CZ / ENG

► Výstava “Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně - ...svá vidění“ probíhá v galerii Kuzebauch od 15. 9. do 31. 10. 2021

Před více než padesáti lety předznamenal prof. Josef Kaplický, že „...mentalita skla bude vyžadovat velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné výtvarné rozhodnutí, na druhé straně zdrženlivost v nápadu, lakoničnost, kázeň. Tedy jakousi dynamičnost žhnoucí pod závojem kázně.“

Nyní stojíme před zdánlivě různorodými pracemi mladých umělkyň – Michaely Kramulové, Kristiny
Maňákové, Michaely Trávníčkové a Marie Sixtové – a tážeme-li se, kde můžeme nalézt spojnici, tak právě
ve svébytném výrazném zacílení na propojování skla v jeho ušlechtile užitné poloze. Souběžně s tím je jim
sklo i průhledem do lidského nitra, světa citů a snů. Sklo je jim místem vztahů a dějů, které mají odpovídat
zamýšlenému účinku a zároveň mají rezonovat s povahou prostředí – sklo je tak pro ně jedinečná světelná
matérie, do které je vyzářený obsah. Vrátíme-li se ke slovům Josefa Kaplického a zamyslíme se nad jeho
slovy před vystavenými díly, můžeme vnímat, že uvedená slova v objektech rezonují.

Ateliér Design skla, působící na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, patří více než deset let
k etablovaným učilištím tohoto zaměření v České republice. Vedoucí ateliéru prof. Petr Stanický, M.F.A., a
jeho asistentka MgA. Irena Czepcová dávají svým studentům svobodný prostor k jejich osobitému
vyjádření, jak v možnosti uchopení zkoumaných témat, tak v hledání osobitých koncepčních postupů při
zpracování skla a rozšiřování možností technologií zapojováním nových médií. Signifikantním projevem
studentů ateliéru Design skla je mnohdy specifické uchopení materiálů, které se rozchází s tradiční
podobou sklářského řemesla, čímž si tak nachází vlastní cestu v kontextu mezinárodní tvorby.

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
kurátorka výstavy

Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně - ...svá vidění 15. 9. - 31. 10. 2021
Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6
Otevírací doba: Po – Pá 9:00 –17:00 (vstup přes Bistro a Café Kuzebauch, popřípadě zazvonění na zvonek Happy Materials). Vstup do galerie je volný.
Vystavující: Michaela Trávníčková, Marie Sixtová, Kristína Maňáková, Michaela Kramulová, Irena Czepcová, Petr
Stanický

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.