CZ / ENG

Všímáme si

Jaké materiály ukrývají věci každodenní potřeby? Na části je rozebírá holandské studio Drift

O věcech denní potřeby se častěji hovoří z hlediska jejich funkce a estetiky. V poslední době se místy zvažuje také udržitelný aspekt produktů. Víte ale, z jakých materiálů je složen váš iPhone, tužka, žárovka, kolo, vysavač nebo plastový sáček? Co se skrývá pod povrchem našich němých každodenních pomocníků a jak se skrze tuto znalost vztahovat k planetě Zemi? Amsterodamské studio Drift se v uměleckém projektu Materialismus vydalo tyto otázky prozkoumávat.

 

Jaké materiály ukrývají věci každodenní potřeby? Na části je rozebírá holandské studio Drift

Text: Kateřina Přidalová • Foto: archiv studia Drift


Lonneke Gordijn a Ralph Nauta, zakládající členové holandského multidisciplinárního studia Drift, se v uměleckém projektu Materialismus pustili do kritické analýzy naší spotřeby z hlediska materiálů. Materialismus už byl sice několikrát vystaven v galeriích po světě (poprvé v roce 2018 na výstavě ve Stedelijk muzeu v Amsterdamu, kde studio Drift souhrnně představilo svou práci), nicméně jejich výzkumný projekt stále pokračuje. Tvůrci rozebírají uměle vytvořené každodenní předměty na materiálové prvočinitele. Sami svůj přístup označují za takzvanou „de-produkci“. To znamená, že vyprodukované předměty běžné spotřeby dekonstruují, aby tak upozornili na množství vytěžených přírodních zdrojů a pracovního úsilí, které se za výrobou produktů ukrývá.

 

žárovka

 

„V jednom z příkladů jsme na úroveň nejmenších součástek kompletně rozpitvali Volkswagen brouka (VW Beatle). Pak jsme součástky uspořádali podle jejich materiálů a změřili souhrnnou hmotnost každé skupiny. V hromadě hmoty je zastoupeno 42 čistých materiálů, které začínají vyprávět různé příběhy. Automobil z roku 1980 obsahoval kromě dalších nečekaných komodit překvapivé množství koňských žíní, bavlny a korku. Tyto materiály mluví o jejich dostupnosti, tradici a stavu našich technických a materiálních znalostí před téměř čtyřmi desítkami let,“ popisují svůj přístup autoři.

 

i-phone

Podobným způsobem postupovali i v případě dalších předmětů, jako je iPhone 4, Nokia 3210, žárovka, LED světlo, obyčejná tužka, plastová láhev, kolo, zbraně a další věci. Informace o materiálech z desítek rozebraných velkých či malých předmětů pak tvůrcům posloužily jako zdroj pro takzvanou „de-abstrakci“. Pro účely výstav vznikla série plastik, které se svojí formou odvolávají na významná díla abstraktního umění. Materialismus tak v pojetí Drift studia představuje cyklus děl sestávajících ze seskupených kvádrů z různých materiálů, které pomocí abstraktního tvarosloví reprezentují rozpitvané předměty. „Bloky rozmanitých, čistých barev tvoří vizuální rýmy s nejstaršími díly abstraktního umění, jako jsou obrazy Kazimira Maleviče, Hilmy af Klimt a Pieta Mondriana,“ uvádí autoři. I když cíl „de–abstrakce“ neboli jakéhosi zkonkrétnění geometrických abstraktních výrazových prostředků může podle Lonneke Gordijn a Ralpha Nauta působit spíše jako protiklad k dílům zmíněných umělců 20. století, ve skutečnosti sdílejí tato díla stejný účel jako objekty Materialismu, a tím je zviditelnění základní podstaty světa. Dochází tu ke zdánlivému paradoxu, kdy se abstraktními prostředky vizualizuje něco každodenně neviditelného, skrytého pod povrchem funkčních předmětů – materiály.

Jakkoli jsou materiály hmatatelné samy o sobě a dokážeme si jejich podobu a kvalitu představit, častěji se nám zjevují jen jako výčet slov na obalech produktů, kterým nevěnujeme pozornost. „Od renesance vědci systematicky zkoumají svět, pomocí rozumu a pozorování odhalují tajemství přírody, chápou její materialitu a začínají zpochybňovat vztah lidstva k ní. Tento proces začal před staletími a přinesl nesmírné znalosti, ale také poznání, že tyto znalosti jsou jen kapkou v moři poznání. Během téže doby civilizace vynalezla miliony nových „umělých druhů“, objektů, které podporují naši příjemnou, současnou existenci a obsahují myriády materiálů ukovaných dohromady podle návrhu. Přesto se dnes cítíme odtrženi od této materiality, slepí k vnitřnímu fungování a kompozici všech těchto umělých věcí,“ popisují autoři zmíněné paradoxy.

 

americká mechanická zbraň M-16

Kromě toho, že kompozice různě objemných geometrických modulů plní i nezpochybnitelné estetické funkce, mají pro diváky i ryze praktický účel. Umožňují vnímat poměr mezi použitými materiály nutnými pro výrobu věcí. Cílem Materialismu –analýzy a následné syntézy je vznést kritické otázky vztahující se k vytěžování přírodních zdrojů.

„Jedním z nejpřekvapivějších objevů v průběhu našeho praktického výzkumu bylo značné množství plastu a mědi, které se používá na jeden metr elektrického kabelu, naprosto všudypřítomného produktu. Můžeme si tak živě představit, kolik stovek metrů kabelů se nachází v našem vlastním studiu, v našem domovském Amsterdamu i ve světě. Kdyby lidstvo mohlo vnímat toto spojení materiálů s naší kolektivní spotřebou a se zemí, kterou ochuzuje, byl by to skok v našem společenském vývoji, v budování povědomí o lepší správě naší budoucnosti,“ komentují svůj projekt Lonneke Gordijn a Ralph Nauta.

 

 

VW Beatle z roku 1980

Pokud budeme chápat věci a nástroje jako extenze našeho těla (slovy Marshalla McLuhana) a do tématu přizveme i palčivé otázky trvalé udržitelnosti a klimatické změny, dostaneme se až k představě planety jako našeho prodlouženého těla, na kterou nedávno upozornili kurátoři Vídeňského Bienále (Vienna Biennale
for Change 2019). O to více se v tomhle světle otevře prostor zkoumat i útroby našich extenzí. V tomhle směru studio Drift působivým způsobem poukázalo na skryté neduhy konzumního světa a otevřelo řadu spekulativních a kritických otázek k tématu odpadu, cirkularity, zero waste a obecně principu méně je více. „Materialismus pracuje na odhalení rozměrů našeho konzumerismu, kterým je systém živen. Osvětluje naše nadměrné využívání zemských darů, nenahraditelné hmoty, kterou ze země ustavičně odtrháváme a beze rozmyslu s ní mrháme. V honbě za nejzákladnějšími věcmi, jako je tužka nebo plastová láhev s vodou, kolektivně jednáme jako deviantní dítě, které okrádá svou matku,“ vystihují záměry svého projektu autoři.

 

14. 3. 2020

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.