CZ / ENG

Všímáme si

Hnojivo do květináče anebo květináč z hnojiva? Nový plast z krevní moučky

Krevní moučku,  odpad nebo chcete-li vedlejší produkt při zpracování masa, známe jako hnojivo či krmivo pro zvířata s vysokým obsahem bílkovin. Právě přirozeně velký podíl bílkoviny v moučce přivedl vědce na Novém Zélandu na myšlenku využít krevní moučku ne jako vedlejší, ale plnohodnotný produkt, který by dokonce mohl soupeřit s plasty z fosilních zdrojů. Tak vznikl Novatein, cenově dostupný bioplast v podobě granulí, které si každý výrobce může tvarovat po svém.

Hnojivo do květináče anebo květináč z hnojiva? Nový plast z krevní moučky

Bioplasty – plasty nevyráběné z ropy
Řada výrobců sice zkoumá možnosti, čím nahradit konvenční plasty vyrobené z neobnovitelných fosilních zdrojů, leč samotný přechod na alternativní plasty bývá časově i finančně náročný. Kromě samotné výroby a nákupu surovin je třeba investovat i do výzkumu materiálu, což navyšuje cenu výsledného produktu. Zájem o obnovitelné zdroje, zvyšování cen ropy i důraz na nakládání s odpady jsou naopak faktory, které spolu s rozvojem biotechnologií nahrávají novým a případně i ekologicky šetrnějším plastům.
Na trhu jsou již plastové výrobky, kde jako surovina posloužila kukuřice, brambory či cukrová třtina. Zároveň ale platí, že výroba plastů z obnovitelných zdrojů by neměla být příliš složitá, je totiž potřeba, aby byl výsledný produkt konkurenceschopný i na trhu s konvenčními plasty a našel tak širší uplatnění. Výrobci materiálu stále hledají levnou, obnovitelnou, a zároveň snadno zpracovatelnou surovinu.

Nový produkt z vedlejšího jatečního produktu
Díky rostoucímu zájmu o alternativní plasty začali vědci obracet svou pozornost k bílkovinám. „To víte, řeklo se krevní moučka: Vždyť to je protein. A protein je polymer... a nápad byl na světě,“ popisuje ve zkratce prvotní myšlenkový proces inženýr Johan Verbeek z univerzity ve Waikato, která se na vývoji Novateinu podílela spolu se studentkou Lisou Van Der Berg a s průmyslovou asociací Meat & Livestock Australia. Od prvního nápadu však bylo k plastovým granulím ještě dost daleko.

Krevní moučka totiž sestává z bílkovinných makromolekul, jejichž chemické a fyzikální vlastnosti omezují její zpracování. Vývojovému týmu Aduro Biopolymers se však podařilo zlepšit jejich zpracovatelnost a přirozené vlastnosti, které usnadňují tvarovatelnost suroviny. Zároveň se podařilo upravit i barvu plastu na průsvitně medovou; svůj původ v krevní moučce granulát však nezapře.
Zatímco rostlinné bílkoviny již byly v minulosti úspěšně využity pro výrobu bioplastů, ty živočišné vždy končily spíš v odpadu. „Proces, který se nám podařilo vyvinout, se vyrovnává se všemi překážkami, které kdy zpracování živočišných bílkovin bránily. Lidé sice pořád ještě tvrdí, že to nelze provést, ale my jsme to již úspěšně provedli,“ dodává Verbeek. 

Výsledný produkt: vylepšená surovina
Vlastnosti Novateinu je možné ještě nadále upravovat, to však výrobce nechává na potřebách konkrétních firem. Jak se můžeme dočíst v popisu produktu, který poskytuje výrobce, je zřejmé, že každý výrobek má jiné vlastnosti, a tudíž vyžaduje unikátní složení. Aduro Biopolymers tedy strategicky nenabízí hotové produkty, ale materiál ve formě granulí. Důležitou roli přitom hraje jednoduchost výrobního procesu, která by měla zajistit, aby náklady na výrobu byly srovnatelné s procesy, které jsou spojené s výrobou u běžných plastů.

Podle studií výrobce je Novatein netoxický a kompostovatelný, tedy biologicky rozložitelný. Nebyl však ještě testován v rámci mezinárodních standardů. Svou povahou se tedy Novatein obecně jeví vhodný tam, kde se užívají plasty se zkrácenou životností. Nabízí se jako materiál vhodný pro výrobky z oblasti zemědělství, zahradnictví i potravinářství: můžeme si z něj představit například jídelní příbory, mulčovací a zahradnické fólie, kolíky či květináče.

Text: Monika Kučerová, úvodní ilustrace: Oleksandra Derkach, zdroj foto: Aduro Biopolymers

17. 5. 2018

Komentáře

PŘEDMĚTAUTORDATUM

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek
© Copyright 2013 Happy Materials, s.r.o.
Obsah časopisu je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření článků včetně fotografií bez souhlasu vydavatelství je zakázáno.
Design © Helena Jiskrová
Tvorba webu: NETservis s.r.o.