CZ / ENG

► Terra Alba – nová vlna českého porcelánu v UPM v Brně 21. 10. 2022 - 29. 1. 2023

Název výstavy zaměřené na současnou podobu českého autorského porcelánu odkazuje k několika věcem. V první řadě je to charakteristická bílá barva. Archaická latina připomíná jeho dlouhou historii. Geograficky ukotvený termín může evokovat skutečnost, že tajemství a počátky výroby porcelánu jsou spojeny s dalekou Čínou, odkud se tato v pravém slova smyslu luxusní komodita dostávala do Evropy jen velmi zvolna především díky objevitelským výpravám. Stejně tak naznačuje, že se hlavní metodou při koncipování tohoto projektu stal monitoring, jinými slovy mapování oborové krajiny, která sice vyrůstá z minulosti a prostírá se v přítomnosti, ale zároveň se dál spontánně rozvíjí ve jménu budoucnosti, takže nikdy nemůže být zcela známá, ani probádaná.

Základním časovým referenčním bodem je v tomto případě přelom tisíciletí, respektive rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus. Právě ten se stal v našem prostředí zásadní platformou pro tehdy nastupující generaci mladých autorů, která svou tvorbu spojila s obsahovým či konceptuálním designem. Tvůrci z tohoto okruhu se od počátku poměrně často vyjadřovali také prostřednictvím porcelánu, takže se tento tradičně vnímaný materiál stal významným prostředníkem pro prosazování „nové kreativy“, jejímž základem je nezřídka příběh založený na osobní mytologii a dějinné zkušenosti. K nim se porcelánové objekty od počátku stavěly jako „reakce“ - zaujaté komentáře, kterým nechybí zpochybňující přemýšlivost a občas ani ironie. Na designéry spojené s Qubusem navázala později o něco mladší generace, která do dneška přirozeně povstává z řad studentů té předchozí, neboť její představitelé začali působit jako vedoucí ateliérů keramiky na vysokých uměleckých školách. Tím se spontánně podařilo zajistit nejen kontinuitu v rámci oboru, ale rovněž myšlenkovou integritu.

Přestože temporální limity výstavy de facto zahrnují dvě desítky let, těžiště expozice se soustředí především na poslední dekádu tak, aby se do ní propsaly současný stav, kontext, způsoby nakládání s tradicí, ale i aktuální životní pocit. Zaměřuje se na ten druh autorského designu, který má schopnost otevírat témata, reinterpretovat a nabourávat zažité stereotypy – v technologii, tvarosloví, dekoru i významovém vyznění. Výběr záměrně opomíjí některé „notoricky známé“ realizace, navzdory tomu, že mají z dnešního pohledu prokazatelně iniciační charakter, ať už v rámci polistopadových oborových dějin nebo s ohledem na obecnoudemokratizaci designu směrem do společnosti. Cílem projektu ostatně není ambice představit vyčerpávající přehled nejznámějších milníků, stejně jako prakticky nebere ohled na velkosériově produkovaný a standardní užitý porcelán. Tomu věnuje pozornost výjimečně, pouze v případě „jiného“ řešení nebo ideového přesahu.

Více než pětadvacet autorů dohromady naznačuje sice fragmentovaný, ale navzájem kompatibilní obraz tohoto média. Zároveň s ním přináší i kombinovanou zprávu o naší
každodennosti, v níž - kromě jiného - rezonují i taková témata jako jsou například ekologie, udržitelnost, inkluze nebo pandemická situace. Nesmí se zapomenout ani na to, že také současný autorský porcelán je katalyzátorem emocí a způsobem komunikace. Některé práce přitom dosahují až existenciálního rozměru a balancují na hranici volného umění.

TERRA ALBA – NOVÁ VLNA ČESKÉHO PORCELÁNU
Koncepce: Jana Zielinski, Jiří Macek
Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Architekt: Maxim Velčovský
Vedoucí produkce: Šimon Borecký
Grafický design: Martina Černá
Fotografie: Michaela Karásek Čejková

Vystavující autoři: Ema Auri, Michal Bačák, Jakub Berdych Karpelis, Luisa Bělohlávková, Tomáš Černý, Adéla Fejtková, Tereza Hrušková, Martina Hudečková, Prokop Chludil, Karolína Jeřábková, Veronika Velčovská Jiroušková, Joo Kawasumi, Vendula Kvíz Radostová, Nonna Lorenz, Silvie Luběnová, Monika Martykánová, Helena Patelisová, Milan Pekař, Eva Pelechová, Daniel Piršč, Matěj Polách, Tereza Sluková, Klára Šumová, Antonín Tomášek, Quynh Trang Tran, Gabriel Vach, Maxim Velčovský, Silvie Vytvarová, Dirk Wright, Lenka Záhorková, Adam Železný, Martina Žílová© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.