CZ / ENG

Všímáme si

V suchých oblastech se zničenou půdou vyrůstají lesy jako houby po dešti

COCOON umožňuje stromům a rostlinám růst za suchých podmínek. Díky jednoduché a šetrné technologii byly osazeny již desítky tisíc hektarů ve dvaceti zemích světa. První kritický rok přežije více než 80 % sazenic, proces revitalizace krajiny zlepšuje biodiverzitu i životní podmínky komunit v suchem ohrožených oblastech.

V suchých oblastech se zničenou půdou vyrůstají lesy jako houby po dešti

Vodní nádržka COCOON je 100% biologicky odbouratelná, vyrábí se z recyklované papírové buničiny a zvenku je zatřena přírodním voskovým povlakem, který zajišťuje vodotěsnost. Vodou se plní pouze jednou při výsadbě. Nádrž se časem začne rozkládat a do prohlubně, která po ní zůstane, se během srážek shromažďuje voda z okolí.  Kolem stromu je umístěn cylindrický kryt, který chrání rostlinu před sluncem, vysušujícími větry a menšími živočichy, kteří se živí mladými výhonky.

V nádržce jsou sazenice chráněny před živočichy, oslabujícím plevelem a vysycháním (Foto: Land Life Company)

„COCOON je navržen tak, aby podpořil uchycení stromu během kritického prvního roku. Stromek si vybuduje zdravou a hlubokou kořenovou strukturu, která by během prvního roku měla dosáhnout do podpovrchového zásobování vodou. Vznikají tak stromy, které nejsou závislé na externím zavlažování a mohou přežít drsné podmínky,“ shrnuje společnost Land Life Company, která nádrže vyvíjí a vyrábí.

Do půdy obklopující kořeny rostliny se přidávají mykorhizní houby. Tyto mikroorganismy jsou přítomny ve většině přírodních lesů a vytvářejí s kořeny symbiotický vztah. Stokrát až tisíckrát zvětšují absorpční plochu kořenů a zlepšují tak přístup k půdní vlhkosti i k živinám v půdě. Mykorhizní houby také uvolňují do půdy enzymy, které rozpouštějí těžko zachytitelné živiny, jako je organický dusík, fosfor a železo.

Výrobce označuje technologii za desetkrát levnější než tradiční sázení. Jedna nádržka stojí 8 eur, úspora je tedy nejspíš v následné péči a opakované komplikované dopravě závlahy v suchých oblastech, což v případě COCOON není potřeba (Foto: Land Life Company)

„Sběrový papír jako biodegradabilní materiál může být  šetrným řešením, je však otázkou, co přesně se z něj do půdy může uvolnit,“ upozorňuje vedoucí pražské knihovny materiálů matériO Pavlína Šebestová. „V souvislosti s recyklovaným papírem se dnes často skloňují třeba perfluorované látky, které se vyskytují například v některých impregnovaných potravinových obalech nebo účtenkách. Tyto látky mají tendenci se hromadit v tělech živočichů, kde pak mohou vést k nemalým zdravotním problémům. Jejich podíl v celkovém objemu recyklovaného papíru je však spíše zanedbatelný, a v případě tak chvályhodného počinu jej můžeme považovat jen za drobnou skvrnu na kráse,“ dodává.

Pro plochy do několika tisíc hektarů se nyní nádržky dovážejí z továrny v Německu (Foto: Land Life Company)

Společnost Land Life Company má vlastní laboratoř, kde testuje složení různých druhů půdy v odlišných klimatických oblastech, spolupracuje s odborníky na vylepšování směsi mykorhizních hub a snaží se inovovat materiál i výrobní technologii nádržek tak, aby byl COCOON dostupný všem komunitám. Soustředí se také na proces výsadby, kdy pomáhá vybírat místa výsadby, analyzuje půdu a terén. Doporučuje vhodné druhy stromů a spolupracuje s lokálními lesními školkami, které pěstují místní druhy rostlin. „Vždy se snažíme dát vše do rukou místním spolkům a organizacím, které v procesu provázíme,“ říká mluvčí společnosti Charlotte Jongejan. „Pomáháme naplánovat postup prací, přivedení vody i následnou kontrolu osazených oblastí. V budoucnu bychom pro větší projekty chtěli budovat linky na výrobu nádržek v místě výsadby.“ Pro plochy do několika tisíc hektarů se nyní nádržky dovážejí z továrny v Německu.

Na jihu Keni realizovala společnost komunitní výsadbu avokádových sadů. Při kontrole následující rok se ukázalo, že 94 % sazenic přežilo, prospívá, a za další čtyři roky očekávají místní první sklizeň (Foto: Land Life Company)

„Na planetě jsou v současné době až dvě miliardy hektarů znehodnocené půdy,“ upozorňuje společnost Land Life Company, která Cocoon vyvíjí. Jde o přirozeně pouštní a polopouštní oblasti, ale také místa zničená důlní činností, neudržitelnou těžbou dřeva nebo zemědělstvím. Některé oblasti jsou neobydlené, jiné jsou však domovem lidí, kteří jsou na využívání půdy závislé. K úspěšně realizovaným výsadbám patří například revitalizace ploch kolem dálnic v ve Spojených Arabských Emirátech. Stromy v nádržkách COCOON rostou na místech vytěžených lesů v Peru, v Mexiku a dalších zemích napříč kontinenty.

Text: Kateřina Zvelebilová, úvodní foto: Land Life Company

 

27. 7. 2017

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM
pekna cena leaf 4.8.2017 10:07

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.