CZ / ENG

Všímáme si

Středoškolská stávka za klima se blíží. Podpořily ji neziskové organizace a řada tuzemských vědkyň a vědců

V rámci globální iniciativy Fridays for Future se v Česku v pátek 15. března 2019 uskuteční Středoškolská stávka za klima. „Myslíme si, že je důležité ukázat, že jsme po celé České republice a že to není jen nějaká hrstka vyvolených v Praze a v Brně, kteří mají dostatek času či lepší vzdělání pro to, aby se ke změnám klimatu vyjadřovali,“ uvedla pro Radio Wave jedna z iniciátorek tuzemských protestů Lucie Myslíková. 

Středoškolská stávka za klima se blíží. Podpořily ji neziskové organizace a řada tuzemských vědkyň a vědců
Zavřít ilustrační foto: lednové protesty Fridays for Future v Berlíně (foto: Leonhard Lenz, CC0)

Text: Tereza Lišková


Studentské hnutí spolu s dalšími podpořil například Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, který uvedl: „Krizi změny klimatu nepřikládáme náležitý význam a dosavadní snahy o řešení jsou nedostatečné. Proto považuji aktivní přístup mladých lidí za zcela legitimní.“ Tento postoj dále rozvádí veřejné prohlášení Klimatické koalice a Zeleného kruhu nebo text podepsaný zástupci vědecké obce. Zmíněná vyjádření podpory byla zveřejněna 11. března. Text veřejných prohlášení uvádíme níže. 

► Prohlášení skupiny českých středoškoláků a středoškolaček 

Vážená vládo, vážení zákonodárci, vážené zákonodárkyně, vážení spoluobčané a vážené spoluobčanky,

na podzim loňského roku vydal Mezivládní panel pro změny klimatu při OSN (tzv. IPCC) zprávu, ve které varuje před riziky spojenými s klimatickou změnou. Abychom do roku 2050 celosvětově přestali produkovat emise, musíme začít jednat ihned. Podle výše zmíněné zprávy totiž máme posledních 12 let na to, abychom dokázali přejít k udržitelnému způsobu fungování globální společnosti a odvrátili tak nevratné poškození ekosystému. Změn klimatu si můžeme všimnout všude kolem nás. Dopadají jak na nás, tak na zbytek světa. Ať už je to sucho, povodně, hurikány anebo čím dál častější výkyvy počasí. Podílejí se zásadně na společenských problémech, jako jsou například válečné konflikty nebo tolik diskutovaná migrace. Pokud okamžitě nezačneme jednat, tyto problémy nás čekají v mnohem větší míře.

Ve škole se učíme, jak důležité jsou vědecké poznatky. Politici před vědeckými poznatky ale zavírají oči. Jejich reakce na vědecká varování neodpovídají závažnosti situace. Příkladem může být prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Náš stát investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu namísto do čistých zdrojů energie. Jako vyspělá země však máme mnohem větší možnosti řešit změny klimatu, než země tzv. třetího světa. Zatímco politikům dochází výmluvy, nám všem dochází čas.

Požadujeme, aby se klimatická krize začala i jako skutečná krize vnímat. Vyzýváme politiky, aby neprodleně začali jednat a učinili kroky nezbytné ke snížení emisí. Změny klimatu nejsou žádnou novinkou. Vědci a vědkyně před nimi varují svět již dlouho a upozorňují na to, že za nimi stojí lidská činnost. Víme taky, co dělat a jak se vyhnout nejhoršímu. Jediné, co chybí, je akce.

Jako studenti a studentky středních škol jsme znepokojeni postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Ve školách se vzděláváme kvůli naší budoucnosti, která nás možná vůbec nečeká. Rozhodli jsme se jednat. Inspirováni šestnáctiletou Gretou Thunberg ze Švédska a tisíci studentů a studentek po celém světě se připojujeme ke globální stávce za klima. V pátek dne 15. března vyjdeme do ulic.

K čemu sedět ve školních lavicích, když dospělí a ti, kteří rozhodují o naší budoucnosti, nedělají nic pro to, abychom vůbec nějakou měli?

(převzato z webu FridaysForFuture.cz, aktualizovaný seznam stávek lze najít v události na Facebooku, program stávky je zveřejněn na webu FridaysForFuture.cz)

► Prohlášení Klimatické koalice Zeleného kruhu a jejich členů a podporovatelů

Klimatická koalice (platforma rozvojových a ekologických organizací zabývajících se změnou klimatu) a Zelený kruh (asociace ekologických organizací) velmi vítají, že se studentky a studenti českých středních škol připojují ke globálním akcím mladých lidí a první studentskou stávkou za klima budou tento pátek (15. března) naléhat na řešení nejzávažnějšího globálního problému současnosti.

Myšlenku stávek inspirovala švédská středoškolačka Greta Thunberg, když v srpnu 2018 krátce před parlamentními volbami opustila školní lavici a v době vyučování stála před švédským parlamentem s transparentem „Skolstrejk för klimatet“ (Školní stávka pro klima). Od voleb se svou stávkou každý pátek pokračuje a inspirovala tím globální hnutí. Od listopadu 2018 probíhají čím dál větší stávky v Evropě, USA, Austrálii, Japonsku či některých jihoamerických a afrických státech, rozvíjí se středoškolské hnutí FridaysForFuture, které zahrnuje už padesát zemí světa.

Základní požadavek studentek a studentů je přitom velmi jednoduchý – požadují, aby politici začali konečně brát vážně závazky Pařížské dohody, včetně jasných závazků mezigenerační a klimatické spravedlnosti, a aby se řídili jednoznačnými vědeckými závěry.

Do České republiky přichází stávka za klima ve správný čas a na správné místo.

● Energetické společnosti zde provozují flotilu zastaralých uhelných elektráren, podstatná část jejich výroby přitom směřuje na vývoz. Zároveň nevyužíváme potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů, ani dostatečně neomezujeme plýtvání energií a vodou. Také se zde navzdory doporučení vědců připravuje další rozšíření těžby uhlí, konkrétně ve velkolomu Bílina.

● ČR není ani připravena na dopady změny klimatu, jejíž projevy narůstají. Příkladem je lesní hospodaření, které se řídí zastaralými pravidly, a lesníci tak nemohou chránit lesy před suchem.

● ČR také ani zdaleka nepokrývá svůj spravedlivý podíl na rozvojové a humanitární pomoci chudým zemím, které se musejí v mnohem větší míře než my potýkat s dopady změn klimatu.

Naše země tedy rozhodně nedělá pro zastavení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni dost. Přitom má významné možnosti snižovat emise skleníkových plynů a zajistit tak i čistý vzduch a odolnou krajinu, posílit energetickou bezpečnost, rozhýbat potřebné inovace a přejít na čistou bezuhlíkovou ekonomiku a energetiku i dopravu založené na efektivně využívaných obnovitelných zdrojích. Potřebné technologie jsou k dispozici a čím dál dostupnější. Řešení tedy záleží na politicích a hlasu veřejnosti, a právě proto je studentská stávka dobrým prostředkem ke změně.

Pevně doufáme, že akce studentek a studentů beroucích se o svoje právo na budoucnost pohnou k potřebné akci jak politiky a političky, tak i celou generaci jejich rodičů a prarodičů. Těm středoškoláci spolu s Gretou Thunberg vyčítají lhostejnost k vědeckým faktům a neochotu změnit své chování i směřování společnosti.

Prohlášení jednotlivě podporují také tyto členské a přidružené organizace a sítě Klimatické koalice, členské organizace Zeleného kruhu a další organizace:
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Centrum pro dopravu a energetiku
Ekologický institut Veronica
Ekumenická akademie
Greenpeace
Hnutí Brontosarus
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Limity jsme my
NaZemi
Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ
Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku
Přátelé přírody, z.s.
Spolek zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children International
Společnost pro trvale udržitelný život
Světlo pro svět

► VYJÁDŘEJÍ PODPORY Z VĚDECKÉ OBCE

→ My, níže podepsaní vědci a vědkyně, podporujeme klimatickou stávku středoškolských studentů svolanou na 15. 3. 2019. 

Vítáme, že se apel švédské školačky Grety Thunberg, aby politici nezavírali oči před alarmujícími vědeckými fakty shrnutými v loňské zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN, rozšířil nyní i do České republiky.

V situaci, kdy v produkci oxidu uhličitého na obyvatele stále patříme mezi největší světové znečišťovatele, se nemůžeme tvářit, že se nás problém změny klimatu netýká.

Jsme vděčni aktivním středoškolákům za jejich výzvu politikům i nám všem, abychom neodkladně začali plnit „domácí úkoly“, vyplývající pro nás z Pařížské dohody o ochraně klimatu.

Jen rychlým naplňováním konkrétních kroků, týkajících se například útlumu těžby a spalování uhlí, jakož i péče o zemědělskou půdu, lesy, vodu v krajině a dalších aspektů klimatické adaptace, se nám může podařit předat zemi dalším generacím tak, abychom stávkujícím středoškolákům a jejich vrstevníkům zcela nezkazili budoucnost.

Seznam signatářů:

Alexander Ač, Veronika Chvátalová, Michaela Pixová, Michal Anděl, Helena Illnerová, Petr Pokorný, Milena Bártlová, Tereza Jermanová, Anna Pospěch Durnová, Jiřina Bartůňková, Naďěžda Johanisová, Petr Pyšek, Bohuslav Binka, Pavel Jungwirth, Alica Rétiová, Michal Bittner, Tomáš Jungwirth, Blanka Říhová, Jan Blažek, Filip Kadlec, Markéta Sedláková, Tomáš Cajthaml, Christelle Kadlec, Anna Segečová, Ondřej Císař, Lenka Karfíková, Marek Skovajsa, Karel Čada, Marian Karlický, Ondřej Slačálek, Veronika Čapská, Vladimír Kočí, Katarína Slezáková, František Čermák, Kateřina Kolářová, Thomas Smith, Jan Činčera, Marta Kolářová, Luboslav Stárka, Denisa Denglerová, Michael Komm, Ivo Starý, Vít Dostál, Eva Kotašková, Libor Stejskal, Pavel Drábek, Roman Kotecký, Tereza Stöckelová, Lukáš Dvořáček, Jan Krajhanzl, Oleg Suša, Vladimíra Dvořáková, Pavel Kratochvíl, Ladislav Šigut, Tamara Faberová, Pavla Kremserová, Radim Šíp, Martin Fencl, Dagmar Krišová, Vladimír, Lucie Galčanová, Petr Kupka, Jan Štěpán, Libor Grubhoffer, Martina Kurowski, Hana Tenglerová, Petra Grešlová, Jan Květ, Helena Tlaskalová-Hogenová, Jiří Grygar, Martin Lakomý František, Lenka Gulová, Hana Librová, Jan Trlifaj, Martin Hájek, Marcela Linková, Jan Trnka, Eva Hajičová, Martin Loebl, Marek Trojan, Lenka Hanovská, Julius Lukeš, Filip Urbánek, Pavel Himl, Michal V. Marek, Vladimír Vonka, Ivan Hlaváček, Pavel Martásek, Václav Walach, Jakub Hofman, Bedřich Moldan, Petr Widimský, Jakub Grygar, Karel B. Müller Jakub Záhora, Jan Hollan, Arnošt Novák, Markéta Zandlová, Lenka Hrbková, Martin Novák, Michal Žalud, Jakub Hruška, Dino Numerato, Tomáš Chabada, Vojtěch Pelikán

(zdroj: Ekolist)

→ Studentská rada FF UK vyjadřuje podporu prohlášení studentek a studentů středních škol Fridays For Future a jejich stávce za klima, která proběhne dne 15. března 2019.

→ Studentská komora Akademického senátu FA ČVUT vyjádřila podporu studentských stávkám proti změně klimatu

→ a další...

► DALŠÍ FORMY PODPORY

Na sociální síti Facebook vznikají další skupiny, které se přidávají k podpoře stávky. Patří mezi ně například skupina propojující vysokoškolské studentky a studenty či událost Rodiče a prarodiče podporují stávku studentů.

11. 3. 2019 Aktualizováno: 12. 3. 2019

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.