CZ / ENG

Všímáme si

Jaké to bude, až topení v autě zapneme pohlazením čalouněné palubní desky? Přijďte na cyklus seminářů o nové materialitě

Centrum inovativních materiálů matériO Prague připravuje cyklus seminářů Towards New Materiality. Čtyři tematické okruhy podávají přehled o přelomových trendech a inovacích ve světě materiálů. Přednášky se opírají o konkrétní projekty a případové studie, presentují fyzické vzorky materiálů a vše zasazují současného kontextu.“ Inspirujete se projekty na pomezí nových technologií a tradičních řemesel, a dozvíte se, jak mohou přírodní systémy podnítit vývoj a inovace,“ láká Eliška Knotková, konzultantka matériO.

 

Jaké to bude, až topení v autě zapneme pohlazením čalouněné palubní desky? Přijďte na cyklus seminářů o nové materialitě

Připravila: Barbora Čápová • Foto: matériO, archiv


„Stejně tak, jako se proměňuje svět kolem nás, postupují i možnosti, jak se s těmito změnami vyrovnávat. Je třeba uvažovat v globálním kontextu a propojovat znalosti z nejrůznějších oborů,“ nastiňuje Knotková práci matériO. Letošní ročník seminářů matériO Prague se zaměřuje především na problematiku ztenčujících se zásob neobnovitelných surovin, narůstajícího množství odpadu a proměny hodnot a životního stylu spotřebitelů. Skrze nové či modifikované materiály a technologie nachází potenciální řešení těchto zásadních otázek.

První seminář provede účastníky možnostmi a strategiemi zpracování odpadu. Setkání s názvem No More Waste se zaměří na materiály z odpadových či biodegradabilních materiálů s co nejmenší environmentální zátěží. Představí materiály z předspotřebního a pospotřebního odpadu a na města a skládky se podívá z perspektivy potenciálního zdroje surovin. Přednášející otevřou otázku po využití materiálů z druhotných surovin a délce životního cyklu produktu ve vztahu k jeho účelu a materiálovému složení.

Přednáška Bio-solution reflektuje biotechnologie jako prostředek pro snižování environmentálních dopadů při výrobě, zpracování i likvidaci produktů. Zaměří se na biomateriály z odpadních a obnovitelných zdrojů a mikroorganismy umožňující customizaci a programovatelnost produktů. V rámci prediktivního designu představí pojem biomimicry jako inovace inspirované přírodními principy.

 

 

Digitální a smart materiály hrají v technologickém i společenském vývoji stále důležitější roli. Seminář Digital Craft se zaměří na propojení tradičních řemesel a digitálních technologií. Prozkoumá jejich vzájemné vztahy, hranice a budoucí potenciál a nabídne možnosti zpracování a využití lokálních surovin za použití moderních technologií. Umělou inteligenci či virtuální realitu pojme jako možnost nového přístupu či extenze fyzického prostředí.

Rozvoj a přijetí digitálních technologií zásadně proměnilo vnímání a distribuci obrazových materiálů. Vizuální vjemy z velké části nahradily haptická poznání. Člověk se zkrátka naučil věřit více oku, než ruce. Jak společnost blízké budoucnosti ovlivní přehlcenost vizuálními vjemy a nedostatek haptických podnětů? A kudy vede cesta k renesanci doteku? Čtvrtý seminář pod názvem Sensory Experience se zaměří na taktilně atraktivní materiály, inovativní pigmenty a textury. Světlo a zvuk představí jako důležité nástroje současného designéra a skrze konkrétní příklady designérských projektů podporujících prožitky a interakci nabídne řešení položených otázek.

Centrum inovativních materiálů matériO Prague dlouhodobě sleduje aktuální trendy a tendence v oblasti vývoje, výroby, aplikací i udržitelnosti materiálů napříč odvětvími. Nabyté zkušenosti propojuje, kategorizuje a vytváří tematické okruhy reflektující nejnovější přínosy technologického a materiálového vývoje. Na celý cyklus seminářů i na každou přednášku zvlášť se můžete přihlásit zde.

 

7. 2. 2020

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.