CZ / ENG

VŠÍMÁME SI

Směrem k udržitelnosti - jak se v průmyslu počítá dopad na životní prostředí?

Na základě čeho byste vybírali mezi plastovým a papírovým brčkem? Plastové se možná dostane do moře a zůstane tu ještě dlouho po nás, papírové ovšem na svoji výrobu potřebovalo hodně půdy, čisté vody a energie, a možná se během delšího pití rozmočí. Nebo je lepší kovové či skleněné? A potřebujeme vůbec ke každému pití brčko? Nejlepší rozhodnutí vyžaduje data a způsoby, jak je měřit a vzájemně porovnávat. O dopadech jednotlivých druhů průmyslu a technologií na životní prostředí a o metodě jejich výpočtů chystá matériO sérii webinářů s názvem Towards Sustainability.

Směrem k udržitelnosti - jak se v průmyslu počítá dopad na životní prostředí?

Text: Huy Pham • Foto © Tereza Anderlová


Před začátkem projektu bylo vytipováno šest odvětví, s jejichž produkty a službami se běžně setkáváme, a které mohou mít svojí materiální spotřebou vážný dopad na životní prostředí. Mezi nejčastěji skloňovanými jsou textil a móda a obalový průmysl. Dalšími obory budou nábytek a design, elektronika, doprava či konstrukce a stavebnictví. Právě těmito průmyslovými odvětvími se bude zabývat cyklus webinářů Towards Sustainability, který pořádají zástupci Happy Materials a matériO Prague, francouzské agentury Emilie Grossi Consulting a mezinárodní konzultační agentury Hyloh.

Jedním z hlavních zaměření webinářů bude i metodika LCA, která se v současnosti dostává do popředí a pomocí které si dnes uvědomělejší firmy nechávají spočítat environmentální dopady své činnosti. Zároveň jde o natolik komplexní vědeckou metodu, že jsme se ji rozhodli účastníkům webináře přiblížit na reálných příkladech z praxe,” vysvětluje architekt Adam Havel, konzultant matériO Prague.

Metoda LCA, známá také jako analýza životního cyklu, spočívá ve sběru velkého množství dat, ze kterých lze stanovit jednotlivé dopady na životní prostředí. Zkoumá celý životní cyklus, od vytěžení materiálu, přes výrobu, dopravu a užití až ke konečnému zpracování odpadu a likvidaci nebo recyklaci, což zaručuje její komplexnost. Zároveň zkoumá celou škálu kategorií dopadů. Nejznámější je asi měření uhlíkové stopy, která je v LCA schovaná v kategorii nazvané Globální oteplování (GWP). Oxid uhličitý totiž není jediný skleníkový plyn, který se na oteplování podílí, je například také potřeba měřit úniky methanu nebo oxidu dusného.

Metoda LCA zkoumá energetickou i surovinovou náročnost a jejich dopady na životní prostředí. Ilustrace: matériO’, Icons made by ibrandify from www.flaticon.com

Některé kategorie dopadu mohou být obtížně představitelné, jako například ztráta biodiverzity, zabírání půdy nebo eutrofizace. I to je ovšem nutné zohlednit. Často tak může docházet k trade-offům, přesunům daného problému někam jinam. Nechceme například používat plastové kelímky kvůli odpadům v moři, ale často sin neuvědomujeme, jak energeticky náročné je vyrábět papír.

O správnost faktů a srozumitelné představení LCA se v připravovaném semináři starají francouzské konzultantky Emilie Grossi a Elodie Ternaux. “Fascinovala nás možnost propojit se s nějakým odborníkem na toto téma. U nás v matériO se zaměřujeme především na materiály, inovace a vzdělávání. Toto partnerství je pro nás výborná příležitost, jak si vyměnit informace a know-how,” říká Lucie Havlová, koordinátorka projektu a spolumajitelka Happy Materials. Emilie Grossi vede vlastní agenturu zaměřenou na vypracování LCA analýz a vyučuje na francouzských univerzitách technického zaměření. Elodie Ternaux je jedna ze zakládajících členů mezinárodní agentury Hyloh a specializuje se na materiálové konzultace pro malé i nadnárodní společnosti. Elodie je také autorkou knihy Materiology, která byla přeložená do češtiny. (Materiology: Průvodce světem materiálů pro architekty a designéry; Daniel Kula, Élodie Ternaux a Quentin Hirsinger, Praha, Happy Materials, 2012, 344 s. Kniha je vytištěna na papíře 135 g Novatech mat, 16 stránek na 80 g. Papír v knize je bezdřevý.) Momentálně dokončuje další publikaci - materiálovou encyklopedii současnosti.

S našimi zahraničními partnery jsme přemýšleli nad nejlepšími cestami, jak představit problematiku životního prostředí, aby byla srozumitelná a užitečná. Nechceme posluchače zahltit nadmírou legislativy nebo velkým množstvím čísel a dat. Chceme především dávat věci do kontextu.

Pro firmy a výrobce jde o aktuální a důležité téma, které může ovlivnit konkurenceschopnost na evropském trhu či financování od bank a investorů. Již nyní začínají mít větší firmy povinnost zohledňovat ve svých reportech kromě finančních aspektů i CSR – společenskou odpovědnost a ekologická hlediska. Pro takový typ reportingu je výpočet LCA jednou z uznávaných metod, což pro běžného spotřebitele přináší řadu výhod. LCA může zabránit nejhorším formám greenwashingu a nabídnout pohled na firmu či její produkty v kontextu udržitelného rozvoje.

Zajímá vás metodika posuzování životního cyklu? Přihlaste se na webináře Towards Sustainability nebo si přečtěte rozhovor s českým odborníkem na LCA Vladimírem Kočím a článek o studiu Balance is Motion, které uplatňuje poznatky z LCA do designérské praxe. 

26. 9. 2022

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM
Pochvala Tomáš Fassati 8.11.2022 14:27

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.