CZ / ENG

Jak to vidí

Dysplasio: Symbióza skla a keramiky Anny Jožové

Výstava s názvem Dysplasio, která je k vidění v pražské Galerii Kuzebauch, představuje právě vznikající sérii váz od české umělkyně a designérky Anny Jožové, absolventky Ateliéru skla na UMPRUM pod vedením Ronyho Plesla. Anna Jožová zároveň studovala i keramiku a porcelán pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Právě propojení skla a keramiky uplatnila i na výstavě Dysplasio.

Dysplasio: Symbióza skla a keramiky Anny Jožové

Autorka textu: Martina Polednová • Autor fotografií: Petr Dejmek


Při vstupu na výstavu si divák může připadat jako pod mořskou hladinou, kde život plyne vlastním tempem. Dominantním prvkem výstavy je propojení organismů. To je ztvárněno na jednobarevných vázách, které jsou doplněné o skleněné nálepy symbolizující buď symbiotické, nebo parazitické buňky. Propojení hostitele s parazitující buňkou dokládá i samotný název výstavy. Dysplasio/dysplazie je porucha vývoje nebo růstu, kdy většinou dojde k expanzi nezralých buněk, a zároveň dochází k úbytku zralých buněk v organismu. Porucha se pojí s rizikem vzniku zhoubných nádorů.

Symbiózu autorka vyjádřila propojením různých technik. Kromě skleněných váz, keramiky a kovových konstrukcí využitých ve stolech autorka do tvorby zakomponovala i 3D tisk. Ten uplatnila ve dvou svítidlech. 3D tiskem vytvořila struktury připomínající články obratlů, kterými opět vyjádřila spojení hostitele s parazitem. Využívání 3D tisku není nijak inovátorské, avšak propojení této techniky s materiálem skla je přinejmenším neobvyklé a progresivní.

Tvorba Jožové je velmi aktuální, odkazuje na životní prostředí a akcentovaná je zde proměna přírody z důvodu globálního oteplování. Podstavce, na nichž stojí stoly, jsou vytvořené ze zkamenělých krunýřů. Krunýře jsou zároveň umístěny i solitérně po celé galerii. Ve výstavě je prezentován také reliéf, ve kterém lze pozorovat otisky mořských organismů.

Ačkoli prostory galerie jsou značně omezené a přístupná je pouze jediná místnost, kurátorsky byla výstava zvládnutá vcelku obstojně. Jako vhodné se jeví umístění většiny objektů na jednu stranu, čím je vytvořena jistá disharmonie prostoru. To výstavu posouvá ze zastaralého kompozičního řešení umísťování děl na sokly podél všech stěn. Absence jakýchkoli popisků děl je vítanou změnou, která může divákovi dopomoci k plnému ponoření se do autorčina záměru. To je možné především díky tomu, že výstava je pojata převážně jako celek a přesné názvy jednotlivých děl nejsou tolik důležité.

Díky propojování materiálů a také díky odkazům na aktuální společenské i environmentální dění patří Anna Jožová mezi vyhledávané české umělkyně a designérky. Jožová vytváří od roku 2018 sérii váz reflektující aktuální dění. Sérií Dysplasio programově navazuje na svou sérii Erebo z roku 2023, která odkazovala na různé změny v ekosystému.


29. 5. 2024

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.