CZ / ENG

► Technická univerzita v Liberci vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu památníku jednoho z největších architektů 20. století, Adolfa Loose

Liberecký monument Prostor k poctě architekta Adolfa Loose od sochaře Jiřího Seiferta byl v 80. letech minulého století prvním památníkem věnovaným klasikovi moderní architektury. Vznikl z popudu architektů z okruhu ateliéru SIAL a Adolfu Loosovi vzdával hold před budovou Stavoprojektu ve Voroněžské ulici tři desítky let. Jenže čas a vandalové se na tomto díle podepsali, takže z prostranství před nynější budovou Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci byl památník odvezen.

 

Společným úsilím univerzity a města Liberce se loni u příležitosti 150. výročí Loosova narození podařilo památník na původní místo vrátit. Zcela u konce ale ještě cesta k obnově díla není. Památník prochází restaurátorskými pracemi. V plánu jsou i parkové úpravy, případně nasvícení. Protože ale univerzita nemůže vše hradit sama, spustila veřejnou sbírku. Navrátit Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose důstojnou podobu tak může každý.


„Obnova památníku je finančně velmi náročná. Nemůžeme ji hradit celou z rozpočtu školy, vyzýváme proto podniky nejen z regionu, ale i jednotlivé příznivce umění a kvalitního veřejného prostoru, aby se s námi na obnově díla podíleli,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodává: „Oba pánové si to zaslouží: Jak architekt Loos, který v Liberci pět let studoval, tak Jiří Seifert, autor tohoto ve své době ojedinělého díla.“


Kromě obnovy betonových bloků, včetně doplnění jejich poškozených a chybějících částí, je potřeba upravit také parkové okolí díla. Pokud se na účtu sbírky sejde dostatek darů, je v plánu i světelná instalace od Richarda Loskota, absolventa a pedagoga liberecké fakulty umění a architektury.

Dědička autorských práv se ve vzpomínkách vrací k otci, jenž památníku vtiskl nynější podobu. Jiří Seifert patřil v době socialismu mezi zakázané autory. Ze započaté obnovy díla má radost. „Byl to v podstatě takový malý zázrak, že se podařilo architektovi Josefu Patrnému prosadit, aby v roce 1981 před novou budovou Stavoprojektu vytvořil prostor pro Adolfa Loose. Jsem doopravdy velice ráda, že TUL vrací tuto mohutnou skulpturu na své místo a zajišťuje její restaurování,“ uvádí Barbora Seifertová, dcera autora Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose.


Číslo účtu veřejné „Sbírky pro obnovu Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose a nové světelné instalace“ vedeného u ČSOB je: 298865460/0300. Sbírka končí 30. června 2022.© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.