CZ / ENG

VŠÍMÁME SI

Galerie Kuzebauch na Révélations 2022 - Generation Next

Ve dnech 9. – 12. června v pařížském Grand Palais představila Galerie Kuzebauch na přehlídce umění Révélations 2022 výběr výtvarníků v rámci koncepce Generation Next. České sklářské umělce narozené v 70. a 80. letech dvacátého století charakterizuje různorodost tvorby a experimentální zkoumání hraničních poloh sklářského umění. 

Galerie Kuzebauch na Révélations 2022 - Generation Next

Text: David Černý • Foto: galerie Kuzebauch


V tomto roce, který OSN vyhlásila „Rokem skla“, se zástupcům z galerie Kuzebauch podařilo prezentovat současné české sklo ve Francii hned při několika příležitostech. Na 115. ročníku francouzského Salonu des Artistes Orléanais, kde galerie přijala pozvání jako čestný host, představila české ateliérové sklo v rámci své expozice La Rotation. Výstavu bylo možné navštívit od 14. – 29. května v krásných prostorách románského kostela Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier z 12. století v malebném francouzském městě Orléans. V rámci projektu La Rotation byla k vidění díla od Aleny Matějky, Vladimíry Klumpar, Lady Semecké, Lucie Švitorkové, Martina Janeckého, Zdeňka Lhotského a Ondřeje Strnadela.

V Orléans se také podařilo navázat spolupráci s velvyslanectvím České republiky ve Francii a vytvořit prezentaci českého skla přímo v jeho krásném sídle. Zastupitelský úřad s dlouholetou kulturní tradicí podobně jako České centrum v Paříži sídlí v Rue Bonaparte poblíž Eifelovy věže.

Dílo Zdeňka Lhotského, Ambassade de France Městský palác, který je nejhonosnějším sídlem českého zastupitelského úřadu, si nechala postavit v letech 1909-1912 Elisabeth Françoise Marie de la Rochefoucauld, kněžna de Ligne, v historizujícím slohu, který se inspiroval francouzskou architekturou 17. a 18. století. V roce 1919 si palác pronajalo Československo pro své diplomatické zastoupení v Paříži a v roce 1924 jej od kněžny de Ligne odkoupilo za více než 4 miliony franků.Po vypuknutí druhé světové války pokračovala činnost úřadu pod vedením Štefana Osuského dál v činnosti až do dobytí Paříže v červnu 1940, i když Československá republika od 15. března 1939 již neexistovala. Velvyslanectví se stalo jedním z prvních center československého zahraničního odboje. Jednotlivá podlaží mají své funkce. V přízemí je hlavní reprezentační prostor, tzv. Mramorový sál, jehož zdi jsou obloženy pravým i umělým mramorem zdobeným pozlacenými  ornamenty. Do mezipatra byly umístěny byty domovníků a kurýrní pokoje. V prvním patře (tzv. Piano nobile) se nachází velvyslancova rezidence. Ve druhém a třetím patře jsou kanceláře velvyslanectví. (zdroj wkipedie)

 

Čeští skláři na Biennale Révélations

V rámci Roku českého skla představila galerie Kuzebauch výjimečná díla mladých českých umělců s již rozvinutou kariérou. Umělce, u nichž upozorňuje na vitalitu a aktuálnost českého sklářského umění galerie propaguje na mnoha akcích po celém světě. Výstava se uskutečnila během uměleckého salónu Biennale Révélations v Grand Palais Ephémère.

Salon současného umění Bienále Révélations je místem dialogu a setkávání, které umožňuje bohatou výměnu názorů mezi tvůrci a jejich publikem, ať už jde o profesionály v oboru, architekty, dekoratéry, umělecké ředitele, ředitele muzeí, galeristy nebo nadšence a sběratele uměleckých řemesel z Francie či ze zahraničí.

Expozice Generation Next, galerie Kuzebauch – Eklektický program bienale nabízí: konference, sympozia, program Hors Les Murs, aukce, komentované prohlídky, výstavy a dětské dílny… Révélations otevírá debatu o mezinárodních aspektech uměleckého řemesla a přináší klíč k pochopení prezentovaných děl.

Galerie Kuzebauch v rámci Révélations představila čtveřici umělců, pro které jsou charakteristické otevřenost k různým konceptuálním a estetickým experimentům. Výtvarníky Zuzanu Kubelkovou, Lucii Švitorkovou, Ondřeje Strnadela a Petra Stanického navzájem spojuje nikoliv jednotný estetický názor, ale právě naopak různorodost přístupů a chuť neustále se posouvat dál, experimentovat a nacházet tak nové cesty k vytváření mnohdy až neuvěřitelných autorských výpovědí. Jde o čistě individuální přístupy k jedné matérii skla a o individuální hledání cest ven z často omezujících otěží tohoto materiálu.

Zuzana Kubelková je mladá sklářská výtvarnice zaměřující se zejména na experimentování s technikami a materiály. Její tvorba v zahraničí sklízí velice dobré ohlasy, důkazem je hned několik ocenění, která Zuzana Kubelková za svou tvorbu obdržela. Mezi poslední patří i cena z letošního ročníku Milano Vetro 35, což je třetí ročník soutěže určené pro nejlepší umělce a designéry do třiceti pěti let. Zuzana Kubelková zde uspěla se svou nejnovější kolekcí váz, na které převádí své abstraktní malby pomocí speciálních autorských technik. Část z oceňované kolekce byla  představena i na letošním ročníku Révélations.

Lucie Švitorková je sklářská výtvarnice zaměřující se zejména na technologii tavené plastiky. Náročnou sklářskou - sochařskou disciplínu proslavilo zejména v minulosti tvůrčí duo Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Lucie Švitorková svérázně navazuje na tuto tradici v Železném Brodě, kde legendární duo také působilo, a dále se podílí na dalším rozvoji těchto sklářských technik. Typickým prvkem, který můžeme v její tvorbě nalézt, je užívání minimalistického tvarosloví v podobě nádob, ve kterých pak můžeme odhalovat ukrývající se rafinované dekory či optické úkazy. V současné době je autorčina tvorba k vidění v galerii Kuzebauch na výstavě Světelná stínohra.

Lucie Švitorková, CAVITY II, 2021, tavené sklo do formy, matované, leštěné. Foto: František Nikl

Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce. Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti. Od Petra Stanického na Révélations 2022 bude k vidění dvojice děl. Obraz a objekt spojuje hmota proměňující se v iluzi, skutečný geometrický prostor v iluzivní linii, která ho doplňuje a popírá zároveň.

Protipólem k architektonickému přístupu Petra Stanického jsou organicky tvarovaná díla od Ondřeje Strnadela. Autor vystudoval Průmyslový design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením profesora Pavla Škarka a v současnosti učí na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Jeho ručně foukané tvary jsou čistě abstraktní, výtvarník skrze ně vytváří tvarosloví rozvíjející estetiku geometrických objektů, které jsou však asymetricky a různě deformovány, což dodává výslednému dílu iluzi pohybu a tekutosti.

Ondřej Strnadel, Black Vessel, 2018, ručně foukané sklo, matované. Foto: Gabriel Urbánek


Galerie Kuzebauch byla založena v Praze v roce 2012. Prezentuje výjimečné příklady studiových děl jak mladých, tak zavedených designérů, výtvarníků a uměleckých řemeslníků a snaží se změnit pohled veřejnosti na současné umění, design a umělecká řemesla. Stovky malých skláren po celé České republice umožnují umělcům experimenty s různými typy skla a technikami a Galerie Kuzebauch jim nabízí zviditelnění napříč uměleckými obory a kontinenty. Jedno mají však tyto aktivity společné – hlavní roli zde hraje sklo. Nejrenomovanějšími umělci sdruženými kolem Galerie Kuzebauch jsou Vladimír Kopecký, Martin Janecký, Vladimíra Klumpar nebo Petr Stanický.
Více na www.galeriekuzebauch.com, Facebook nebo Instagram.

20. 6. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.