CZ / ENG

TÉMA

Architektura zítřka spoléhá na dřevo - v novostavbách i při renovaci

Ekologický, izolační, odolný proti zemětřesení, nehořlavý: v lesích roste nejekologičtější a prvotřídní materiál, který splňuje požadavky na udržitelnost. Také s pomocí nové generace speciálně vyškolených techniků a projektantů. 

Architektura zítřka spoléhá na dřevo - v novostavbách i při renovaci

Text: Fiammetta Bonazzi pro Pambianco Design, překlad: Jaroslav Poulíček • Foto: Základní škola Racagni v Parmě - zdroj: marlegno.it


Nové nemocnice v řeckých městech Komotini, Soluň a Sparta budou postaveny ze dřeva: „Vybrali jsme si tento materiál," vysvětluje autor projektů Renzo Piano, „protože je střídmý, krásný a vhodný do seizmických oblastí. Získáváme ho z bulharských lesů, kde pak znovu vysazujeme stromy." Řecké stavby proslulého architekta jsou dalším potvrzením celosvětového rozmachu dřevostaveb, který od počátku roku 2000 nezadržitelně nabírá na síle.

V podstatě jde o to, že s uvedením nových konstrukčních dřevěných prvků na trh a při neexistenci referenčního právního rámce bylo hlavním úkolem poukázat na možnost výstavby dřevěných budov tím, že se prokáže jejich bezpečnost v případě zemětřesení a požáru," připomíná architekt Guido Callegari, docent na katedře architektonické technologie na Polytechnické univerzitě v Turíně. „Následovalo období experimentů, kdy se přešlo od rodinných domů k veřejným stavbám, k vícepodlažním budovám a nakonec ke vzniku ad hoc předpisů na národní a evropské úrovni. Dnes se nacházíme ve fázi, kdy Evropa označila tuto cestu za jedinou, která umožní realizovat proces dekarbonizace měst prostřednictvím rozsáhlého využívání dřeva a prosazování strategií přizpůsobení se současným změnám klimatu a jejich zmírnění."

Klimatické změny přinášejí rovněž změny plánů do budoucna: od dřevěných rodinných domků k bytovým domům

Dřevařské technologie s sebou přinášejí velmi důležitý faktor, a sice to, že „umožňují přenést uhlík uložený v lesích do staveb vyrobených z konstrukčních dřevěných prvků. Tato pracovní trajektorie zahrnuje také regeneraci měst: na jedné straně výstavbu vícepodlažních budov, na straně druhé rozšiřování a zvyšování stávajících budov. Skutečnost, že dřevo představuje zdroj, se projevuje nejen ve stavebnictví, ale i v dalších odvětvích souvisejících s energetickou transformací. Jako příklad může posloužit výstavba větrných turbín s dřevěnou konstrukcí, kterou provádí švédský start-up Modvion společně se společností Stora Enso, nebo stavba komunikačních satelitů s dřevěnou konstrukcí, na jejichž projektu pracuje Kjótská univerzita společně s firmou Sumitomo Forestry.“

Dům v Bressanone, arch. Stefano Peluso - zdroj: rubner.com

Výroba dřeva, která vyžaduje méně energeticky náročné transformační procesy v porovnání s jinými stavebními materiály, se najednou rozšířila v masovém měřítku, a přestože se výchozí podmínky jednotlivých subjektů často výrazně lišily, všichni směřovali ke společnému cíli – prosazování přístupů v co nejvyšší míře zaměřených na udržitelný rozvoj. Z toho vyplývá potřeba (nebo spíše naléhavá nutnost) vychovávat vysoce specializované odborníky, a právě do tohoto rámce patří i speciální studijní kurzy a výzkumné projekty, které již více než deset let probíhají na katedře architektury a designu na Polytechnické univerzitě v Turíně: „První kurz zaměřený na dřevěné konstrukce na Polytechnické univerzitě v Turíně jsem zahájil v akademickém roce 2009-2010,“ vzpomíná docent Guido Callegari. „V letech 2020-2021 byl otevřen odborněji zaměřený kurz o prefabrikovaných stavbách off-site a technologických inovačních procesech. Cílem studia je zachytit dynamiku industrializace, ke které směřuje výstavba s využitím prefabrikovaných komponentů. Vstup na tento trh vyžaduje hluboké znalosti takzvaných moderních stavebních metod (MMC), přičemž v této oblasti hrají a budou hrát dřevěné technologie stále významnější a klíčovou roli. Naše oddělení působí v tomto odvětví průřezově, a to prostřednictvím akademických, ale i odborných vzdělávacích kurzů, magisterského studia a vzdělávacích projektů určených pro děti ze základních škol, jako je Škola dřeva, kterou podporuje Nadace CRC, Průmyslový svaz Cuneo a Školy v San Carlu. Turínská polytechnická univerzita se proto neustále věnuje výuce v oblasti dřevěných konstrukcí a jsme rovněž zapojeni do přípravy a projektování školicího střediska, které se této problematice bude věnovat."

V Itálii již existuje rozvětvená síť kvalifikovaných firem, odborníků a výzkumných organizací, které významně přispěly k rozvoji dřevostaveb. V porovnání s jinými evropskými zeměmi „je však Itálie možná znevýhodněna nedostatečnou synergií mezi různými odvětvími, což lze přičíst spíše kulturním aspektům, nedostatečně prosazované a připravené politice na podporu tohoto odvětví a obecněji inovací ve stavebnictví," poznamenává Callegari. „Největší pokrok, pokud jde o experimenty, byl zaznamenán během zemětřesení v L'Aquile, Emilia Romagna, Marche a Laziu. Výstava Expo 2015 nabídla možnost vhodně skloubit projekční dovednosti a obchodní systém v mezinárodním kontextu a ukázala, jak si italské firmy stojí v porovnání se světem; zdroje získané v rámci Národního plánu obnovy a odolnosti (PNRR) ve výši více než 5 miliard eur, které jsou určeny na výstavbu škol, se mohou v dnešní době stát vítaným impulsem pro další rozvoj tohoto odvětví. Diskuse o zhodnocování tuzemského dřeva, kterou iniciovala Assolegno Federlegno, stejně jako zavádění podpůrných nástrojů a zdrojů, jako je například digitální platforma Borsa italiana del legno (Italská dřevařská burza), rovněž přispěje ke zintenzivnění dialogu mezi zástupci lesnictví a představiteli průmyslu a bude významným přínosem ze sociálního i hospodářského hlediska."

Marlegno sází na sledovatelné a certifikované dřevo. Pokud možno bez nutnosti jeho přepravy

Růst a kvalitativní změna poptávky po dřevostavbách vypovídají mnohé o příležitostech, které se na trhu otevírají: „Stojíme před skutečnou proměnou kulturního přístupu ke stavění ze dřeva. Za 10 až 15 let jsme se od obrazu alpské chaty přesunuli k mrakodrapům, školám a domům s pečovatelskou službou. Z předměstí se dřevo dostalo do centra měst a úspěch staveb, jako jsou ekologická kondominia navržená Fabriziem Rossim Prodim na Via Cenni v Miláně (největší udržitelná obytná čtvrť v Evropě) potvrzuje, že dřevo je předurčeno k tomu, aby se stalo oblíbeným stavebním materiálem také ve velkoměstech," upozorňuje Angelo Luigi Marchetti, generální ředitel společnosti Marlegno z Bolgare v provincii Bergamo, která se od roku 2000 zabývá realizací projektů – výstavbou obytných domů, veřejných staveb i hostinských zařízení inspirovaných principy cirkulárního hospodářství, při nichž se používá výhradně dřevo z lesů s certifikátem PEFC.

Základní škola Racagni v Parmě - zdroj: marlegno.it

Na starém kontinentu je Itálie čtvrtým největším výrobcem prefabrikovaných dřevěných staveb po Německu, které je v čele v žebříčku s obratem 2,8 miliardy, a Švédsku a Velké Británii, avšak před Rakouskem, které má nicméně v tomto odvětví dlouhou a zavedenou tradici. Nejvíce dřevostaveb se staví v Lombardii, následuje Benátsko, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toskánsko a Abruzzo. Čím více se posouváme na jih, tím více se dřevo z historických a kulturních důvodů stává vzácnějším, i když požadavky kladené na segment pohostinství neustále rostou a je vyžadován stále vyšší luxus."

Dřevěný eko-resort v Bathalaa, Maledivy - zdroj: marlegno.it

Společnost Marlegno má více než stovku zaměstnanců a je držitelem certifikátu ISO 9001; v roce 2021 dosáhla konsolidovaného obratu 28,5 milionu euro oproti 15,2 milionu euro v roce 2020. K chloubám společnosti patří například vesnice Sandies Bathala otevřená v roce 2019 na Maledivách: luxusní ekologický resort navržený Ettorem Mocchettim, jehož dokončení si vyžádalo pouhé dva měsíce prací na místě a prefabrikáty byly vyrobeny v závodě v Bolgare, čímž se minimalizovaly činnosti na místě v souladu s principy cirkulárního hospodářství.

Dřevěný eko-resort v Bathalaa, Maledivy - zdroj: marlegno.it

A to není všechno: „Je to konstrukce šetrná k životnímu prostředí, protože byla postavena tzv. suchou technikou, kdy jsou jednotlivé komponenty montovány bez použití lepidel nebo tmelů. To je dalším důkazem udržitelnosti dřeva, které skutečně zaručuje mimořádnou všestrannost z architektonického hlediska  nejen v nových stavbách, ale také při rekonstrukcích – vyznačuje se vynikající energetickou účinností, nízkými emisemi, zdravotní nezávadností, odolností a vyhrává i z hlediska trvanlivosti: stačí si vzpomenout na krásu a mimořádnou odolnost některých podlah z 15. století ve starobylých palácích ve Florencii, abychom si uvědomili, že dřevo je skutečně materiál, který dokáže odolávat času."

Cílem do budoucna je podle Marchettiho stále více využívat dřevo bez nutnosti převozu (s tzv. nulovou kilometráží): „Pokud jde o nás, již delší dobu prosazujeme využívání domácího dřeva v rámci soběstačnosti lesních zdrojů, což povede, pokud to bude možné, ke zvýšení počtu staveb z místního materiálu. V Itálii se stále používají nejčastěji jehličnany, jako je smrk, jedle a modřín, ale neustále se zvyšuje také podíl buku a kaštanu. A není vyloučeno, že výsadba dřevin pro stavební účely najde živnou půdu nejen v tradičně vhodných horských oblastech, ale i jinde na poloostrově, například v apeninských oblastech. Dnes jsou pro dřevěné domy vyžadovány tradiční certifikáty způsobilosti a energetické náročnosti (APE), ale my poskytujeme také certifikát původu suroviny z trvale udržitelných lesů: dokument, který společnost přidala dobrovolně, aby zaručila transparentní přístup k dodavatelskému řetězci v reakci na požadavky environmentální udržitelnosti."

Rubner Haus: dřevěný dům postavený na míru zajišťuje dvacetiprocentní úsporu energie

Očekává se, že evropský trh s ekologickými budovami vzroste z 54 miliard dolarů v roce 2021 na 122 miliard dolarů v roce 2028, přičemž roční míra růstu bude 12,4 %. Je to především díky pobídkové politice evropských zemí a především EU," uvádí Martin Oberhofer, generální ředitel společnosti Rubner Haus, jihotyrolského koncernu sídlícího od roku 1926 v Chienes a lídra v oboru dřevostaveb zejména pro soukromou klientelu, která uzavřela rok 2021 s obratem více než 50 milionů euro. „V severských zemích, například ve Finsku, je cílem dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2035. Současný vládní program stanovil jasný cíl: zdvojnásobit využití dřeva jako stavebního materiálu. Odhaduje se nárůst dřevostaveb z 15 % v roce 2020 na 45 % v roce 2025 u veřejných budov a ze 3 % na 46 % u vícepodlažních obytných budov ve vlastnictví státu. Naproti tomu v Itálii činí podíl ekologických staveb na trhu přibližně 7 %, zatímco v Německu je to 23 %.“

Dům v St. Gilgen, arch. Silvestrin Danilo - zdroj: rubner.com

Kdo je typický zákazník? „Náš zákazník je příslušník vyšší střední třídy. Je to náročný člověk, který potřebuje a vyžaduje všestranné služby. Je vzdělaný a zajímá se o problematiku udržitelnosti obecně. Má vynikající znalosti o našich prémiových výrobcích, které nabízíme v centrech vzorových domů Rubner Haus Boutique, a požaduje a očekává, že do jeho domu budou začleněny hodnotné výrobky a povrchové úpravy na míru: dřevěný dům si již nevybírá z katalogu, ale nechá si jej přizpůsobit s pomocí designérů a architektů. Mezi zákazníky jsou zejména mladé rodiny nebo lidé, kteří si staví druhé bydlení. Průměrný věk se pohybuje od 35 do 50 let."

Udržitelnost byla vždy součástí DNA společnosti Rubner Haus, počínaje surovinami. „Využíváme strom ve všech jeho složkách a formách: dřevo, korek a dřevní vlákno. Dřevo je jediným stavebním materiálem schopným ukládat uhlík, který je stromem absorbován z atmosféry. Odhaduje se, že každý strom může v průměru absorbovat až 20 kg CO2 ročně. Dřevo navíc roste přirozeně, neprodukuje žádný odpad a chrání klima. Korek, který se vyrábí z kůry korkových dubů, je vynikající přírodní izolant, je voděodolný, nehořlavý, prodyšný, odolný proti plísním, hmyzu a teplu. Neobsahuje syntetická pojiva, mísí se s vlastními pryskyřicemi a je mimořádně odolný. Dřevní vlákno neobsahuje chemické přísady, pohlcuje zvuk, dlouho udržuje teplo a má mimořádnou trvanlivost. Dřevěné stěny neuvolňují zdraví škodlivé chemické sloučeniny, zajišťují přirozenou regulaci vlhkosti a vysokou úroveň bioklimatického komfortu. V neposlední řadě mají dřevostavby o 20 % nižší spotřebu energie oproti tradičním novostavbám, nižší náklady na vytápění a klimatizaci a výrazně snižují množství ročně produkovaných emisí CO2.“

S více než 25 tisíci dokončenými projekty se firma Rubner Haus stala také poskytovatelem dalších služeb. Na požádání se stará o vybavení a exteriéry a pomáhá zákazníkům při vyhledávání pozemku nebo financování – vedena snahou poskytovat řešení na míru, která současně budou splňovat nejnovější ekologické požadavky. Týmy Rubner Haus, které se nacházejí v Itálii, zejména v Lombardii, Piemontu, Benátsku a v regionu Trentino-Alto Adige, se v současnosti podílejí také na výstavbě obytných komplexů v Mnichově a v Bergamu: „Stále více působíme ve velkoměstských oblastech a jsme přesvědčeni, že bytová výstavba nyní zažívá přelomové období, kdy si velké realitní skupiny začínají uvědomovat hodnotu investice do dřevostaveb."

15. 8. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.