CZ / ENG

► Výstava Papírová ves přibližuje lidovou architekturu - v Národopisném muzeu 30. 9. 2022-31. 5. 2023

Cestujete rádi po venkovských regionech naší republiky? Pak vaše oči jistě mnohokrát přitáhly dodnes dochované doklady tradičního venkovského stavitelství – lomenice severočeských chalup, hrázděné statky na Chebsku, přikrčená roubená stavení na Valašsku či bohatě malovaná zděná architektura na Slovácku. Jejich dnešní podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje, který se snaží od konce 19. století zachytit generace etnografů, architektů či umělců. Ve své době měli k dispozici jen papír a tužku, někteří možná fotoaparát, ale i s těmito omezenými prostředky vytvořili bohaté dokumentační sbírky, které dnes můžeme využít k poznání tradičního stavitelství i v kombinaci s nejmodernější počítačovou technikou. Odhalme nyní v naší výstavě tajemství dokumentace lidové architektury z první poloviny 20. století a navštivme spolu takovou „papírovou ves“.


Zájem o tradiční lidovou architekturu neustále roste. Poutá pozornost odborníků i laické veřejnosti. Dokládá to i výstava Papírová ves představující bohaté dokumentační sbírky, které dnes můžeme využít k poznání tradičního stavitelství i v kombinaci s nejmodernější počítačovou technikou. Návštěvníky zavede na venkov 17. až 19. století, a to prostřednictvím fotografií, plánů či kreseb. Mnohé ze zaznamenaných venkovských staveb jsou velmi unikátní a často i zničené.

Nákres usedlosti ve Zbožici, L. Koreček, 1942

Výstava se zaměřuje především na staré i soudobé způsoby dokumentace lidových staveb v terénu. Od fotografování na skleněné desky a náčrtky do skicářů v 19. století až po laserové skenování v dnešní době,“ říká jeden z autorů, Jiří Woitsch z Etnologického ústavu AV ČR. Kromě desítek 2D vyobrazení si návštěvníci mohou prohlédnout také pět historických dřevěných modelů a dvě stavby zhotovené prostřednictvím 3D tisku. „Na naší výstavě je skvělé, že návštěvníci můžou porovnat modely lidového stavitelství, které vznikaly před sto a více lety ze dřeva a papíru, s těmi současnými vytvořenými pomocí 3D tisku,“ dodává autor. V Papírové vsi lidé poznají různé typy tradiční venkovské architektury. Nechybí lomenice, tedy prkenné štíty severočeských chalup, k vidění je také výstavní dědina z Národopisné výstavy českoslovanské, dále pak roubenky z Valašska či žudro. „Pod tímto trochu tajemným termínem se skrývá klenutý přístavek používaný u vchodů lidových domů na Slovácku,“ vysvětluje Jiří Woitsch.

Jednou z motivací autorů výstavy je stoupající zájem veřejnosti o tradiční venkovskou architekturu. „Souvisí to s někdy trochu romantickým a naivním hledáním vlastních kořenů a jistot v rozbouřeném světě, ale i snahou žít v souladu s přírodou a takříkajíc jako za starých časů. Lidové stavitelství a zejména roubenky se stávají jakýmsi hmotným symbolem zájmu o venkov, lidové zvyky a tradice či folklor,“ říká Jiří Woitsch.

Výstava návštěvníky zavede na venkov 17. až 19. století, a to prostřednictvím fotografií, plánů či kreseb.

Papírová ves je prvním z velkých veřejných výstupů projektu VISKALIA (Virtuální skansen lidové architektury), který začal před třemi lety. Cílem je zdigitalizovat a zachránit co nejvíce dokumentů tradičních stavení. Badatelům se dosud podařilo shromáždit přibližně dvacet tisíc záznamů pomocí nichž na webových stránkách vytvoří virtuální skanzen. Nabídnou tak kvalitní, ale přístupné poučení o tradiční lidové architektuře v České republice na jednom místě. „Vybudovat reálné muzeum v přírodě by stálo zhruba miliardu korun, virtuální je výrazně levnější,“ dodává Jiří Woitsch.

Dalšími výstupy projektu jsou specializovaná veřejná databáze stavebně-technické dokumentace, kreseb a fotografií lidového stavitelství, kde jsou propojené fondy dvou institucí, interaktivní specializovaná mapa s odborným obsahem týkající se vybraných jevů lidové architektury, webový portál s vybranými 200 objekty, které představují regionální typy lidového domu ČR a 3D modely 15 vybraných objektů. Více o projektu: http://viskalia.fsv.cvut.cz/.

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a Českým vysokým učením technickým v Praze, které poskytlo nejmodernější přístroje sloužící k dokumentaci staveb a modely lidové architektury sestavené 3D tiskem. Je přístupná až do 1. června 2023 v Národopisném muzeu Národního muzea v Kinského zahradě v Praze.

zdroj: avcr.cz© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.