil (Mondi Štětí)
Odpadové hospodářství (online)
Lektoři: Albert Schandl (CIRAA), Patrik Luxemburk (Stabilplastik)


3. BLOK (30. – 31. 3.2023, 8:30 – 11:00)
Prezenční WS na téma greenwashingu
Lektoři: Ivana Hekerle (CIRAA), Petra Koudelková (FSV UK), Komerční banka
Cirkulární provoz, budovy, kanceláře, stavby (online)
Lektoři: Laura Mitrolisová (CIRAA), Petra Csefalvayová (INCIEN SK), Karel Goláň (crea-tura)


4. BLOK (27. – 28. 4.2023, 8:30 – 11:00)
Cirkulární nákupy a tendry (online)
Lektoři: Dagmar Milerová Prášková (CIRAA), Komerční banka
Digitalizace a technologie (online)


5. BLOK (25. – 26. 5.2023, 8:30 – 11:00)
WS: Interní komunikace
Ukončení kurzu (online)
Osobní setkání v Kampusu Hybernská při příležitosti oslavy Mezinárodního dne životního prostředí (5. 6.2023)
Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

Co absolvent získá:
Absolventi kurzu dostanou jedinečnou šanci seznámit se do hloubky s fungováním cirkulární ekonomiky na teoretické i praktické úrovni. Budou mít možnost diskutovat s top experty ve svém oboru, také budou mít příležitost pro networking, poznají podobně smýšlející osoby, navážou zajímavou spolupráci a proniknou do prostředí cirkulárního světa. Certifikát o absolvování kurzu dostanou účastníci na základě práce s doporučenou literaturou a vypracované úvahy/eseje ve stanoveném rozsahu 2–5 normostran. Účastníci kurzu se dále v případě zájmu budou moct zapojit i do exkurzí, které budou v rámci Cirkulární akademie realizovány během celého roku.

Cena:
Cena kurzu je 12 000 Kč + DPH.
Zvýhodněná cena při objednání obou kurzů (Kurz CE jako cesta k úsporám I. a II.) je 17 000 Kč + DPH.

PŘIHLÁSIT NA KURZ© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.