CZ / ENG

► Výstavu Vladimíra Kopeckého: Gloria otevírá Museum Kampa 26. 11. 2021

Výstava, která vznikla u příležitosti 90. narozenin Vladimíra Kopeckého, bude zahájena pro veřejnost v pátek 26. 11. 2021, právě v den, kdy autor oslavuje své životní jubileum. Na výstavě bude představena autorova tvorba z posledních let, velkoformátová plátna, skleněné obrazy, vázy a objekty včetně jednoho z pracovních návrhů tisků, který zvítězil v soutěži na podobu stanic budoucí linky pražského metra D.

 

 

O necelý měsíc později pak Museum Kampa představí v Museu skla Portheimka kolektivní výstavu k poctě Vladimíra Kopeckého, na níž budou uvedena díla jeho žáků a následovníků a která zohlední všechny principy Kopeckého tvorby.

Vladimír Kopecký (nar. 1932) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař, sklář, autor instalací – jehož dílo je již více než sedmdesát let součástí příběhu českých, evropských a světových dějin umění. Kopeckého práce se nachází v mnoha významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Není obvyklé, aby bylo možné jednoho autora řadit jak ke gestické malbě přiznávající poučení z abstraktního expresionismu padesátých let, tak ke geometrické abstrakci, v některých fázích tvorby i k baconovské figuraci. Nepopírá se to, ale  podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše, jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Není to řád nebo chaos, spíš komplementarita. Důležitým pojítkem jsou i barva a prostor. Vladimíru Kopeckému jako vystudovanému sklářskému výtvarníkovi práce s tekutými barevnými sklářskými hmotami umožnila barvu vnímat jiným způsobem, než kdyby měl jenom malířské školení. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého.

Kopecký se po roce 2000 s obrovskou intenzitou vrátil k malbě. Ve vznikajících, často velkoformátových plátnech je oslňující přirozenost, energie, fyzický prožitek tvorby. V Kopeckého současných obrazech – a také v jejich derivátu skel a váz – se odráží jeho celoživotní tvorba, spíše však její principy. Je to jakási esence tvoření. Výstava představuje obrazy vzniklé v posledních několika letech, instalačně rozdělené na díla s potlačenou barevností, v nichž dominuje výrazné autorské gesto, a na práce, v nichž je barevnost naopak hlavním tvůrčím prostředkem. Kolekce je doplněna sérií váz a skleněných objektů, které převádějí Kopeckého malířský rukopis do prostoru. K výstavě vychází katalog vydaný ve spolupráci s Retro Gallery.

Vladimír Kopecký: Gloria (26. 11. 2021 – 27. 2. 2022)

Museum Kampa, U Sovových mýnů 503/2, Praha 1

otevřeno denně 10:00 - 18:00
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.