CZ / ENG

VŠÍMÁME SI

Intimita na dálku. ASMR se představuje v londýnském Design Museu.

Autonomous sensory meridian response, zkráceně ASMR, je pojem, který vznikl v roce 2007 na internetovém diskusním fóru. Označuje blíže neurčený pocit příjemného brnění v oblasti hlavy a krku, který může být vyvolán u každého něčím jiným, například masáží hlavy, pozorováním ohně v krbu nebo posloucháním mořských vln, a je doprovázen pocity klidu, relaxace a odpočinku. 

Intimita na dálku. ASMR se představuje v londýnském Design Museu.

Text: Huy Pham • Foto: ASMR Arena, Ed Reeve for the Design Museum


Londýnské Design Museum ve spolupráci s Centrem pro architekturu a design ve Stockholmu připravili výstavu, která se fenoménem ASMR zabývá. Subjektivnímu prožitku náhlého uvolnění dosud v odborných kruzích nebylo věnováno mnoho pozornosti. S rozšířením digitálních médií se ovšem na internetu rychle rozrostl počet příspěvků, které mají tento příjemný pocit uměle vyvolat na dálku, skrze zvuk a obraz. Na YouTube tak naleznete přes dvacet šest miliónů videí označených ASMRtists a počet zhlédnutí u některých dosahuje až stovek milionů.

Formát videa je i hlavním médiem celé výstavy, jejíž mobiliář tvoří velké polstrované struktury, na něž lze usednout, a shluky monitorů promítajících vybraná ASMR videa. Zvuková stopa jde do sluchátek, které umožňují nerušený individuální poslech. Obsah videí je velmi různorodý. Na jednom místě nacházíme záběry z japonského holičství, bezeslovný recept na přípravu máslových sušenek, zpěvačku Björk popisující vnitřnosti CRT televizoru, detailní záběry prezervace historického kostýmu ze sbírky Victoria and Albert muzea a také čtyřicetiminutovou reklamu od IKEA, kde se lidská ruka dotýká oblíbených kusů nábytku.

Foto: Sound and Vision, 2012. Chris Milk

Proč se fenoménem ASMR zabývá londýnské Muzeum designu a švédské ArkDes?

Výstava reaguje na dva roky izolace v důsledku vládních omezení, odcizení a dlouhotrvající potřebu vyhledávat blízkost a intimitu v době, kdy převažuje digitální komunikace. První dojem z ASMR videí může být velmi rozpačitý. Sledování videí šeptajících lidí může vyvolávat velmi rozporuplné dojmy nebo negativní poznámky. Úkolem ASMR je ovšem navodit pocit klidu a relaxace skrze velmi soustředěný smyslový prožitek. Zvuky ve videích bývají přirozeně nenápadné a tiché, autoři je však záměrně zesilují, čímž dosáhnou pocitu velmi těsné blízkosti až dotyku. Mezi videem a divákem tak vzniká obtížně popsatelný druh důvěry.

Foto: ASMR Arena, Ed Reeve for the Design Museum

Skromná výstava má za cíl diváka postavit i na druhou stranu komunikačního kanálu. Součástí je interaktivní instalace, kde si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet produkci ASMR videí. Různě umístěné propriety a hypersenzitivní mikrofony umožňují nalézt k ASMR opačný postoj. Z pozice tvůrce zde totiž vzniká zajímavý nový vztah k obyčejným objektům. Běžné věci jako štětce, hřebeny nebo tužka a papír nevnímáte najednou z hlediska jejich účelu a funkce, ale všímáte si jejich schopnosti vyvolat smyslový prožitek. ASMR nás nutí dopodrobna vnímat skrze naše smysly texturu, zvuky a emoce vyvolané obyčejnými předměty.

Foto: The Voice of Touch, 2022. Marc Teyssier

Za hranou běžného ASMR jsou i konceptuální objekty, například perpetuálně slintající umělý jazyk nebo mobil potažený lidskou kůží, které mají k současnému umění nejblíže. Vyvolávají však ovšem spíše okamžité viscerální reakce; bez přenesení skrze médium videa a zvuku jaksi ztrácejí v kontextu výstavy na vážnosti. Přesto lze mezi ASMRtisty a současnými umělci hledat pojítko, protože zde určitá návaznost na digitální umění, performance nebo sound design určitě je. Výstava sama si tuto otázku ovšem nepokládá, jen podobně jako samotný princip ASMR zkoumá reakce svých diváků.

WEIRD SENSATION FEELS GOOD
The World of ASMR
London Design Museum (13. 5. - 16. 10. 2022)

13. 7. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.