CZ / ENG

Všímáme si

Lokální řešení globální krize bydlení? Minidomek, který postavíte z jednoho materiálu a pomocí jednoho stroje

Volně přístupná dokumentace, dřevěná překližka, CNC frézka a šikovné ruce. To vše stačí ke stavbě minidomku Building Blocks. Hlavní výhoda spočívá v tom, že si lidé mohou plány domku zdarma stáhnout a naložit s nimi podle vlastních potřeb. Projekt tak může v souladu s konceptem open source žít svým vlastním životem a neustále se měnit na základě poznatků nadšenců z různých částí světa.

 

Lokální řešení globální krize bydlení? Minidomek, který postavíte z jednoho materiálu a pomocí jednoho stroje

Text: Tereza Suntychová • Úvodní vizualizace: Mia Behrens a Johanne Holm Jensen


Dánský projekt Building Blocks představuje lokální řešení reagující na globální výzvy, kdy se vzrůstající poptávka po dostupném bydlení stává čím dál palčivějším problémem. Odpovědí na bytovou krizi mohou být například formy společného bydlení jako cohousing či baugruppe, dále pak využití mrtvých městských zón, takzvaných brownfieldů. Nebo právě open source architektura a digitální výrobní technologie, které umožňují realizovat důmyslně navržené domy podobně jako Building Blocks.

 

(Vizualizace, Mia Behrens a Johanne Holm Jensen)

Naplnění odvážné vize

Projekt Building Blocks se zrodil ve výzkumné laboratoři SPACE10, jejíž misí je zkoumání a navrhování udržitelných možností bydlení. V rámci této platformy se dvě studentky architektury zhostily zadání vymyslet nízkonákladový, přizpůsobitelný a udržitelný dům, který lze s pomocí digitální výroby postavit kdekoliv. Johanne Holm-Jensen a Mia Behrens na to měly šest měsíců.

Následně vznikl prototyp jako experiment, který bude postupně prověřován dánským klimatem. Architektky pro realizaci zvolily překližku s certifikátem FSC – levný, běžně dostupný materiál. Podařilo se jim navrhnout minidomek s náklady na materiál zhruba 4000 Kč za metr čtvereční. Celý objekt má dispozici 49 metrů čtverečních, vyjde tedy na necelých 200 000 Kč. Díky skromnější výměře nepodléhá v Česku ani v Dánsku přísné stavební legislativě. V České republice by na podobnou stavbu mělo stačit stavební ohlášení. „Když chceme stavět udržitelně, musíme vytvořit produkt atraktivní pro širokou skupinu lidí. Nepodaří se nám to s drahými řešeními pro pár vyvolených. Architektura by měla být flexibilní, jednoduchá na výstavbu a dostupná bez kompromisů na kvalitě,“ shrnuje Mia Behrens.

 

(foto: Niklas Adrian Vindelev)

Demokratizace architektury

V praxi to znamená, že  si člověk stáhne volně přístupné plány, uzpůsobí je lokálnímu terénu, vyřeže potřebné části a sestaví je dohromady. V tuto chvíli ovšem ještě nejde o finální návrh vhodný k trvalému bydlení. Například je ještě nutné vyřešit odtok dešťové vody. Ke stoprocentnímu naplnění vize je potřeba další vývoj, na němž se může podílet takřka kdokoliv. Kolektivní kreativita propojená s oborovou expertizou nese potenciál přispět ke vzniku dostupného a plnohodnotného modulárního bydlení. Může tak předznamenávat cestu k demokratizaci architektury budoucnosti.

 

(foto: Niklas Adrian Vindelev)

Budoucnost plná výzev

Dá se očekávat, že se ceny za bydlení budou nadále zvyšovat, příbytky zmenšovat a chudinské čtvrti či sociálně vyloučené lokality rozšiřovat. Podle OSN má počet obyvatel měst v souvislosti s rozšiřováním světové populace a urbanizací vzrůst do roku 2050 o 2,5 miliardy. Za třicet let by tedy podle odhadů mělo ve městech žít zhruba 68 % světové populace, v Asii a Africe se hodnota má blížit dokonce až k 90 %. Přitom dnes tento údaj globálně činí 55 %.

Klíčem k úspěšné proměně prostorového uspořádání populace je podle OSN rozvoj v duchu udržitelné urbanizace. Městské plánování bude se stoupající hustotou zalidnění čelit výzvám v podobě naplňování potřeb bydlení, dopravy, energetiky i infrastruktury. Kromě toho bude nutné zajistit, aby se v období transformace nadále upevňovaly ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městem a venkovem.

 

15. 4. 2020

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.