CZ / ENG

► Odborný seminář Principy a trendy v cirkulární ekonomice s prohlídkou materiálové knihovny matériO Prague proběhne v jejích prostorách 8. 12. 2021

► Odborný seminář Principy a trendy v cirkulární ekonomice s prohlídkou materiálové knihovny matériO Prague proběhne v jejích prostorách 8. 12. 2021 Akce je realizována v rámci interního projektu Design pro konkurenceschopnost a je určena pro malé a střední podniky a designéry, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

Harmonogram:
14:00 - 14:30     Registrace účastníků - Registrace účastníků proběhne v kavárně Café a Bistro Kuzebauch, která sídlí v přízemí budovy, ve které se nachází i Centrum pro inovativní materiály matériO Prague.
14:30 - 14:45     Informace o zvýhodněných službách projektu Design pro konkurenceschopnost, CzechTrade
14:45 - 15:45     Principy a trendy v cirkulární ekonomice, matériO Prague: Seminář přinese informace o novinkách ze zahraničního veletrhu Dutch Design Week, který se dlouhodobě tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky v designu věnuje. Na příkladech inovativních materiálů a technologií bude účastníkům ukázáno, jak je možné za použití principů cirkulární ekonomiky snižovat negativní dopady z výroby na životní prostředí.
15:45 - 16:00     Coffee break
16:00 - 17:00     Prohlídka showroomu matériO Prague

V showroomu matériO Prague se nachází více než 3 000 fyzických vzorků inovativních materiálů, které účastníci budou mít možnost po semináři prozkoumat.

Cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. V dnešním světě je nezbytně nutné chovat se zodpovědně a zabývat se také recyklací nebo upcyklací toho, co vyrobíme. Tlak zákazníků na udržitelnost nutí výrobce a designéry hledat nové, environmentálně šetrné technologie a materiály, které umožní produktu vyniknout po stránce estetické i funkční.

Správné použití inovativních materiálů a technologií tedy hraje klíčovou roli v uplatnění českých firem na zahraničních trzích a může jim výrazně pomoci při exportu. V rámci projektu Design pro konkurenceschopnost jsme pro Vás připravili na toto téma seminář, který je skvělou příležitostí k načerpání inspirace pro nové projekty i možností pro zlepšení těch stávajících.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. Rozhodující pro posouzení není sídlo společnosti, nýbrž skutečné místo dopadu realizovaných činností MSP z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace (např. provozovna) musí být identifikováno adresou a popisným číslem.

Odborný seminář se uskuteční v matériO' Prague, Říčanova 19, Praha 6
Doba konání: 14.00 - 17.00 hodin
Akce je zdarma s registrací zde.© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.