CZ / ENG

Jak to vidí

Dlouhá cesta za výstavou

Tvorba Jiřího Pelcla představuje svébytnou kapitolu českého užitého umění přelomu dvacátého a dvacátého prvního století. Jeho retrospektivní výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně a k ní vydaný katalog mapuje designérovu čtyřicetiletou tvůrčí činnost na poli designu, architektury, interiérové a výstavní tvorby, i jeho pedagogické působení na UMPRUM, publikační, kurátorské a přednáškové aktivity věnované osvětě a popularizaci designu. 

Dlouhá cesta za výstavou

Text: Adam Štěch • Foto: Archiv MG


 

Byla to nejdéle připravovaná výstava, na které jsem měl možnost jako kurátor spolupracovat. Komplexní představení tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých designérů současnosti jsme ve spolupráci s mými kolegy ze skupiny OKOLO koncipovali v těsné spolupráci s tvůrcem samotným i institucí, která se jeho retrospektivu rozhodla uspořádat. Bylo to dobrodružství.

Důležitosti Pelclovy tvorby jsem si byl vědom již před mnoha lety, kdy jsem psal školní referát o Jiřím Pelclovi u příležitosti konání jeho retrospektivní výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Tehdy jsem ještě studoval Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jen stěží jsem si mohl představit, že asi za deset let mě Jiří Pelcl osloví, abych kurátorsky zpracoval jeho další monografickou výstavu, tentokrát v Moravské galerii v Brně. Tuším, že to bylo právě v roce 2016, kdy se mi Jiří Pelcl, kterého jsem do té doby znal více méně jen z publikací a výstav, poprvé zmínil o své připravované výstavě. Nabídl mi, jestli jí nechci kurátorovat a pomoci mu rozvést myšlenku vystavit jeho celoživotní dílo na základě materiálů, se kterými pracoval. Záměr se mi líbil a měl potenciál pro originální kreativní rozvoj.

 

 

Od té doby jsme se s Jiřím Pelclem začali pravidelně vídat v jeho ateliéru na pražské Letné. Ubíhaly měsíce a my jsme pomalu dávali dohromady obrysy konceptu i detailů výstavy. Zdálo se ale, že je vše proti nám. Původně měla být výstava a katalog hotové na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea na podzim v roce 2019. Díky okolnostem se však otevření minimálně dvakrát posunulo. Nejdříve z důvodů prodloužení rekonstrukčních prací na budově muzea a nakonec v důsledku pandemie, která nakonec odsunula otevření výstavy až na podzim roku 2021.

Přípravy tak byly vleklé a v určité fázi výstavy pomalé. Často jsme se scházeli po několika měsících a to, co jsme vymýšleli na předešlých setkáních, jsme už pomalu zapomínali. Během příprav se k nám připojili také moji kolegové Matěj Činčera a Jan Kloss z naší kreativní skupiny OKOLO. Dohodli jsme se, že budeme řešit výstavu jako komplexní celek, ve kterém se kurátorská činnost doplňuje s koncepcí výstavní architektury a grafického designu. Ostatně takto pracujeme na většině našich výstav. Využívám to, že jsme komplexním týmem, každý z nás umí něco jiného a každý je své práci plně oddán. Myslím si, že to přesvědčilo i Jiřího Pelcla, který měl i přes dílčí výměny názorů a lehké neshody z vývoje výstavy radost. Přínosem spolupráci byl jistě i fakt, že s Jiřím Pelclem sdílíme podobný pohled na design a svět kolem nás. Schůzky vyplňovaly kromě usilovného přemýšlení o obsahu a formě výstavy a katalogu, také obecné diskuze o postavení designu v naší společnosti či obecné kulturní a politické situaci. Shodli jsme se jak ve vyšších filozofických úvahách, tak i ve způsobu humoru.  

 

 

Po usilovném posledním roce, kdy jsme intenzívně pracovali na podobě a obsahu výstavy, se celé snažení začalo postupně materializovat. Zároveň jsme posouvali i produkci katalogu, kam se mi podařilo napsat obsáhlý text o životě a tvorbě Jiřího Pelcla v kontextu vývoje globálního i domácího designu za posledních asi 50 let. Ten ostatně považuji jako svůj nejvýraznější vstup v rámci celého projektu. Také jsme k dalším již tématicky specifickým textům přizvali externí autory, kteří se zamysleli nad konkrétními tématy týkajícími se Jiřího Pelcla i designu obecně. Zdeno Kolesár se rozepsal o Pelclově tvorbě pro průmysl, Jan Michal zase o obecné problematice komerce. Kláru Pelouškovou zajímala designérova pedagogická kariéra a konečně Petr Volf sepsal s Jiřím Pelclem obsáhlý rozhovor.

Když jsme posílali někdy na konci září 2021 katalog do tisku, ulevili jsme si. Stále však před námi stála výzva největší: dokončit instalaci výstavy o rozloze více jak 800 m2. Jednotlivé expozice rozdělené podle materiálů zabírají celé jedno patro budovy Uměleckoprůmyslového muzea. A to nebyla jediná expozice, která se během podzimu v muzeu chystala. V ruchu stavebních prací a hektického dokončování celé rekonstrukce muzea jsme do Brna pravidelně dojížděli a posouvali jednotlivé části to finální podoby.

 


Celá výstava je uvedena objektem designérova ateliéru jako středobodu všech kreativních činností, ztělesňujícího ideu neustále rozpracovaného skicáře, na jehož stranách každý projekt začíná. Závěr výstavy představuje naopak aluzi na uměleckou galerii jako symbol výtvarně pojatého designu, kterému se Jiří Pelcl na pozadí své produktové a sériové tvorby celý život věnuje.

 

To nejpodstatnější je však mezi tím. Sedm jednotlivých sekcí výstavy představuje Pelclovu designérskou práci v sedmi materiálech. Dřevo, kov, sklo, porcelán, plast, textil a papír. Každá část je uvedena osobními Pelclovými texty, ve kterých shrnuje své zkušenosti a postřehy týkající se daných materiálů. Všechny materiály jsou zároveň uvedeny do kontextu světového vývoje designu prostřednictvím stručných faktických informací z historie. Kromě pracovních skic přibližují proces vzniku děl i fotografie z továren a dílen, které jsme integrovali do výstavního mobiliáře sestaveného z desek OSB.

Kromě samotných děl má návštěvník možnost seznámit se i s materiály jako takovými či jejich stručnou historií v kontextu světového vývoje užitého umění a architektury. Společnost Happy MaterialsmateriO Prague pro výstavu vytvořila kurátorsky koncipované soubory materiálových vzorků, které si mohou návštěvníci osahat a objevit tak širokou škálu tradičních i současných materiálů a jejich vlastností. Po skončení výstavy zůstanou vzorky materiálů natrvalo umístěny v Moravské galerii jako materiálový knihovna.

 

 

Myslím si, že se nám podařilo připravit výstavu podle našich představ. Chtěli jsme představit design jako způsob myšlení, jako kulturní, výtvarný a průmyslový fenomén, který není definován pouze samotnými výrobky, ale především širokými souvislostmi mnoha příbuzných oborů. Výstava tak neprezentuje tvorbu Jiřího Pelcla pouze v podobě samotných předmětů jako výsledků jeho práce, ale především jako komplexní systém myšlení, jako sumář výtvarných, řemeslných a technických dovedností.

Jiří Pelcl DesignMoravská galerie - Uměleckoprůmyslové muzeum (26. 11. 2021 – 26. 2. 2023), kurátor: Adam Štěch

14. 1. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.