CZ / ENG

TÉMA

Kistefos – skandinávská inspirace

Spojení industriální památky se světovou prvotřídní architekturou, výstavami současného umění a malebného sochařského parku v působivé přírodě - to je muzeum Kistefos. Vážíme si toho, že nám tato významná instituce nabídla své zkušenosti v rámci partnerství projektu Sýpky Lemberk a počátkem září jsme se vydali do Norska na návštěvu.

Kistefos – skandinávská inspirace

Marc Quinn: All of Nature Flows Through Us (2011)

Text a foto: Simona Martínková • Překlad: Pat Vlachová/VerbumPRO  Kresby: David Vávra


english version

Jedna z nejzajímavějších a nejkrásnějších destinací současného umění v Evropě a možná i na světě se nachází v Jevnakeru, asi sedmdesát kilometrů od Osla. V původním areálu historické celulózky dnes nabízí průmyslové muzeum, architekturu světové úrovně, dvě galerie současného umění a působivý sochařský park. 

Twist je galerie, most a socha v jednom. Budova o rozloze tisíc metrů čtverečních je tvarována jako socha položená přes řeku Randselva. Navržena byla dánskými hvězdnými architekty ze studia BIG - Bjarke Ingels Group - a získala již několik ocenění. Jako galerie nabízí jedinečný výstavní prostor s rozmanitými světelnými zdroji a výhledem na řeku a také funkčně jako most propojuje severní a jižní část areálu v jeden návštěvnický okruh.

Na počátku byl průmysl

Historie začíná před více než sto lety u staré celulózky, když v roce 1889 konzul Anders Sveaas založil společnost AS Kistefos Træsliberi (vodní mlýn) na výrobu buničiny. Poté, co se po roce 1955 v Kistefosu výroba zastavila, zůstala většina strojů a vybavení po uzavření továrny zachována. Díky tomu se na původních místech podařilo pro návštěvníky vytvořit muzeum s možností uvádět výrobu do pohybu a vytvořit expozici s názvem Živá továrna.

Ve Skandinávii mnoho celulózek poháněly vodopády, z toho asi stovku jen v Norsku. Průmyslové muzeum ve výrobních prostorách A/S Kistefos Træsliberi je jediné, které si zachovalo budovy i výrobní zařízení. Kistefos proto zprostředkovává průmyslovou historii, která je v norském a skandinávském kontextu ojedinělá – je památkou prvního období industrializovaného moderního Norska.

Muzeum Kistefos, jak jej známe dnes, založil v roce 1996 norský obchodník a sběratel umění Christen Sveaas, vnuk Anderse. Autenticitu místa kromě průmyslové historie vytváří i řeka Randselva, jež byla od prvních dní součástí zdejšího podnikání. Protéká celou oblastí a prolíná se v ní jako krásný a uklidňující element.

Hlavní tématické okruhy, které vyplynuly ze setkání s týmem Muzea Kistefos a jako zdroje inspirace poslouží pro Sýpku Lemberk, jsou jistě ochrana kulturního dědictví a historie v daném místě, oživování vstupy kvalitních architektů pro její současné potřeby a dramaturgie kulturních akcí – živého umění, výstav i site specific.

Dřevěná celulózka jako Živá továrna

Návštěva v prostorách nejstarší celulózky v Kistefos nám umožnila nahlédnout jak do pracovního procesu v továrně, tak do toho, jak se zde žilo. Hlavní snahou expozice je způsobit návštěvníkům pocit návratu v čase do doby, kdy byl nejdůležitějším zdrojem les a dřevo se do továrny dostávalo po řece pomocí dopravníku klád. V Living Factory (Živé továrně) byly oživeny a zprovozněny staré stroje a průmyslové vybavení, které si návštěvníci mohou sami spustit. Od roku 2017 zde vznikl také speciální program pro nejmladší. Součástí designu výstavních zón je využití digitalizovaných a interaktivních řešení, která zaujmou malé i velké návštěvníky. A nebyli bychom v Kistefos, kdyby industriální muzeum nebylo oživeno instalacemi současných umělců.

Italský umělec Fabrizio Plessi navštívil Kistefos v roce 2001. Výsledkem byla instalace Movimenti della memoria (což v překladu znamená Pohyby paměti) a nachází se vedle velkých strojů ve staré výrobní hale. Skládá se z devíti rotujících kmenů zavěšených od stropu pomocí silných ocelových drátů. Uvnitř klád je modré světlo - symbol řeky a vodopádu, který byl samotným základem života zdejší průmyslové společnosti. Ke kmenům jsou připevněny nástroje a nábytek z dělnických obydlí v areálu továrny. 

Ke shlédnutí se tu nabízí také interaktivní a dramatická videoprojekce na motivy barokních nástropních maleb s názvem Kůň od Kristin Günther nebo instalace z leteckého motoru s názvem Sternmotor: Hochamt od Thomase Bayrleho. Zvuk motoru tu nahrazuje zvuk zpěvů a růžencových korálků používaných při katolických modlitbách růžence.

Sochařský park

Součástí každé návštěvy Kistefos je procházka sochařským parkem, přístupným i mimo sezónu. Krásným zážitkem zde je pozorovat, jak se sochy objevují jako překvapivé prvky v přírodním prostředí a mění svůj vzhled a charakter v souladu s ním. Kistefos Sculpture Park má působivou sbírku děl mezinárodně uznávaných současných umělců včetně Yayoi Kusamy, Tonyho Cragga, Claese Oldenburga, Anish Kapoor, Olafura Eliassona, Fernanda Bottera či Elmgreen & Dragset. Každý rok přibývá jedna nebo i více dalších soch, celkem je jich už jedenapadesát.

Tony Cragg. I´m Alive

Oldenburg a van Bruggen: Tumblings Tacks

Jeppe Hein: Path of Silence

Mark Manders: Silent Studio

Pierre Huyghe: Variants

Park byl budován postupně ve třech érách. V prvních letech po otevření muzea v roce 1999 se rozrostl především o sochy norských současných umělců. Po několika letech již vstoupil do mezinárodního povědomí díky odhalování děl známých světových umělců. Od roku 2005 se postupně odhalují site-specific díla, v kterých umělci reflektují zdejší nádhernou oblast, k tématům často patří voda, energie, průmysl a příroda. Přehled všech soch na: https://www.kistefosmuseum.com/sculptures

Twist – architektura, socha, galerie a most

Jedinečným výstavním prostorem s rozmanitými světelnými zdroji a výhledem na řeku Randselva je galerie Twist, navržená architekty z Bjarke Ingels Group (BIG). Konceptuální architektura s budovou o rozloze tisíc metrů čtverečních má kvádrový tvar přeložený v délce šedesát metrů jako most přes řeku a uprostřed je jako plastika tvarována stočením. 

Galerie je rozdělena na tři prostory - Uzavřená galerie, galerie Twist a galerie Panorama. Z jižní strany řeky vstupují návštěvníci dramatickým prostorem s dvojnásobnou výškou do Uzavřené galerie s jasnými výhledy přes celou budovu k severnímu vchodu.

V ústředním prostoru galerie Twist se v souladu se svým jménem budova otáčí o 90 stupňů a strop se mění ve stěny.

Ze severního konce budovy se vstupuje do galerie Panorama, jejíž velká okna nabízejí výhled na řeku a okolní krajinu.

Iluze křivek - na rozdíl od toho, co vnímá oko, se Twist skládá pouze z přímých linií. Dlouhé hliníkové a dřevěné panely jsou skládané jako v balíčku karet do tvaru vějíře.

Nižší úrovně galerie na severním břehu řeky. Skleněná stěna v plné výšce přibližuje řeku a umocňuje zážitek z pobytu uprostřed přírody.

Výstavy současného umění

Každý rok muzeum představuje nové výstavy předních umělců v galeriích Twist a Nybruket. Galerie Nybruket se nachází v jedné ze starých továrních budov, postavené v roce 1896 a tvořící krásný rámec pro současné umění. V době naší návštěvy zde galerie prezentovala dílo významného jihokorejského umělce Do Ho Suh.  

Detail instalace umělcovy barevné série místností v životní velikosti , které představuje spolu s filmem a velkoplošnými nástěnnými díly. 

Her Hauntology v galerii Twist je první velkou výstavou Pauliny Olowské (nar. 1976, Gdaňsk, Polsko) ve Skandinávii. Její umělecká práce zahrnuje malbu, sochařství, instalaci a performance. Představuje průřez tvorbou do současnosti, včetně nejvýznamnějších děl z umělecké sbírky Christen Sveaas Art Collection a Christen Sveaas Art Foundation. 

Klíčová témata se zaměřují na zkoumání slovanství, ženského pohledu a Olowské trvalého zájmu o reinterpretaci modernismu.

Pobyt v muzeu Kistefos pro nás byl silným zážitkem. Co na nás zapůsobilo především?    

„Návštěva mě vedla ke srovnávání,“ říká Lucie Havlová. „Snažíme se také vymyslet, jak vystavovat sochy v sýpce a jejím okolí na Lemberku. Uvědomila jsem si, že nikdy nebudeme mít takový rozpočet a pozemky. V Kistefos vybírají vstupné, které jim vystačí na režijní náklady. Sochy každoročně umisťuje mecenáš, potomek majitelů celulózky. To ale neznamená, že se Sýpkou Lemberk nezkusíme jít podobným směrem, byť jinou cestou. Budeme se snažit vystavovat české sochaře, které máme rádi a kteří nám pomohou s realizacemi výstav. Z každé výstavy pak ponecháme jednu sochu. Site specific budou probíhat ve druhé fázi. Zatím jdeme cestou vlastních financí a grantů a zároveň hledáme spřízněného mecenáše. Náš projekt je menší, ale zase máme výhodu, že se pohybujeme v kulturní barokní krajině, která je krásná i bez soch. A k tomu už tam jsou sochy barokní a sochy ze sochařských sympozií z devadesátých let. Tudíž námi uskutečněné intervence v tomto prostředí budou nutně pokornější a méně efektní, přesto snad obohacující a inspirující pro návštěvníky.“

„Kistefos Museum pro mě znamená silný zážitek, nejen umělecký, ale v přístupu, chování a v celkové atmosféře.“ říká Tomáš Hendrych. „Je to pro mě zároveň ponaučení a inspirace pro náš projekt. Věděl jsem, kam jedu a co uvidím a přesto samotná návštěva překonala moje očekávání. Největším překvapením byl Twist - socha, most a museum v jednom. Je to opravdu tak jednoduché - ale zároveň dokonalé. Nejen samotný nápad a zasazení do přírody, nebo výtvarně - architektonická stránka, ale i použití materiálů a zpracování. Když budeme k našemu projektu přistupovat se stejným nadšením, věřit naší myšlence a našemu instinktu, tak se nám může podařit vytvořit místo pro setkávání a oživit výtvarného ducha celého Lemberka.“

„Kistefos, stejně jako celé Norsko, se dokáže dělit,“ dodává David Vávra. „V době nadbytku nemyslí pouze na to, aby světu dokázali svoji superprioritu, jak to činí velké národy, ale jejich způsob života se nemění. Obývají stejné prostory, mají téměř stejné tužby a přebytek věnují nejen na kulturní a vzdělávací projekty. Protože nemohou být šťastní, když jiní šťastní nejsou, podporují rozvoj i v jiných částech Evropy, mimo jiné také prostřednictvím velkorysých norských fondů. Za to hluboce smekám.“ 

3. 10. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.