CZ / ENG

Téma

Designová experimentální laboratoř Trimtab: Detoxikační bioplasty a síla mikrořas od Slovenské technické univerzity

Trimtab funguje jako experimentální laboratoř projektů designerského výzkumu studentů Fakulty architektury a designu Slovenské technické univerzity (FAD STU). „Spojujeme designový výzkum s vědou pro pozitivní dopad,“ shrnuje působení platformy zakladatelka a kurátorka Michala Lipková. Představujeme 5 inspirativních projektů, které řeší problematiku biomateriálů, smyslového vnímání v rozšířené realitě, alternativních zdrojů světla nebo biodegradabilních barev.

Designová experimentální laboratoř Trimtab: Detoxikační bioplasty a síla mikrořas od Slovenské technické univerzity

Autorka: Nikol Galé • Foto: Adam Šakový


Název platformy Trimtab odkazuje na amerického designéra a inovátora Buckminstera Fullera, který věřil, že i malé činy mohou mít globální dopad – termín „trim tab“ Fuller používal jako námořnickou metaforu. V námořnictvu, kde byl Fuller za první světové války, jde o malý mechanismus, který pomáhá stabilizovat obrovskou loď.

Všechny projekty bratislavské platformy se řídí třemi jednoduchými zásadami vycházející z anglického informed – circular – tangible (tedy v překladu informovaný – cirkulární – hmatatelný). „Na počátku každého projektu stojí množství dat a informací, které designérům pomáhají správně definovat problém – je tedy potřeba být informovaný,“ vysvětluje jednotlivé body Michala Lipková. „Cirkulární projekt, tedy projekt s uzavřeným kruhem výroby, spotřeby a recyklace, vnímáme jako aktuálně nutnou podmínku pro vznik čehokoliv nového a inovativního,“ doplňuje Lipková. Třetí zásada pak vychází z myšlenky, že každou ideu je potřeba nejprve převést do reality, aby se mohla dále rozvíjet. Všechny projekty proto pracují s různými formami modelů a prototypů.

Detoxikace vzduchu v interiéru

Vlasta Kubušová se ve svém projektu Sensbiom I, na němž pracovala v rámci Fulbrightova stipendia, zabývá reaktivními možnostmi bioplastů a jejich využitím v interiérovém designu a architektuře. Výsledkem jejího výzkumu mohou být plně biodegradabilní plasty, jež od klasických nerozložitelných plastů rozeznáme díky jemné vůni, kterou produkují. 3D vytištěné mřížky z biopolymerů jako je chitin, celulóza a hedvábí, reagují na změny vnitřního prostředí staveb. Pokud se ve vzduchu objeví potenciálně toxické částice, začnou tyto struktury uvolňovat vůni, která vyčistí a detoxikuje ovzduší. Uplatnění pak mimo soukromé či komerční interiéry můžou najít třeba v prostorách, kde je potřeba trvale udržovat čistý vzduch – například nemocnice nebo laboratoře. Projekt vzniknul v kooperaci s DumoLab Research for Biodegradable Architecture na Penn’s Weitzman School of Design a v kooperaci s crafting plastics! studio a Label-Free Research Group at Center For Bits and Atoms, MIT.

Foto: UPENN

Foto: Adam Šakový

Experimentální materiálová knihovna

Možnostmi vnímání materiálů a tvarů se věnuje Lucia Suchá. Její projekt Phygital Materiality zkoumá, jakým způsobem vnímáme materiály v digitální podobě a v realitě. Počáteční výstupy výzkumu CMF (colour, materials, finish – v překladu barva, materiál, povrchová úprava – je oblast průmyslového designu zaměřující se na chromatickou, hmatovou a dekorativní identitu produktů – pozn. red.) zkoumají, jak nuance zdánlivě organického tvaru, který ovšem zhmotnila digitální technologie, ovlivňují vnímání bipolárního rozdělní přirozené versus umělé měřítko. Lucia Suchá vytvořila sbírku vzorků materiálů, jimž podobu vtiskla jednak manipulace v 3D softwaru, za druhé různá nastavení 3D tisku a do třetice samotný výběr materiálu. Kombinace všech tří faktorů totiž ovlivňuje, jak budeme vzorek našimi smysly nakonec vnímat.

Foto: Adam Šakový

Síla mikrořas

Další projekt, jehož autorem je Tibor Antony, se zabývá využitím mikrořas a jejich potenciálu v domácnosti. Takzvané home labs (domácí laboratoře – pozn. red.) jsou aktuálně intenzivně zkoumanou oblastí. Pod hrozbou nedostatku příznivých klimatických podmínek pro pěstování potravin venku a ve velkém měřítku se pozornost stáčí k domácnostem, jejichž členové by v budoucnu mohli sami pěstovat plodiny přímo doma, takřka v laboratorních podmínkách. Ze stejného principu vychází také Spirulina lamp. Tato lampa zhodnocuje potenciál Spiruliny. Tato řasa produkuje díky výživě a fotosyntéze z LED světla čerstvou řasu, kterou lze konzumovat. Tibor Antony tak propojil osvětlení s well-beingem a zdravým domácím prostředím. 

Foto: Tibor Antony

Mikroplasty v barvách

Barvy a obecně barevné úpravy povrchů značnou měrou přispívají ke znečištění mikroplasty. Soňa Otiepková se proto rozhodla vyzkoušet použití bioplastů v barevných pigmentech a vytvořit biodegradabilní barevnou paletu. Otiepková experimentovala se vzorky Nuatanu, což jsou bioplasty navržené platformou crafting plastics! studio. Výsledné vzorky obsahují pryskyřicové pojivo založené na sójových olejích a minerálních pigmentech. Barevná paleta je vhodná pro barvení povrchů pomocí bioplastických materiálů a byla navržena tak, aby splňovala požadavky projektů komerčního designu.

Foto: Adam Šakový

Integrace průmyslového odpadu do designové výroby

Výzkum Martina Sombathyho se zabývá možnostmi uplatnění cirkulární ekonomiky v praxi, především v oblasti textilní výroby. Designér, který na části svého výzkumu spolupracoval s Frantihekem Dorkem, oslovil průmyslové textilní výrobce na Slovensku ohledně zbytkových materiálů z výroby. Chemická skupina SK-TEX a Mitsubishi poskytly vzorky recyklovaných textilií a reziduálních desek Symalite®, které Sombathy s Dorkem využili při přípravě výstavní expozice DESIGN x SCIENCE v Praze na festivalu Designblok 2023. Textilní desky zkombinovali designéři s vlastními 3D vytištěnými komponenty inspirovanými stavebním lešením. Každá část výstavního systému je vyměnitelná a plně demontovatelná, což umožňuje budoucí adaptace, opětovné použití anebo recyklaci.

Foto: Adam Šakový

Rozvíjení spolupráce s firmami

Trimtab nabízí mnohem více inspirativních a zodpovědných projektů. Minulý podzim se platforma představila také v Česku. V rámci přehlídky Designblok realizovala výstavu vybraných projektů. Letos mohli výstavu projektů Trimtab navštívit diváci milánského Salone del Mobile a Zlín Design Week. A co ještě v tomto roce platformu Trimtab čeká? „Projekty, které byly součástí výstavy DESIGN x SCIENCE, se zúčastní festivalu DAAD (Dni architektury a dizajnu v Bratislavě),“ říká Michala Lipková a dodává: „Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s firmami a výzkumníky, ať už formou doktorandských nebo semestrálních projektů. A věříme, že se na podzim také znovu objevíme na Designbloku v Praze.“

20. 6. 2024

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM
UjsRNzCLuSBt aDmTErJXnhLfgNRd 20.7.2024 19:45

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.