CZ / ENG

► V hlavní roli: ARCHITEKTKY – nový přednáškový cyklus začíná 5. 3. 2015

Nový přednáškový cyklus dává prostor výjimečným ženám, které spojily svůj život s architekturou. Od března do prosince se v Praze na pozvání občanského sdružení Kruh představí významné české i zahraniční architektky, zakladatelky a kreativní ředitelky úspěšných českých i evropských studií, jejichž realizace uspěly v mezinárodním měřítku.

V rámci série přednášek ARCHITEKTKY tak bude v Praze přednášet například architektka a zakladatelka Studia Mecanoo Francine Houben, z Dánska přijede Kristine Jensen (Kristine Jensens Tegnestue) a ze sousedního Polska zase zavítá  Iwonoa Wilczek (db2 architekci). Na podzim se dále představí Caroline Bos z holandského UNStudia, stojícího za realizací Erasmova mostu v Rotterdamu, či Dorte Maldrup Poulsen ze studia Dorte Mandrup Arkitekter.

Jarní část cyklu (první čtyři přednášky od března do června) proběhne v prostorách Veletržního paláce – Studio Hrdinů či Korzo –, podzimní část (říjnová a listopadová přednáška) pak v kině Světozor. Všechny přednášky se uskuteční zdarma a budou tlumočeny do češtiny.

PROGRAM JARNÍ ČÁSTI CYKLU ARCHITEKTKY

 čtvrtek 5. 3. 2015 / 19:30 / Korzo ve Veletržním paláci / Ta architektura
Úvodní večer přednáškového cyklu Architektky představí české a slovenské architektky mladé a střední generace a i ty, které se věnují propagaci architektury na veřejnosti. Vystřídají se s krátkými prezentacemi, které představí jejich současné záměry a vize či myšlenky. Účast na něm přislíbily Jitka Ressová, Kamila Amblerová, Andrea Lhotáková, Maria Topolčanská, Žofie Rajmanová, Šárka Sodomková, Barbora Šimonová a Kateřina Vídenová. Večer bude zároveň oslavou 15. výročí sdružení Kruh.

čtvrtek 2. 4. 2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Alena Šrámková a Rostislav Švácha / V dialogu
Alena Šrámková bývá často označována jako první dáma české architektury. Je autorkou a spoluautorkou řady výrazných staveb ve stylu postmoderny (budova ČKD na Václavském náměstí, vestibul Hlavního nádraží v Praze, nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze či Meteorologická stanice Šerák). Od roku 2005 má vlastní studio Šrámková architekti, je profesorkou na ČVUT a také působí jako členka umělecké rady AVU v Praze. Zvítězila v řadě architektonických soutěží a v roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury, v roce 2007 Poctu České komory architektů, v roce 2008 medaili Za zásluhy. V roce 2010 obdržela Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.

Stavba Meteorologická stanice Šerák od Aleny Šrámkové v Chebu (foto: Filip Šlapal)

Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog na Katedře teorie a dějin umění AVU a na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, kde také roku 1976 ukončil studia. V letech 1977 až 1984 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kde působí doposud. Ve svých pracích se zaměřuje na architekturu 17. až 20. století. V roce 2013 získal Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.

 čtvrtek 14. 5. 2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Francine Houben (Holandsko)
Francine Houben je zakladatelkou a kreativní ředitelkou slavného studia Mecanoo, založeného v roce 1984 v holandském Delftu. Design studia se vyznačuje technickou, ale i lidskou hravostí. Studio Mecanoo pojímá architekturu, urbanismus a krajinnou architekturu neortodoxním způsobem a velkou roli pro ně hraje důraz na světlo. Každý projekt vychází z kontextu a vztahu k širšímu prostředí a je pojímán jako součást okolí a krásy místa. Jejich projekty se vyznačují silnými autorskými tvary připomínajícími mnohdy archetypální postavy či objekty. Mezi nejznámější projekty patří například Národní historické muzeum v Arnhemu, Obytná věž Montevideo v Rotterdamu či Univerzitní kampus Technické univerzity v Delftu.

Knihovna v Birminghamu od Mecanoo Architects – Francine Houben (foto: Mecanoo.nl)

 čtvrtek 4. 6. 2015 / 19:30 / Studio Hrdinů / Kristine Jensen (Dánsko) a Iwona Wilczek (Polsko)
Kristine Jensen  je zakladatelkou a kreativní ředitelkou kanceláře Kristine Jensen Architekti. Pohybuje se na pomezí architektury a krajinářství a její přístup je autorský v každém projektu. Nejvíce ocenění získala za Nicolai Kulturcenter v dánském Koldingu.

Iwona Wilczek je spoluzakladatelkou studia db2, sídlícího v Opole. Mezi nejznámější projekty studia patří administrativně-vstupní budova Muzea opolské vsi, která využívá tradiční materiály soudobým způsobem a souzní tak se svým okolím, místo aby se vůči němu ostře vymezovala. Jedná se o výjimečný příklad zasazení současné architektury do tradičního prostředí.

Muzeum lidové architektury v Horním Slezsku (Opole Open Air Museum) – Iwona Wilczek & Mariusz Tenczyński (foto: db2.pl)

Občanské sdružení Kruh již 15 let pořádá veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat široké veřejnosti dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě. Od roku 2011 pořádá Občanské sdružení Kruh celorepublikový festival Den architektury. V roce 2013 se ve spolupráci s Francouzským institutem uskutečnil přednáškový cyklus Metamorfózy měst o současné francouzské architektuře a rozvoji měst s jejími předními tvůrci, na který v roce 2014 úspěšně navázal sérií přednášek o švýcarské architektuře Švýcarsko-česká inspirace, která byla doplněna pracovními skupinami s českými experty, workshopy a exkurzemi po současné architektuře České republiky a Švýcarska.

Připravila: Kateřina Hendrychová
 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.