CZ / ENG

Všímáme si

Svá vidění vystavuje ateliér design skla UTB ve zlíně

Do konce října je možné navštívit ojedinělou výstavu studentek zlínské Univerzity Tomáše Bati z Ateliéru Design skla pod vedením jejich profesora a mezinárodně uznávaného umělce Petra Stanického. Skupinová instalace vytvořená speciálně pro Galerii Kuzebauch, sídlící v pražském Břevnově, pracuje jednak s jejím vnitřním prostorem, prostupuje však i do sadu na přilehlé půvabné zahradě.

Svá vidění vystavuje ateliér design skla UTB ve zlíně

Text: Simona Martínková • Úvodní foto: Tomáš Hendrych


 

Za motto k výstavě si vybrala Silvie Stanická, žena Petra a současně kurátorka výstavy, citaci z myšlenek Josefa Kaplického, které formuloval v roce 1950: „…mentalita skla bude vyžadovat velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné výtvarné rozhodnutí, na druhé straně zdrženlivost v nápadu, lakoničnost, kázeň. Tedy jakousi dynamičnost žhnoucí pod závojem kázně.“

Již od čtyřicátých letech se Josef Kaplický zamýšlel jak nad posláním takzvaného malého a velkého umění, tak nad úlohou designéra při řešení předmětů pro každodenní potřebu. Jako již významný teoretik a pedagog, působil Josef Kaplický také jako profesor na VŠUP v Praze, kde vedl od roku 1945 Školu pro užitou malbu a od roku 1948-1962 i Ateliér malířských technik skla. Mezi jeho žáky patřili Stanislav Libenský, Miluše Roubíčková, Vladimír Kopecký, Václav Cígler, Adriena Šimotová, Jiří John a další. Dalo by se říci, že jeho teoretické úvahy mohou dodnes inspirovat stejně tak jako představy o poslání vysokoškolského pedagoga: „Být učitelem je povolání nebezpečné. Bude asi lepší vnímat kouzlo vše riskující odvahy mládí, schopnost nadšení, kouzlo těch nic neskrývajících, odhalených mladých duší, než osvojit si vznešený tón katedry. Tak snad spíše zůstane učitel svým myšlením ve sféře ducha, zůstane umělcem …“

I tato slova snad platí v případě přístupu vedoucího ateliéru prof. Petra Stanického, M.F.A., a jeho asistentky MgA. Irena Czepcové ke svým studentům v Ateliéru Designu skla, působících na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Již více než deset let tak ateliér náleží k etablovaným školám tohoto zaměření v České republice. Studentům zde nabízí svobodný prostor k jejich osobitému vyjádření, jak v možnosti uchopení zkoumaných témat, tak v hledání vlastních koncepčních postupů při zpracování skla a rozšiřování možností technologií zapojováním nových médií. Signifikantním projevem studentů ateliéru je mnohdy specifické uchopení materiálů, které se rozchází s tradiční podobou sklářského řemesla, čímž si tak nachází vlastní cestu v kontextu mezinárodní tvorby.

Petr Stanický, Open Grove, 2020, zrcadlo a sklo (foto: archiv ateliéru)

 

Petr Stanický (*1975) je zároveň nejmladším profesorem na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a o svém ateliéru řekl, že ho chtěl vždycky vést jinak, aby byl více alternativní. Vedle práce se studenty se věnuje stále intenzivně vlastní tvorbě, která je poměrně rozmanitá - zahrnuje samostatné plastiky, intervence do veřejného prostoru, instalace v přírodě. Kombinuje různé materiály, ale nejčastěji pracuje právě se sklem. “Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce. Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti – transparentnost a reflexi. Platí to pro jeho solitérní plastiky i nápadité intervence do architektury a přírody. Využívá v nich specifičnost okolí, jež se přirozeně stává součástí díla,“ charakterizoval jeho přístup kurátor Petr Nový.

Mezinárodně ceněný umělec Petr Stanický po studiu na UMPRUM koncem devadesátých let studoval na proslulé Rhode Island School of Design v Providence, kde se mimo jiné potkal se sochařem Brucem Chao. Později se díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu do New Yorku na několik let přestěhoval. Jako doktorand působil rok na New York Academy of Art, následně v sochařském studiu v Brooklynu a poté také u Jeffa Koonse. Po přesunu zpět do České republiky se i nadále věnuje zahraničním projektům. V letošním roce je to například prezentace na The Venice Glass Week, výstava ve skotském Latheronwheel nebo v Dánsku na European Glass Context, kde je představen výběr toho nejlepšího ze současného evropského sklářského umění. V Rosenfeldově paláci v Žilině uskutečnil velký projekt OBA2 s Jakubem Berdychem. Se site specific instalací Roviny vnímání (Planes of Perception) oslovil návštěvníky prestižního London Design Biennale, na které ho jako jediného zástupce České republiky nominovala kurátorka Es Devlin. Inspirovaný architekturou budovy klasicistního Sommerset House a především jeho charakteristickými okny vytvořil Stanický instalaci, která boří naše chápání přelomu interiéru a exteriéru a návštěvníkům představil nové vnímání prostoru a architektury vůbec.

Michaela Kramulová, váza, sklo, 2020 (foto: Tomáš Hendrych)

 

Výběr mladých tvůrčích osobností zastoupených pracemi na výstavě v Galerii Kuzebauch spočívá dle kurátorky výstavy: „... ve svébytném výrazném zacílení na propojování skla v jeho ušlechtile užitné poloze. Souběžně s tím je jim sklo i průhledem do lidského nitra, světa citů a snů. Sklo je jim místem vztahů a dějů, které mají odpovídat zamýšlenému účinku a zároveň mají rezonovat s povahou prostředí – sklo je tak pro ně jedinečná světelná matérie, do které je vyzářený obsah.“

Irena Czepcová, Foamglass, 2021, pěnové sklo (foto: Tomáš Hendrych)

 

Ve zdařilé, výrazné i citlivé instalaci mladých umělkyň Michaely Kramulové, Kristiny Maňákové, Michaely Trávníčkové a Marie Sixtové si v Galerii Kuzebauch můžeme uvědomit různorodost současných uměleckých přístupů ke sklu, nebo si jen dopřát působení děl v jejich plné autentičnosti. Obojí určitě stojí za to.

 

Výstava: Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně - …svá vidění
Termín: 15. 9. – 31. 10. 2021
Adresa: Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6
Otevřeno: Po – Pá 9:00 – 17:00
(vstup přes Bistro a Café Kuzebauch, popřípadě zazvonění na zvonek Happy Materials)
Vstup do galerie je volný

 

12. 10. 2021

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.