CZ / ENG

Všímáme si

MIT a Nike vyhlašují soutěž a varují: I textilní materiály ovlivňují globální změnu klimatu

Soutěž Materials Matter, inspirovaná výzkumy Massachusettského technologického institutu (MIT), hledá nové přístupy k vnímání, výrobě a používání materiálů. Soutěž vyhlásila crowdsourcingová platforma Climate CoLab Massachusetského technologického institutu ve spolupráci se společností Nike. Climate CoLab se snaží skrze využití kolektivní inteligence tisíců lidí z celého světa přispět k řešení problémů týkajících se globální změny klimatu.

MIT a Nike vyhlašují soutěž a varují: I textilní materiály ovlivňují globální změnu klimatu

► převzato z MIT News

V soutěži, kterou Nike sponzoruje, hledají materiálové, sociální a kulturní inovace, které by mohly pomoci pozměnit způsoby, jakými chápeme, vyrábíme a používáme materiály. Jde i o hledání nových cest, které by mohly ovlivnit spotřebitelské chování, výběr designu nebo obchodní politiku dodavatelských řetězců.

Soutěž byla částečně inspirována nedávnou zprávou týmu výzkumníků z Katedry materiálového inženýrství (Department of Materials Science and Engineering – DMSE) a Laboratoře materiálových systémů (Materials Systems Laboratory – MSL) na MIT. Zpráva kvantifikuje dopady klíčových materiálů používaných v oděvech – bavlny, kůže, polyesteru a gumy – na životní prostředí. Členy týmu byli Randolph Kirchain, hlavní výzkumník MSL, Elsa Olivetti, odborná asistentka materiálového inženýrství, a T. Reed Miller a Suzanne Greene, bývalí výzkumní pracovníci MSL. Zpráva podává detailní informace o environmentálních dopadech materiálů v celém dodavatelském řetězci a pokouší se je zasadit do kontextu pomocí porovnávání s ostatními běžnými odvětvími, jako jsou doprava nebo energetika.

Myšlenka vypracovat takovouto zprávu vzešla z diskusí se společností Nike o tom, jak podpořit vývoj a inovace v oblasti materiálů. Hlavním cílem autorů zprávy bylo, na rozdíl od tradičního výzkumu, inspirovat dialog mezi zainteresovanými stranami a podnítit změny. Kirchain poznamenává, že většina výzkumných aktivit MSL cílí „na podporu lepšího rozhodování o používaných materiálech“. To bude možné pouze tehdy, pokud si ti, kdo materiály vybírají, „budou vědomi výzev, vědět, v čem tyto výzvy tkví, a mít na výběr alternativní řešení“.

Olivetti, Kirchain a další výzkumní pracovníci jsou rovněž autory zprávy o snižování emisí oxidů uhlíku způsobených výrobou obuvi (2013). Nejnovější zpráva přibližuje hlavní environmentální dopady oděvního průmyslu na celém světě. Například hrubý odhad za rok 2009 naznačuje, že globální oděvní průmysl spotřeboval v tomto roce téměř 1 miliardu kWh elektřiny neboli 130 milionů tun uhlí, což z něj globálně dělá jednoho z nejvýznamnějších přispěvovatelů k produkci skleníkových plynů.

Oděvní průmysl na celém světě v roce 2010 vyprodukoval více než 150 miliard kusů oděvů, což je dost na to, aby každý člověk na planetě dostal více než dvacet nových kusů oblečení.

Očekává se, že v roce 2015 oděvní průmysl celosvětově vyprodukuje více než 400 miliard čtverečních metrů látek. Takovým množstvím látky, které se mimo jiné vyrobí každý rok, by se pokrylo téměř dvojnásobek rozlohy Spojeného království. Skleníkové plyny související s výrobou a zpracováním bavlny, polyesteru a kůže — tří ze čtyř materiálů, posuzovaných ve výše uvedené studii — jsou zodpovědné za podstatnou část celkových emisí souvisejících s materiály v oděvním průmyslu.

Nová zpráva také upozorňuje na problém vody jako klíčové suroviny v textilním průmyslu. The New York Times v roce 2009 uvedly, že při zpracování půl kila textilu se spotřebuje přibližně 200 litrů vody.

Na webu soutěže Materials Matter můžete svými nápady přispět ke změně přístupu k výrobě, vnímání a používání materiálů. Cena pro vítěze je 10 000 USD. Nemáte žádný nápad? Okomentujte nebo podporujte nápady ostatních. Uzávěrka soutěžních příspěvků je 29. ledna 2016.

Text: Stefanie Koperniak, Institute for Data, Systems, and Society, použito s povolením MIT News, překlad: Patricie Klimešová Vlachová, redakčně upraveno, foto-zdroj: Nike

16. 11. 2015

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM
Pochod za klima v Praze red. 27.11.2015 12:05

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.