CZ / ENG

Všímáme si

Okolí jezera Medard na Sokolovsku se radikálně promění

Krajinu v blízkém okolí zatopeného lomu Medard v Karlovarském kraji promění urbanistický projekt ateliéru A8000. Vznikne zde přístav a město na vodě. Dominantou lokality se stane moderní technologicky inteligentní budova, jejíž základy budou položeny v jezeře.

Okolí jezera Medard na Sokolovsku se radikálně promění

Text: Jana Přistoupilová • Vizualizace: ateliér A8000


Medard s rozlohou téměř pět set hektarů je největším uměle vytvořeným jezerem v České republice. Lomová lokalita Medard – Libík byla zatopena vodou z dolů a řeky Ohře v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí. Těžba skončila v roce 2000 a napouštění jezera probíhalo od roku 2008 do roku 2016. V červnu 2021 pak Karlovarský kraj spolu s akciovou společností SUAS GROUP vyhlásil soutěž na urbanistickou studii jeho okolí.

Krása i funkce
Soutěž vyhrál Ateliér A8000 založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým. „Krásno, ale i funkce, ekonomika i ekologie a koncept smart green lokality,“ popisuje vizi projektu Martin Krupauer. „Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje.“

Ateliér A8000 má za sebou více než třicetiletou historii, patří mezi přední česká architektonická studia a má už několik revitalizačních projektů i staveb za sebou. Příkladem může být studie pro Lipno nad Vltavou, chytrá čtvrť Špitálka Brno nebo Cape Smokey v Kanadě. Jak se má podle jejich návrhu proměnit jezero Medard a jeho okolí?
Břeh zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku, bude tak přístupný veřejnosti. Na východních březích jezera vznikne městská čtvrť, která nabídne pestrou škálu bytů včetně plovoucího bydlení. Symbolem přeměny se má stát moderní budova se základy položenými zhruba šestnáct metrů pod hladinou jezera. Zamýšlena je pro vědecké pracoviště, kanceláře i bydlení. V lokalitě vznikne i sportovně-rekreační zóna. Dostatek energie pro veškerou místní spotřebu vyrobí fotovoltaická a vodní přečerpávající elektrárna. Počítá se i s tím, že její přebytek bude dodávat do veřejné sítě.

„Naším záměrem je vytvořit zde šetrným a udržitelným přístupem prostor pro rezidenční bydlení a rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turisty,“ popisuje cíl proměny místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s. Pavel Tomek. „Oceňuji přístup pana hejtmana a odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život.“

Vodní plocha jezera Medard má rozlohu 500 hektarů, dvakrát více než Máchovo jezero. Vizualizace: ateliér A8000

První změny do tří let
Celková transformace lokality je plánována na dvacet let, ale první změny v území by mohly být vidět už za tři roky. Symbolem celé proměny má být bydlení na vodě, právě toho se pravděpodobně budou týkat první úpravy. Přípravu územně plánovacích podkladů koordinuje Karlovarský kraj. „Spolupráce se SUAS GROUP nás těší a věřím, že povede k využití potenciálu této lokality,“ pochvaluje si radní Patrik Pizinger.

Proměna okolí jezera Medard by mohla být pozitivním signálem pro celkovou transformaci regionu Sokolovska, který dlouhodobě trpí odlivem obyvatel v produktivním věku. Doufejme, že plánovaná revitalizace změní pohled veřejnosti na Sokolovsko jako zanedbaný kraj a pomůže nastartovat rozvoj celé oblasti.
 

9. 2. 2023

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.