CZ / ENG

► Počínaje rokem 2023 nabídne společnost Messe Frankfurt pod heslem „Home of Consumer Goods“ nejinovativnější a nejkomplexnější nabídku spotřebního zboží na světě

Společnost Messe Frankfurt aktivně naplňuje své poslání, které spočívá v podpoře ekonomiky vytvářením nových platforem pro setkávání zástupců průmyslu spotřebního zboží z celého světa. Jako první krok nabídne Messe Frankfurt na svém výstavišti poprvé tři přední veletrhy spotřebního zboží najednou – Ambiente, Christmasworld a Creativeworld se budou konat souběžně ve dnech 3. až 7. února 2023. S novým mottem „Home of Consumer Goods“ nabídnou tyto tři veletrhy jedinečné a komplexní portfolio produktů a řešení. Souběh veletrhů aktivně využije synergické efekty pro vystavovatele, návštěvníky i média. Druhým krokem bude sloučení sekcí Global Sourcing výše zmíněných předních veletrhů do jedné společné nabídky a její uvedení na mezinárodní trh. Tento strategický krok doplní společnost Messe Frankfurt ve druhé polovině roku ještě o novou regionální nabídku Design & Lifestyle, jež se bude konat ve Frankfurtu.

Time&Style © Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel

Celosvětový průmysl spotřebního zboží zažívá těžké časy a jeho základní parametry se otřásají v základech. Nové formy maloobchodního prodeje a distribuce, kompletní digitalizace v místě prodeje, rostoucí podíl online prodeje v kombinaci s klesající návštěvností v kdysi atraktivních lokalitách s kamennými obchody, spotřebitelé aktivně vyhledávající udržitelné alternativy klasického zboží, dodavatelské řetězce přetížené k prasknutí a z toho vyplývající nedostatek materiálu a pandemií komplikované služební cesty – to jsou jen některé z mnoha zásadních faktorů, které jsou noční můrou globálně nastaveného spotřebního průmyslu a jež před jeho zástupce kladou každý den nové výzvy. Pandemie Covid-19, která již více než dva roky řádí po celém světě, navíc přispěla k dalšímu urychlení globálních strukturálních změn, k nimž navíc dochází v době, kdy se značně, a hlavně rychle, mění životní postoje, životní styl a spotřebitelské chování.

Messe Frankfurt přináší odpovědi na změny a výzvy kolem nás a přispívá k předefinování budoucích trhů. Zaváděním inovativních formátů na našich veletržních plochách doma i v zahraničí vytváříme další příležitosti k růstu, přispíváme k lepší orientaci v tomto sektoru, dodáváme jistotu v bouřlivých dobách a aktivně přispíváme ke globální transformaci spotřebního průmyslu,“ říká Detlef Braun, člen představenstva společnosti Messe Frankfurt. „S naší strategií postavenou na čtyřech pilířích se hodláme stát majákem v rozbouřených vodách, který povede zástupce spotřebního průmyslu nejen na domovskou půdu veletrhů do Frankfurtu, ale i na výstaviště po celém světě. Vedle nově vytvořené platformy pod heslem Home of Consumer Goods zde ve Frankfurtu jsou zárukou budoucího úspěchu i naše stávající veletrhy spotřebního zboží na Blízkém východě a v Asii, cílené rozšiřování globálního sourcingu a inovativní regionální nabídka,“ dodává.

Decoration Unlimited: Dark Ocean - Christmassworld 2020 © Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

„Home of Consumer Goods“ – nová globální objednávková platforma

Na jaře se 2023 se sektor spotřebního zboží představí pod heslem „Home of Consumer Goods“ v úplně nové koncepci. Ve dnech 3. až 7. února 2023 se budou veletrhy Ambiente, Christmasworld a Creativeworld poprvé konat souběžně v jednom z nejmodernějších veletržních center na světě. Nově vzniklá platforma kombinujetři úspěšné přední veletrhy na jednom místě a v jednom čase spojuje silné stránky všech tří dříve samostatných akcí, a nabízí tak nebývalou a na budoucnost orientovanou nabídku nejvyšší kvality v nebývalé kvantitě, a navíc na ploše jediného výstaviště. Frankfurt se opět stává globální objednávkovou platformou, dále posiluje synergické dopady paralelních veletrhů a pomáhá všem zúčastněným daleko efektivněji využít veletržní čas. Pod mottem „Home of Consumer Goods“ se rodí jedinečná, komplexní a inspirující objednávková a networkingová globální akce. Právě zde se budou prezentovat nejžhavější trendy a bude možné na vlastní oči vidět globální metatrendy. 

Frankfurtské výstaviště vytvořilo společnou platformu pro globální průmysl spotřebního zboží. Zde se formuje a diktuje životní styl generací. Nabízíme tomuto odvětví spolehlivost a růst v náročných časech. Zde se budou od února 2023 uzavírat obchody, zde si lidé z branže budou moci konečně opět vyměňovat názory a určovat trendy tak, aby si spotřebitelé na celém světě mohli v příštích dvanácti až osmnácti měsících kupovat v kamenných obchodech i online kvalitní a trendy zboží,“ vysvětluje Philipp Ferger, viceprezident veletrhů spotřebního zboží. Synergicky bohatý sortiment bude doplněn o další skupiny výrobků a prezentován ve zcela nově koncipovaných halách. Pod heslem „Home of Consumer Goods“ jsou tři přední veletrhy budoucím středobodem pro všechny obchodníky, ať obchodují jakýmkoli způsobem, i pro byznys v segmentu HoReCa, smluvního zboží a zboží pro veřejný sektor a dekorace, a posilují tak význam Frankfurtu jako mezinárodního centra.

Trends - Creativeworld 2020 © Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jean-Luc valentine

Ambiente Working, nová sekce předního světového veletrhu, inovativně a důsledně navazuje na úspěchy frankfurtského veletrhu Paperworld

Propojení domova a kanceláře a soukromého a pracovního života bude i v budoucnu určovat způsob, jakým žijeme a pracujeme. Pandemie Covid-19 se ukázala jako katalyzátor nového vývoje, a to zejména v oblasti bydlení a práce. Na tyto změny musí reagovat i trh, na který se dostává stále více inovativních produktů a mění se styl nabídky i chování spotřebitelů. Messe Frankfurt vnímá nejnovější vývoj jako příležitost přehodnotit nabídku veletrhu Paperworld a otevřít vystavovatelům i návštěvníkům zcela nové a jedinečné perspektivy, čímž rozšíří i jejich potenciál. Produkty ze segmentu Working se nově představí pod hlavičkou předního světového veletrhu Ambiente, čímž se otevřou úplně nové příležitosti a impulzy jak pro výrobce, tak pro obchodníky, designéry, architekty a firmy specializované na vybavování kanceláří. Přední světový veletrh otevírá nový výstavní prostor Ambiente Working a svůj sortiment mění po všech stránkách. Ambiente přichází i s novými impulzy pro sektor kancelářských potřeb – od zboží pro veřejný sektor přes megatrend udržitelnosti a trvale oblíbený Design & Lifestyle až po cílové skupiny v oblasti hotelnictví a gastronomie. Kromě toho bude sekce Ambiente Giving doplněna i o nově navrženou řadu papírenských výrobků, včetně psacích a školních potřeb. Skupiny výrobků Paperworld najdou nový domov také na veletrzích Christmasworld a Creativeworld. V mezinárodním měřítku budou veletrhy Paperworld pokračovat na tradičních místech konání veletrhů v Číně, Indii a na Středním východě.

Global Sourcing jako mezinárodní značka

Messe Frankfurt již nyní nabízí největší platformu pro sourcing mimo území Číny. Nabídka sourcingu, která byla dosud integrována do čtyř předních veletrhů, bude od roku 2023 ve Frankfurtu rozšířena pod značkou „Global Sourcing“, která se v jiných datech představí na dalších mezinárodních výstavištích. Výrobcům se tak otevřou další trhy a prodejní kanály a ze zjednodušeného přístupu budou mít radost i nákupčí, kteří dosud globálně nenakupovali. Jako doplněk k této aktivitě plánuje Messe Frankfurt také – řadou akcí typu near-sourcing – reagovat na problémy nabídky a poptávky, dopravní výpadky a narušené logistické řetězce. Společnosti po celém světě jsou v současné době nuceny přehodnocovat své dodavatelské řetězce a v důsledku toho se zásadně reorganizovat. Veletrh Messe Frankfurt proto vytváří obchodní formáty přímo ve vybraných dodavatelských zemích, kam mohou nákupčí snadno a rychle vycestovat, aby si vybrali potenciální dodavatele a přímo navázali obchodní vztahy.

Nový regionální formát pro Frankfurt a okolí

S cílem podpořit rozvoj obchodu a průmyslu spotřebního zboží nabídne veletrh Messe Frankfurt v druhé polovině roku 2023 (od léta) platformu zaměřenou na životní styl a inspiraci cílenou na město Frankfurt a přilehlý region. Po dvou náročných letech pandemických opatření tím průmyslový sektor zaměřený na obchodní cestující, do kterého patří restaurace, hotely a poskytovatelé služeb, získá nové možnosti, které nejen nahradí předchozí letní veletržní akce, ale otevřou cestu inovativnímu růstu celého sektoru, který takto opět získá jistotu, že bude mít komu sloužit. „S naším novým formátem vytváříme synergie a nabízíme novou a jedinečnou platformu pro inspiraci a trendy, zejména pro inovativní formy maloobchodu v regionu. Nastavujeme tak vysokou laťku pro celé toto odvětví v Německu,“ říká Ferger.

Digitální platformy jako základ podnikatelského úspěchu

Již od roku 2019 nabízí Messe Frankfurt celoroční podporu obchodníkům prostřednictvím unikátní platformy Nextrade pro správu objednávek a dat v sektorech home and living a Conzoom Solutions jako informační a inspirační platformy pro globální průmysl spotřebního zboží. „Dva roky bez stěžejních veletrhů ve Frankfurtu byly pro obchodníky po celém světě značně problematické a některým z nich hrozily přímo existenční problémy,“ vysvětluje Braun. „Chybí formáty objednávání ,naživo´, inspirace a navazování kontaktů. Naše digitální nabídka poskytuje partnerům z průmyslu a maloobchodu v této nestabilní situaci alespoň takto vítanou cílenou podporu. Nicméně setkání v reálném životě vám nic nenahradí.

Další informace: www.consumergoods-frankfurt.com

Tiskové zprávy & obrazový materiál: http://ambiente.messefrankfurt.com/presshttp://christmasworld.messefrankfurt.com/presshttp://paperworld.messefrankfurt.com/press,http://creativeworld.messefrankfurt.com/press

Stejně jako dříve bude Creativeworld zahájen o den později, tedy až 4. února.

Nextrade – digitální tržiště
Systém digitálního objednávání a správy dat pro dodavatele a obchodníky v segmentu spotřebního zboží rozšiřuje veletrh a umožňuje zadávání objednávek kdykoli, ve dne nebo v noci, 365 dní v roce. 


Conzoom Solutions – platforma pro obchodníky
Conzoom Solutions je znalostní platforma, jež nabízí obchodníkům se spotřebním zbožím širokou škálu služeb, jako jsou průzkumy a studie, prezentace ze světa trendů, semináře a rady pro optimální koncepce prodejních prostor. Poskytuje ucelený přehled mezinárodního portfolia společnosti Messe Frankfurt v oblasti spotřebního zboží, a nabízí tak obchodníkům komplexní přehled a informace. 


O Messe Frankfurt
Společnost Messe Frankfurt je největším světovým organizátorem veletrhů, konferencí a eventů s vlastními výstavními prostorami. Společnost zaměstnává kolem 2300* lidí ve třiceti pobočkách po celém světě. V roce 2021 se společnost již druhý rok po sobě potýkala s problémy způsobenými pandemií koronaviru. Tržby za rok 2021 budou přibližně 140*, zatímco před pandemií, konkrétně v roce 2019, dosahovaly až 736 milionů eur.


I v těžkých časech způsobených pandemií koronaviru dokázala Messe Frankfurt zůstat globálně propojena se svými zájmovými průmyslovými odvětvími. Díky pevným a širokým vazbám s relevantními sektory a široké, ale pevně provázané mezinárodní obchodní síti dokáže celá skupina poskytovat vysoce efektivní podporu svým zákazníkům a jejich obchodním zájmům v oblastech Fairs & Events, Locations a Services. Jednou z hlavních korporátních výhod je robustní globální obchodní síť. Naše komplexní nabídka služeb, poskytovaných fyzicky i online, zajišťuje, že se naši zákazníci po celém světě mohou spolehnout na trvale vysokou kvalitu a flexibilitu při plánování, organizaci a provozování svých akcí. Neustále rozšiřujeme své digitální odborné znalosti o nové obchodní modely a naše široká nabídka služeb zahrnuje pronájem výstavních prostor, realizaci veletržních staveb, marketing, lidské zdroje a catering. Společnost Messe Frankfurt sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. 60 procent jejích akcií vlastní město Frankfurt a zbývajících 40 procent drží spolková země Hesensko. Další informace na stránkách: www.messefrankfurt.com


* Předběžné údaje pro rok 2021© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.