CZ / ENG

► Vysoká škola chemicko-technologická otevírá kurz Oběhového hospodářství

Co znamená oběhové hospodářství neboli cirkulární ekonomika a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové obchodní modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Fakulta technologie prostředí VŠCHT v Praze otevřela kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. Po úspěšném prvním ročníku odstartuje v září 2018 další, na který je možné se zapsat již nyní.

Přizpůsobit výrobní a obchodní strategie aktuálnímu globálnímu dění a změnám klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele i pro nadnárodní společnosti. Jednou z možných odpovědí může být postupný přechod k oběhovému hospodářství. Mnohé firmy již jeho principy uvádějí jako prioritní pilíře svého rozvoje. „Přechod od lineárního k oběhovému hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů, jejichž nedostatek je zatím v ČR podceňován,“ říká Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, který je jedním z partnerů kurzu.

Jonášová přidává propočty, podle nichž mohou mít změny zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU s dopadem až dvou milionů nových pracovních míst do roku 2030 a úsporou 600 miliard eur. „Potřebujeme vytvořit novou generaci manažerů, lídrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí,“ zdůrazňuje Jonášová.

(► blíže o cirkulární ekonomice se Soňou Jonášovou v on-line rozhovoru)

Kurz Oběhové hospodářství je určen pro manažery rozvoje, životního prostředí, CSR (Corporate Social Responsibility), pro ty, kteří rozhodují o strategiích k zajištění životaschopnosti podniku a vyhledávání nových příležitostí či pro podnikové ekology. Akademičtí pracovníci VŠCHT společně s odborníky z praxe poskytnou znalosti z různých oblastí, se kterými oběhové hospodářství souvisí.

„Budeme se věnovat odpadovému hospodářství, vodnímu hospodářství, ochraně ovzduší, alternativním zdrojům energie, předcházení vzniku odpadů, recyklačním technologiím, elektroodpadu, potravinovým odpadům, posuzování životního cyklu a dalším tématům. Zazní také výhody i nedostatky, perspektivy i limity současných nástrojů zavádění oběhového hospodářství do praxe,“ popisuje Vladimír Kočí, garant kurzu a děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.

Nadcházející ročník kurzu Oběhového hospodářství bude probíhat od září 2018 do května 2019. Kurz je tvořen jedenácti celodenními výukovými bloky. Na programu je i exkurze do ZEVO Malešice, do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a dvoudenní exkurze na jižní Moravu. Školné činí 29 000 Kč bez DPH. Organizátoři uvádějí, že absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá také komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství.

Odbornými partnery pro další ročník jsou Institut cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s., Asociace oběhového hospodářství a Veolia Česká republika, a.s. Druhý ročník kurzu proběhne pod záštitou dvou ministerstev, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Text: Kateřina Zvelebilová, ilustrační foto: Tomáš Rubín

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.