CZ / ENG

► Alena Šrámková v dialogu s Rostislavem Šváchou ve čtvrtek 2. 4. a s KRUHEM

Celoroční přednáškový cyklus Architektky dává prostor výjimečným ženám, které spojily svůj život s architekturou. V prvním dubnovém týdnu pokračuje přednáškou přední dámy české architektury Aleny Šrámkové. Jejím partnerem v dialogu bude významný český historik a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha.

Svojí osobitou tvorbou se Alena Šrámková řadí do špičky české architektonické scény a patří mezi představitele takzvané „české přísnosti“. Je autorkou a spoluautorkou řady výrazných staveb ve stylu postmoderny. Patří mezi ně realizace nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze, budova ČKD na Václavském náměstí či vestibul pražského Hlavního nádraží v Praze. Její přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna od 19.30 ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze, vstup je volný.

Vedle veřejných staveb se Šrámková věnuje i navrhování rodinných a nových vesnických domů. Její rukopis klade důraz na celek, čistotu a neokázalost výsledného celku. Její přístup výstižně ilustruje komentář k budově Fakulty architektury ČVUT: „Proč je budova taková, jaká je? Aby architekty učila pokoře. Jedině konfrontací s velkolepými proporcemi si dokážeme uvědomit sami sebe,“ říká Šrámková. Od roku 2005 vede vlastní studio Šrámková architekti.

Přední český historik a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha, který vystoupí společně se Šrámkovou, komentuje její tvorbu: „Klade důraz na morální opodstatnění architektonické formy a preferuje hodnoty přísnosti, nestylovosti a nečasovosti.“

Věž pro vědeckého pracovníka v Košíku

► V HLAVNÍ ROLI: ARCHITEKTKY – NOVÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPOLKU KRUH

Alena Šrámková vystudovala techniku v Bratislavě a AVU v Praze. Spolupracovala se svým manželem Ing. arch. Janem Šrámkem, ale také s architektem Ladislavem Lábusem. Pracovala i ve slavném ateliéru SIAL. V roce 1991 založila vlastní ateliér Šrámková architekti. Je profesorkou pražské AVU, kde také působí jako členka umělecké rady. Zvítězila v řadě architektonických soutěží, v roce 1994 obdržela cenu Osobnost české architektury, v roce 2007 Poctu České komory architektů, v roce 2008 medaili Za zásluhy a v roce 2010 cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. Má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí.

Nová budova Fakulty Architektury ČVUT

Interiér školy

Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog na Katedře teorie a dějin umění AVU a na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1977 až 1984 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kde působí doposud. Zaměřuje se na architekturu 17. až 20. století. V roce 2013 získal cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury. Mezi jeho publikace patří například Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektura, Lomené, hranaté & obloukové tvary: česká kubistická architektura 1911–1923 či Česká architektura a její přísnost: padesát staveb 1989–2004.

Připravila Kateřina Hendrychová, foto: Šrámková architekti

 © Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.