CZ / ENG

► Zasaženi bouří a klidem: Škola Vladimíra Kopeckého 1993–2013 v Museu skla Portheimka

Vladimír Kopecký, legenda českého i světového výtvarného umění, působil v letech 1990–2008 jako vedoucí Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Za tuto dobu vychoval celou řadu studentů – možná lépe ovlivnil, než vychoval –, jeho nedogmatický a komplexně rozvíjející způsob výuky měl pro mnoho z nich iniciační význam. Předestřel jim cestu k otevřenému chápání vzniku díla a umělecké tvorby, v němž nemusí platit žádná omezení kromě těch, která si umělec se vší pokorou, odpovědností a odvahou stanoví sám. Na tom, že „věc má mít tajemství“, jako na důležitém poselství ateliérových schůzek, se shodli téměř všichni jeho bývalí posluchači. Stejně tak na důrazu na individuální vyjádření v tom médiu, které se k myšlené ideji váže.

Název výstavy vychází z jednoho známého textu Vladimíra Kopeckého: „Mám rád ticho absolutní i bouři vesmírnou…“, jehož zjednodušená varianta se objevila i v názvu jeho monografie Bouře a klid. Vyjadřuje krajní polohy jeho díla i osobnosti, oscilační pohyb mezi přísnou geometrií a radikálním autorským gestem. Zároveň má naznačit charakter osobnosti, jejímuž působení byli jeho studenti vystaveni.

Nebylo možné vystavit ukázky prací všech studentů a stážistů, kteří Kopeckého ateliérem prošli. Pokusili jsme se představit co nejpestřejší „vzorek“, různé ročníky absolutoria, rozličná média (je zajímavé, kolik původních „sklářů“ se právě pod vlivem Kopeckého od skla rozběhlo k dalším výtvarným médiím a technikám), rozmanitá témata, materiálové i obsahové experimenty… Vystavujících čtrnáct absolventů je doplněno o „hosta“ výstavy, o práci sklářského výtvarníka Mariana Volrába, který byl na akademické půdě Kopeckého asistentem, spolu s ním se podílel na formování studentů, ale také Kopeckého podněty sám přijímal.

Výstava Zasaženi bouří a klidem není pojímána jako hommage à Kopecký. Jednotlivá díla a úvodní krátké autorské textové vstupy mají charakterizovat vztah daného výtvarníka ke Kopeckému, vazbu, to, co si ze soubytí s ním odnesl, impulz do dalšího profesního a často i osobního života. Některá vystavená díla vznikla přímo pro tuto expozici, jiná autoři zvolili s tím, že jejich prostřednictvím vnímají souvislost s Kopeckého pedagogickým působením či že vyjadřují cestu, kterou díky němu ušli. Cestu velmi svobodné, autentické tvorby.

Zasaženi bouří a klidem: Škola Vladimíra Kopeckého 1993–2013
21. 12. 2021 - 6. 3. 2022
Museum skla Portheimka, Štefánikova 68, 150 00 Praha 5
otevřeno: út - ne 10 - 18 h

Doprovodný program k výstavě:
12. 2. (10 - 18 h) Tabula rasa - Čistá, skleněná tabulka a je na vás, co na ní bude napsáno či namalováno! Ve výtvarném ateliéru bude tvorba zaměřena na hledání vlastních tvůrčích postupů. Nebudou zde žádná pravidla. Množství výtvarných materiálů, jako je písek, skleněné střípky, barvy, látky, pletivo či sádra, umožní vznik jedinečných děl vytvořených individualitou přístupu každého návštěvníka.
10. 2. (17 h) Kurátorská komentovaná prohlídka Zasaženi bouří a klidem – škola Vladimíra Kopeckého 1990–2008 s kurátorkou Helenou Musilovou
1. 3. (17 h) Kurátorská komentovaná prohlídka Zasaženi bouří a klidem – škola Vladimíra Kopeckého 1990–2008 s kurátorkou Helenou Musilovou© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.