CZ / ENG

Všímáme si

Lze při navrhování najít komplexní pohled na životní prostředí?

Zařazení ceny za udržitelný design mezi soutěžní kategorie letošního Designbloku ukazuje rostoucí zájem o environmentálně laděná témata návrhářů. Cenu si jako první odneslo ecodesignové studio Balance is Motion, zabývající se dopadem produktů na životní prostředí. Studio se v letošním roce objevilo také na GreenHack, mezinárodním hackathonu, festivalu zaměřeném na inovativní řešení v oblasti udržitelného rozvoje, v jehož soutěži se umístilo na 3. místě. V čem spočívají hlavní metody Balance is Motion?  

Lze při navrhování najít komplexní pohled na životní prostředí?

Text: Valérie Záhonová • Úvodní foto: Členové studia na předání cen Greenhack, Foto: Greenhack


 

Kreativita i analýza

Studio používající jako značku zkratku svého názvu BiM staví na propojení designérské kreativity s analytickým zpracování dat. Vychází z předpokladu, že design může až z 80 % ovlivnit dopad na životní prostředí, který souvisí s životním cyklem produktu. Přistupuje proto k navrhování holisticky a kombinuje vědeckou metodu Life Cycle Assessment (LCA) s materiálovým know-how a zkušenostmi z oblasti produktového designu.

 

Multitool kit ze sady 3 dárkových předmětů (dále šitíčko a kartáč na šaty) pro zadání MZV ČR: navrhnout praktické a funkční dárkové předměty pro reprezentaci ČR na diplomatických cestách. Volbu předmětů spojuje klíčový princip udržitelnosti - péče o věci, které vlastníme. Foto: BiM

 

Certifikovaná metoda LCA přináší systémovou perspektivu do procesu navrhování. Její vývoj sahá až do 70. let 20. století a patří k jednomu z nejdůležitějších informačních nástrojů environmentálně orientované výrobkové politiky. Lze ji definovat jako shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí výrobků během celého životního cyklu, takzvaně “od kolébky do hrobu”. Životní cyklus zahrnuje stádia od získávání surovin nebo tvorby přírodních zdrojů přes transport, vývoj, výrobu, distribuci, použití až ke konečné likvidaci výrobku. LCA pracuje s údaji, podle kterých můžeme posoudit využívání zdrojů a množství vznikajícího znečištění – pevného odpadu a emisí látek do životního prostředí. LCA nebere v úvahu ekonomické ani sociální aspekty výrobku nebo procesů. Informace zjištěné metodou LCA by měly být použity jako součást ucelenějšího rozhodovacího procesu nebo k pochopení širších či obecnějších změn při relativním porovnávání výrobků nebo procesů. 

 

 

LCA analýza zpracovaná studiem porovnávala environmentální dopady menstruačních kalhotek a jednorázových dámských hygienických potřeb. Foto: Inciclo

 

Zakladatelka studia Eliška Knotková se touto metodou zabývá mimo projektů BiM také v rámci doktorského studia na FTOP VŠCHT v Praze. Vedle LCA staví studio na znalostech materiálů. Eliška Knotková s Marií Ninou Václavkovou mají zkušenosti s materiálovým konzultanstvím, mimo jiné také v matériO Prague. Oblast produktového designu mají ve studiu na starost Maria Nina Václavková a Filip Mirbauer, oba zkušení designéři, kteří se dlouhodobě zaměřují na udržitelnost i ve své vlastní tvorbě.

 

Jednoduché odpovědi neexistují

Instalace BiM se na letošním Designbloku nezaměřila na konkrétní produkt, ale na čtyři témata, která v oblasti udržitelnosti a ekodesignu rezonují. 

Je lepší obal nebo vše bezobalové? 

Jaký je rozdíl mezi biodegradabilitou a recyklovatelností?

Je syntetický materiál nutně horší než přírodní?

Jsou znovupoužitelné materiály skutečně ekologičtější alternativou, než ty jednorázové?

Studio tak otevřelo s návštěvníky debatu o komplexních problémech, na které neexistují snadné odpovědi. Otázky z instalace směřovalo na web, kde za pomoci vybraných případových studií komplexitu uvedených témat rozkrývá. Jako malou ochutnávku uveďme příklad k první otázce. Je lepší obal nebo vše bezobalové? Často slýcháme, že obaly jsou pro planetu katastrofa. Je to do jisté míry pravda, jenže obal má i z environmentálního pohledu svůj smysl. Chrání produkt a může citelně prodloužit jeho životnost. Zkažení potraviny často znamená daleko větší zátěž pro životní prostředí, protože celkový negativní dopad produkce potravin je v porovnání s výrobou obalu obvykle mnohonásobně větší. 

 

Zeď z tvárnic - návrh jednoho z řešení předmětů do provozoven Pilsner Urquell z recyklovaných nevratných pivních láhví, vzniklý během Greenhacku. Foto: BiM 

 

Jednoduché odpovědi prostě neexistují. Cestu k rozpletení složitých otázek vidí BiM v hledání rovnováhy. Akcentuje potřebu individuálního posuzování a vytváření řešení, která mohou skrze data docílit měřitelného zlepšení. A nejde jen o teoretizování. Hledat rovnováhu mezi funkcí, estetikou, ekonomickou a environmentální udržitelností pomáhá BiM klientům i v praxi. Z nedávných projektů zmiňme alespoň spolupráci s firmou Snuggs, Pilsner Urquell nebo M-Ocean Agency. Dá se očekávat, že o tomhle mladém studiu ještě mnoho uslyšíme!

 

Znovupoužitelný branding z deskového materiálu Re-board pro M-Ocean agency, jako udržitelnější alternativa na základě dat z dostupných LCA analýz. Foto: BiM 

Studio Balance is Motion zaujalo v soutěži RoGUILTLESSPLASTIC v roce 2022. Studio v Miláně obhájilo 1. místo a získalo Ro Plastic Prize v kategorii Urban and Public Design. Porota ocenila jejich návrh venkovního posezení z odpadního materiálu Yatex Polimix české firmy YATE Sport.

RoGUILTLESSPLASTIC je mezinárodní projekt založený kurátorkou Rossanou Orlandi a Nicolettou Orlandi Brugnoni. Projekt zapojuje komunitu designérů a kreativců do hledání využití pro plastový odpad skrze nekonečné možnosti jeho transformace.

Cena Ro Plastic Prize je mezinárodní ocenění soutěže RoGUILTLESSPLASTIC. Letošní ročník ocenil účastníky v kategoriích Urban and Public Design (Městský a veřejný design), Educational Social Media (Vzdělávací sociální média) a Innovative and Tech Projects (Inovativní a technologické projekty).

Projekt Foamy - návrh městského mobiliáře z odpadních materiálů. Foto: archiv BiM

25. 11. 2021

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.