CZ / ENG

► Ateliér LUMA otevírá své dveře veřejnosti

Ateliér LUMA zve veřejnost na pravidelné akce.

Společnost LUMA z Arles v jižní Francii se věnuje výstavní, vzdělávací a výzkumné činnosti. Každý rok pořádá přes letní sezonu několik výstav umění, seminářů a přednášek. O projektu jsme psali v článku LUMA běží o život. Do struktury společnosti patří i LUMA Ateliér, který funguje nejen jako katalyzátor v oblasti udržitelných řešení, ale také jako tvůrce a šiřitel vědomostí, znalostí, a zkušeností. Ateliér se věnuje multidisciplinárnímu výzkumu, který mapuje možnosti využití a zpracování místních materiálů a jejich zpracování. 

26. květen 2023 zahájí novou etapu rozvoje Atelieru LUMA v rámci ekosystému LUMA Arles. Le Magasin Electrique, historická budova v Parc des Ateliers v Arles, kterou Atelier LUMA rekonstruoval ve spolupráci s BC Architects & Studies a Assemble, se otevře veřejnosti i odborníkům a nabídne pravidelné akce: prohlídky, konference, promítání a workshopy.

V širším rámci letošního milánského Salone Mobile vystavili pět materiálových experimentů, které řeší problematiku využití invazivních rostlin, odpadů při výrobě oleje a vína, zpracování vlny, výrobu a barvení textilu, nebo skomírající těžby soli v místních salinách. V Ateliéru přistupují k projektům mezioborově, proto do řešení zapojují í vědce, teoretiky, řemeslníky, výrobce, designéry a sociology. O výsledky svých bádání se tvůrci chtějí dělit se zbytkem světa. Vzniká tak i forma spolupráce, která se neřídí jen ekonomickými pravidly.

Sekce Atelier LUMA, laboratoř biodesignu kulturního centra LUMA Arles, se od roku 2016 zabývá zkoumáním bioregionálních designových postupů nejen v domovské jižní Francii. Na rozdíl od území, jimž hranice definoval člověk, jsou bioregiony vymezeny svými ekosystémy, životním prostředím a tím, jak v nich v symbióze s nimi lidé žijí.

Všechny objekty a vybavení, jež se na výstavě Salone Mobile představily, vznikly rukama místních lidí z lokálně dostupných materiálů. Atelier LUMA prohlubuje svůj regionální přístup díky pevnému zakotvení ve vlastním bioregionu: Arles, Camargue, pohoří Alpy a roviny Crau. Multidisciplinární týmy pod hlavičkou ateliéru zkoumají zákoutí tohoto bohatého a rozmanitého prostředí a zároveň rozšiřují svou práci dál do Evropy, a to nejen do Středozemí, ale i mimo něj.

Pět velkých instalací nabízí zážitky pro všechny smysly a přenáší návštěvníky do konkrétní kulturní a přírodní krajiny. Rýžová sláma, sůl, textilie a vlna jim prostřednictvím zvuku, světla, barev, motivů a textur dávají nahlédnout do bioregionu obklopujícího Arles. Bioplastová sedadla v konferenčním prostoru výstavy jsou vyrobena z řas a vedlejších zemědělských produktů. Materiály z Blízkého východu, včetně palmových listů, tvůrci použili k novému pojetí tradičního posezení, kde vůně evokují pouštní krajinu.

Série instalací představuje materiály a prototypy vzniklé při průzkumu bioregionů. Všechny experimentální objekty, od stavebních materiálů po potahové látky a od bot z rostlinného materiálu po pouzdra z palmových listů, jsou výsledkem pečlivého zkoumání a rozsáhlé spolupráce. Každý z nich čerpá z místního dědictví a přírody, které pak zpětně reflektuje svým vzhledem a formou. Na celé výstavě je patrná snaha kombinovat řemeslné a průmyslové techniky, díky nimž vzniká nová místní identita.

Atelier LUMA rozvíjí vlastní metodiku pro vytváření bioregionálních artefaktů a rozvíjení know-how. Skládá se ze čtyř fází: najít, propojit, zapojit a sdílet. Během každé fáze tým ateliéru úzce spolupracuje s místními subjekty i jednotlivci a s partnery z řad expertů nebo specializovaných firem. V současné době navazuje nová partnerství po celém světě a vždy se řídí myšlenkou, že výrobní postupy musejí být přizpůsobeny místním zdrojům a potřebám. Atelier LUMA jde dál za přístup, který je vlastní konvenční oběhové ekonomice a usiluje o budování hustých a komplexních sítí, v nichž se splétají vazby mezi různými zainteresovanými subjekty i jednotlivci. Experti Atelieru věří, že tyto sítě lidem napomohou lépe čelit klimatické krizi a společenským tlakům tím, že jim ukáží nové cesty a postupy.

Ve Spojených arabských emirátech se Atelier LUMA podílí na výzkumu společně s Irthi Contemporary Crafts Council (ICCC), které předsedá Její výsost Sheikha Jawaherbint Mohammed Al Qasimi, manželka Jeho výsosti vládce Šardžá. Cílem výzkumu je zjistit, jakou roli mohou hrát původní řemesla při plánování a realizaci rozvoje SAE. ICCC se může pochlubit řadou průkopnických tvůrčích a kulturních iniciativ, jejichž cílem je podpořit udržitelnost řemesel, která jsou součástí kulturního dědictví SAE. Jednou z nich je iniciativa Design Labs II: spolupráce s Vysokou školou architektury, umění a designu Americké univerzity v Šardžá formou stáží. Výsledkem tohoto stipendijního programu je rozrůstající se materiálová knihovna receptů, vystavená ve vitrínách výstavy.© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.